CENTROPOL získal Ústecký kraj, bude mu dva roky dodávat elektřinu i plyn

9. 4. 2014

„Jsme rádi, že se mezi naše významné zákazníky zařadil Ústecký kraj. Díky dodávkám elektřiny a zemního plynu od CENTROPOL ENERGY ušetří významné finanční prostředky. Ústecký kraj, ve kterém má naše společnost sídlo, se tak zařadil mezi rostoucí počet velkých zákazníků z oblasti státní správy a samosprávy, kteří s námi především díky nízkým cenám a servisu spolupracují,“ uvedl obchodní ředitel a člen představenstva CENTROPOL ENERGY Lukáš Pokrupa. CENTROPOL ENERGY dodává již nyní energie několika ministerstvům, krajům i krajským městům.

Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace odeberou za téměř dva roky celkově zhruba 60 GWh elektřiny a zhruba stejné množství zemního plynu. Vedle samotného krajského úřadu půjde například o dodávky pro školy, ústavy sociální péče, správy a údržby silnic, záchranné služby a další organizace. „Celkově půjde o více než 50 odběrných míst. Dodávky se budou týkat také Krajské zdravotní, které dodáváme elektřinu již od podzimu loňského roku,“ doplnil Lukáš Pokrupa.