Komunitní nadace a fond Energie pomáhá dají na projekty v regionu 200.000 Kč

13. 2. 2014

Program s názvem „Lidé a místo – posilování vztahu k místu“ má za cíl přispět k posilování sounáležitosti a vztahu lidí k místu, kde žijí a k jeho oživení aktivním zapojením místních obyvatel. „Uchování kontinuity a historické paměti je to, co náš region dlouhodobě postrádá. Pomocí podpory tohoto programu chceme alespoň do určité míry přispět k větší sounáležitosti lidí s místem, ve kterém žijí," zdůvodnil založení fondu Energie pomáhá a zapojení do programu obchodní ředitel a člen představenstva CENTROPOL ENERGY Lukáš Pokrupa.

Téma chybějící sounáležitosti s regionem vzešlo jako jedno ze stěžejních z rozsáhlého průzkumu Ústecké komunitní nadace "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region", ve kterém odpovídalo na 100 místních osobností. "Potřeba sounáležitosti s místem, ve kterém žijeme a její posilování, bylo v průzkumu jedním z nejvíce zmiňovaných problémů našeho regionu," dodala Kateřina Valešová z Ústecké komunitní nadace. 

Zájemci o podporu z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem mohou až do 27. března 2014 předkládat projekty ve třech oblastech podpory. Prvním je téma "Moje obec, můj kraj, můj domov", které má přispět k hledání a vytváření pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu a zvýšit jeho image. Téma "Tady to žije" je zaměřené na vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času, ale také na zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora je také směřována do zdravého životního stylu, sportovního vyžití veřejnosti, ale i na nekomerční a alternativní kulturu. Poslední téma "Naše obec – naše věc" je zaměřeno na podporu společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. 

Podpořené projekty z vyhlášeného programu budou zveřejněny nejpozději do 9. června 2014. Realizace projektů musí proběhnout od 1. července 2014 do 30. června 2015.