Centropol se stal novým členem Svazu průmyslu a dopravy ČR

31. 10. 2017

Společnost Centropol, přední dodavatel elektřiny a plynu v ČR, se stala novým členem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Zástupci Centropolu budou společnost reprezentovat a odborně působit v Expertním týmu pro energetiku a klimatickou změnu.

O přijetí společnosti Centropol jako nového plnohodnotného člena rozhodlo Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém říjnovém zasedání.

„Jsme rádi, že můžeme přivítat společnost Centropol jako nového člena. Těšíme se, že se zapojí do řešení aktuální legislativy v oblasti energetiky, zejména že se bude podílet na probíhajících revizích návrhů legislativních materiálů i na úrovni EU. Čekáme také, že odborníci společnosti Centropol přispějí do stále intenzivnější debaty k energetickým úsporám. Věříme, že budou přínosem i pro expertní skupiny Svazu,“ komentuje Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vybraní zástupci společnosti Centropol se aktivně zapojí do činnosti expertních týmů a skupin SP ČR už na jejich dalším jednání v prosinci letošního roku. Z hlediska tematického rozdělení je pro Centropol klíčová účast v Expertním týmu pro energetiku a klimatickou změnu.

“V rámci jednotlivých pracovních skupin a expertních týmů se chce Centropol prostřednictvím svých zástupců aktivně podílet na vytváření pozic Svazu v jednotlivých oblastech, získat podporu relevantních aktivit v regionech prostřednictvím sítě regionálních manažerů SP ČR a zvyšovat energetickou gramotnost obyvatel České republiky,” říká Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů a mluvčí společnosti Centropol.

O společnosti Centropol

CENTROPOL ENERGY a.s., je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem a institucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2016 dosáhl obrat společnosti Centropol bezmála sedmi miliard korun. Majitelem a jediným akcionářem firmy je český podnikatel Aleš Graf.

O Svazu průmxslu a dopravy ČR

SP ČR je nestátní nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v ČR. Je největším zaměstnavatelským svazem. Reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Zastřešuje 33 svazů a asociací a 142 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, jejichž prostřednictvím je zaměstnáno 1,3 milionu pracovníků. Jeho posláním je utvářet kvalitní podnikatelské prostředí. Prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR i v evropských a mezinárodních organizacích. Zajišťuje navazování vztahů např. formou podnikatelských misí. Organizuje vzdělávací a poradenskou činnost. SP ČR patří mezi povinná připomínková místa pro předpisy, které mají vliv na podnikatelské prostředí. Prosazuje zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). V příštím roce SP ČR oslaví 100 let od založení prvního svazu průmyslníků.