Tiskové zprávy

Komunitní nadace a fond Energie pomáhá dají na projekty v regionu 200.000 Kč

13. 2. 2014

Program s názvem „Lidé a místo – posilování vztahu k místu“ má za cíl přispět k posilování sounáležitosti a vztahu lidí k místu, kde žijí a k jeho oživení aktivním zapojením místních obyvatel. „Uchování kontinuity a historické paměti je to, co náš region dlouhodobě postrádá. Pomocí podpory tohoto programu chceme alespoň do určité míry přispět k větší sounáležitosti lidí s místem, ve kterém žijí," zdůvodnil založení fondu Energie pomáhá a zapojení do programu obchodní ředitel a člen představenstva CENTROPOL ENERGY Lukáš Pokrupa.

Téma chybějící sounáležitosti s regionem vzešlo jako jedno ze stěžejních z rozsáhlého průzkumu Ústecké komunitní nadace "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region", ve kterém odpovídalo na 100 místních osobností. "Potřeba sounáležitosti s místem, ve kterém žijeme a její posilování, bylo v průzkumu jedním z nejvíce zmiňovaných problémů našeho regionu," dodala Kateřina Valešová z Ústecké komunitní nadace. 

Zájemci o podporu z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem mohou až do 27. března 2014 předkládat projekty ve třech oblastech podpory. Prvním je téma "Moje obec, můj kraj, můj domov", které má přispět k hledání a vytváření pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu a zvýšit jeho image. Téma "Tady to žije" je zaměřené na vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času, ale také na zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora je také směřována do zdravého životního stylu, sportovního vyžití veřejnosti, ale i na nekomerční a alternativní kulturu. Poslední téma "Naše obec – naše věc" je zaměřeno na podporu společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. 

Podpořené projekty z vyhlášeného programu budou zveřejněny nejpozději do 9. června 2014. Realizace projektů musí proběhnout od 1. července 2014 do 30. června 2015.

Pomozte nám zlepšit web

Smyslem naší práce je ušetřit vám peníze i starosti, abyste byli spokojení a mohli svou energii věnovat těm, kteří ji potřebují.

Web neustále zlepšujeme. A budeme moc rádi, pokud nám v tom pomůžete. Vyplňte, prosím, dvanáct jednoduchých otázek v dotazníku, ať víme, co vás nejvíc trápí. Děkujeme!

Pomozte nám zlepšit web