Vznikla Asociace nezávislých dodavatelů energií, chce podpořit liberalizaci trhu

21. 11. 2013

„Máme za cíl stát se partnerem pro Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operátora trhu či provozovatele distribučních soustav a být tak nápomocni při tvorbě energetické legislativy a odstranění komplikací, které narušují liberalizovaný trh s energiemi,“ uvedl Václav Derfl, předseda výkonné rady ANDE.    Zároveň očekává, že pro jednání s orgány a institucemi působícími v oblasti energetiky bude sjednocený postup dodavatelů sdružených v ANDE usnadněním při přípravě nových právních předpisů a postupů.

Zakládajícími členy ANDE jsou společnosti AKCENTA ENERGIE, Amper Market,  CENTROPOL ENERGY, CORASTA CZ, Europe Easy Energy, GLOBAL ENERGY, oaza-energo, Optim Trade, RIGHT POWER ENERGY a X Energie. Předsedou sdružení se stal Václav Derfl z CENTROPOL ENERGY, místopředsedy pak Břetislav Novosad ze společnosti RIGHT POWER ENERGY a Jan Palaščák ze společnosti Amper Market. ANDE byla založena 17. září v Praze.

ANDE chce vytvořit platformu pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými nezávislými dodavateli energií při odstraňování legislativních, technických a procesních překážek fungování liberalizovaného trhu. „Chceme také přispět ke zkvalitnění služeb poskytovaných na trhu s energiemi, především ve vztahu ke konečnému zákazníkovi, k jeho maximální ochraně a komfortu,“ zdůraznil Václav Derfl.

Asociace je otevřena i dalším solidním obchodníkům působícím na českém trhu s energiemi, což by ještě více zvýšilo vliv této nové platformy pro utváření jednotných zásad a pravidel pro dodavatele energií a ostatních subjektů na energetickém trhu.