CENTROPOL podpořil zdravý patriotismus Českého středohoří

27. 12. 2016

Videodokumenty o významných stavbách v Ústí nad Labem a okolí, informační panely na turistických trasách Českým středohořím nebo podpora kulturního a společenského života v malé obci Levousy. To jsou jen některé z projektů, které bude v roce 2017 podporovat finančně společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., jeden z největších dodavatelů energií v ČR. Zmíněné projekty zaujaly Centropol v rámci grantového kola každoročně vyhlašovaného Ústeckou komunitní nadací. Symbolické šeky byly žadatelům o příspěvek předány slavnostně tento týden.

„Hodnocení města a kraje zdejšími obyvateli neodpovídá skutečným hodnotám této části země,“ říká jeden z žadatelů o grant Vladimír Hůda, který stojí za známými videodokumenty Mizející Ústí. Nyní chce natočit pokračování úspěšné série tentokrát pod názvem Neznámé Ústí. „Cílem projektu je přispět k prolomení přetrvávajících předsudků a ukázat, že je v Ústí řada míst a staveb, na které můžeme být hrdí. Jedná se o stavby, jejichž architektura stojí za pozornost jak v místním tak celorepublikovém kontextu, nebo o místa, jejichž historie utvářela toto město,“ upřesňuje další plány Vladimír Hůda. Cyklus by postupně představil stavby jako jsou: Schichtova vila ve Vaňově, Wolfelova vila, základní škola architekta Gočára, hrobky významných Ústečanů (Wolfrum, Kohler a další), kostel a fara v Předlicích nebo vybrané průmyslové stavby. Výsledkem projektu Neznámé Ústí má být série krátkých, zhruba pětiminutových dokumentů. Každý díl se zaměří na jednu budovu či soubor staveb s uvedením historie jejich vzniku, informací o autorech a s ukázáním hodnotných částí a prvků. Autoři hodlají také v nové sérii využít moderní technologie, takže budou například pořizovány záběry z dronů, které dají pohledům na stavby zcela novou perspektivu. Videa budou trvale umístěna na internetu.

 

Velmi podobnou ambici má i další projekt, který společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. podpořila. Stojí za ním Ústecká kulturní platforma 98. I tato organizace chce přispět k lepšímu vnímání zdejšího kraje a nenásilnou, zábavnou formou chce místním i návštěvníkům přiblížit spletitou historii severu Čech. „Během posledních 18 let jsme nastřádali řadu informací týkajících se historie regionu. O nejzajímavějších tématech jsme vytvořili 25 panelů a 6 závěsných bannerů, které představujeme zájemcům, ale i obyvatelům, aby se tak mohli dozvědět něco nového o dějinách svých bydlišť,“ říká jeden z autorů Milan Pištěk. V roce 2017 chce Ústecká kulturní platforma 98 rozšířit paletu informačních tabulí o téma Historické dálkové turistické trasy v okrese Ústí nad Labem. „Chceme zaznamenat nejen historii jednotlivých lokalit, ale zachytit i příběhy lidí, kteří tuto historii vytvářeli,“ doplňuje Milan Pištěk. Sérií putovních výstav chtějí autoři projektu přispět k pochopení daného místa a podpořit vytváření vztahu ke kulturnímu dědictví i současnosti.

 

Trochu z jiného soudku a přeci pořád v rámci hlavního tématu grantového kola pod názvem Lidé a místo je projekt, který přišel z malé obce Levousy, kde žije necelá stovka obyvatel. Veškeré kulturní, sociální a sportovní vyžití se tady začalo živelně organizovat kolem znovuobnoveného historického hostince U Šimonů. „Naše akce reaguje na skutečnost, že u nás neexistuje jiné společenské a kulturní vyžití než to, které si sami obyvatelé připraví a zrealizují,“ říká organizátorka Karolína Ranglová. Při pohledu na turisticky sice atraktivní, ale velmi malou obec, je jasné, že tady žádná komerční ani státní organizace nic pořádat nebude. Místní tedy vzali aktivitu do vlastních rukou a rozhodli se s pomocí grantů zřídit v rámci hostince velkou společenskou místnost, kde by se mohly odehrávat nejrůznější společenské, kulturní nebo sportovní akce pro dospělé i děti.  A nebude to tak, že si spolek přátel najme stavební firmu, ale za získané peníze chtějí sál přestavět svépomocí a i této aktivity využít k utužení vztahů mezi místními a k rozšíření řemeslných dovedností. „Sami si podle vlastních představ uděláme sál pro společné chvíle nás i našich dětí,“ těší se na akci Karolína Ranglová.

 

CENTROPOL ENERGY, a.s. letos v grantovém kole rozdal celkem 140 tisíc korun. „Vybírali jsme projekty, které nám byly něčím blízké. S manželem jsme velcí patrioti a jsme rádi, že můžeme podpořit snahy lidí a spolků, kteří přispívají k tomu, aby se nám všem v tomto kraji lépe žilo,“ říká Lenka Graf, zakladatelka charitativního projektu CENTROPOL – ENERGIE POMÁHÁ, který v posledních letech do podpory regionálních aktivit investoval miliony korun. Za tyto snahy převzala paní Graf letos Speciální cenu za dlouhodobou podporu neziskového sektoru v rámci udílení prestižních cen CZECH TOP 100.