Na podporu sounáležitosti s regionem půjde téměř půl milionu korun

12. 6. 2013

Program s názvem „Lidé a místo – posilování vztahu k místu“ má za cíl přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. „Pomocí podpory tohoto programu chceme alespoň do určité míry přispět k větší sounáležitosti lidí s místem, ve kterém žijí. Jsme přesvědčeni o tom, že to je to, co našemu regionu  dlouhodobě chybí," zdůvodnil zapojení do programu obchodní ředitel a člen představenstva CENTROPOL ENERGY Lukáš Pokrupa.

Mezi úspěšnými žadateli je například Svaz c.k.vojenských vysloužilců zemí Koruny české, který bude obnovovat zaniklý parčík s pomníkem padlým z první světové války v obci Rožany na Šluknovsku; veřejnost se bude moci zapojit do architektonicko-designové soutěže s názvem Navrhněte stojan!, kterou se chystá uspořádat občanské sdružení Ústím na kole a třeba sdružení „Pro Kompot“ získalo příspěvek na vytvoření výstavního prostoru Pop up v budově bývalých veřejných záchodků v Žukovově ulici v blízkosti Činoherního studia na Střekově.

Podpořené projekty budou realizovány od 1. července 2013 do 30. června 2014. Více informací, včetně seznamu veškerých podpořených projektů je možné získat na www.komunitninadace.cz.

Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region" a je součástí nového grantového rámce Ústecké komunitní nadace, který vyjadřuje dlouhodobou strategii nadace, podle které se od roku 2013 řídí udělování nadačních příspěvků neziskovým organizacím či jednotlivcům.