Poradíme vám, jak provést vyúčtování.

  • Fakturování přebytků elektřiny probíhá na základě smlouvy o výkupu elektřiny uzavřené mezi výrobcem a společností CENTROPOL ENERGY, a.s. (obchodník), dle dohody lze fakturovat měsíčně, čtvrtletně, pololetně, nebo ročně.
  • Vyúčtování dodané elektřiny se uskutečňuje na základě naměřených hodnot, v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční soustavy, evidovaných Operátorem trhu.
  • Množství dodané elektřiny za jednotlivé měsíce naleznete na OTE ve výkazech v systému POZE v řádku GCR 6.
  • Výrobce účtuje cenu za dodanou elektřinu obchodníkovi a obchodník je povinen tuto cenu hradit.
  • Zúčtovací doklad bude vystaven v elektronické podobě.
  • Vzorový zúčtovací doklad je možno stáhnout zde.
  • Výrobce může využít vlastního vzoru faktury, avšak pouze za předpokladu že bude obsahovat všechny povinné náležitosti, stejně jako navržený vzor faktury.
  • V případě plátců DPH musí být zúčtovací doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti, dle nařízení vlády č. 11/2016, které nabylo účinnosti dne 1. 2. 2016.
  • Zúčtovací doklad nemusí být opatřen podpisem ani razítkem.
  • Zúčtovací doklad zasílá výrobce na e-mailovou adresu .