Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. úspěšně nastartovala svůj růst a pokračuje v transformaci společnosti

1. 10. 2017

„Dostali jsme se opět na cestu růstu. To ale nestačí, musíme být mnohem ambicióznější. Nechceme být jen dobrou firmou, chceme být tou nejlepší. Loni jsme zahájili celkovou transformaci společnosti a prošli sadou změn, které položily základ budoucím úspěchům,“ říká Aleš Graf, majitel společnosti a předseda představenstva.

Nový způsob myšlení, nový způsob řízení, jednodušší a efektivnější rozhodovací procesy.  To jsou hlavní důvody změn, ke kterým společnost sáhla v průběhu letních měsíců. Do rozhodování se zapojí více manažerů s jasně vymezenými právy a povinnostmi, kteří převezmou větší díl odpovědnosti za operativní a taktické řízení firmy.

Tyto změny s sebou přinášejí dopad i na složení představenstva, které bude přijímat strategická rozhodnutí. „Jako majitel společnosti nemohu stát stranou, budu se na strategických rozhodnutích podílet v první linii jako předseda představenstva. Při rozhodování se v rámci tohoto orgánu budu opírat o názory kolegů Tomáše Hlaváčka a Tibora Flašíka,“ vysvětluje Aleš Graf.

Tomáš Hlaváček, Ředitel obchodu a strategického rozvoje, a Tibor Flašík, Ředitel zákaznické zkušenosti, stanou v čele klíčových oblastí firmy, které budou rozšiřovat portfolio zákazníků a následně jim zajišťovat servis a odpovídající služby. „Veškeré naše konání musí cílit na zákazníka. Spokojený zákazník, to je jediná možná cesta k úspěchu. Našeho zákazníka musíme naplnit pozitivními emocemi, to je nezbytný základ. V této filosofii jsme s Tomášem a Tiborem zcela zajedno“ doplňuje Aleš Graf.

Ke stabilizaci a následnému rozvoji Centropolu významně přispěl Jaromír Chabr, který pomohl stabilizovat oblast financí a následně zastával funkci ředitele společnosti. „Jaromír prokázal mimořádné kompetence manažera, který firmě dokáže pomoci v časech, které nejsou zrovna jednoduché. Jaromírova tříletá mise v Centropolu je tedy zdárně ukončena. Ze srdce mu děkuji a přeji mnoho dalších úspěchů,“ uzavírá Aleš Graf.

O společnosti
CENTROPOL ENERGY, a.s., je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem a institucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení CZECH TOP 100. Majitelem a jediným akcionářem společnosti je český podnikatel Aleš Graf.

Kontakt pro média
Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů a mluvčí společnosti
E-mail: pospisil@centropol.cz
Mobil: +420 775 708 082