Přestaňte znehodnocovat korunu, vyzval CENTROPOL ENERGY ČNB

11. 6. 2014

„Ceny energií se spolu s cenami pohonných hmot promítají do cen každé služby a každého produktu na trhu. Další intervence centrální banky vůči české měně zbytečně podrývají domácí ekonomiku v době, kdy se hospodářství okolních států začínají zotavovat z vleklé krize,“ Uvádí v otevřeném dopise Aleš Graf. Ten v textu zaslaném guvernérovi ČNB Miroslavu Singrovi uvádí jako jeden z argumentů stav zdravotnictví. Mezi velké odběratele plynu a elektřiny od Centropolu patří nemocnice z celé republiky. Pokud by skončilo oslabování koruny, vznikl by prostor pro další snižování cen energií a snížila by se tak významně finanční zátěž zdravotnických zařízení. „ Po té, co nemocnice přišly o spolufinancování svého provozu prostřednictvím poplatků, by jistě možnost ušetřit miliony na provozu přivítaly,“ argumentuje Aleš Graf.

Předseda představenstva Centropolu také v dopise guvernéra upozorňuje na stále rostoucí počet rodin ohrožených tzv. energetickou chudobou, tedy situací, kdy nejsou schopny hradit náklady na odběr plynu a elektřiny. „Nejsme přesvědčeni, že intervence ČNB vůči koruně přináší české ekonomice pozitivní efekty, které by ve svém důsledku dokázaly eliminovat prokazatelné negativní dopady na každodenní život občanů a fungování firem. Poslední statistické údaje ukazují, že česká ekonomika patří k těm nejvíce stagnujícím a kupní síla našich obyvatel už klesla i za sousední Slovensko….. Zastavte další stagnaci a podpořte růst tím, že nebudete uměle zasahovat do tržních mechanizmů,“ vyzval Aleš Graf strážce české měny Miroslava Singera.