Vážení zákazníci, omlouváme se, ale operátoři na naší zákaznické lince v těchto dnech řeší větší počet požadavků, než je obvyklé. Abyste se vyhnuli čekání na telefonu, využijte naši samoobsluhu.

×

Cenový strop pro malé, střední i velké podniky

Maximální cena silové elektřiny je 5 Kč za kWh a 2,50 Kč za kWh u dodaného zemního plynu
v období od 1. 1. do 31. 12. 2023. Uvedené ceny jsou bez DPH a distribuce. 

money

ELEKTŘINA

Hladina nízkého napětí
Zastropované ceny platí pro 100 % spotřeby malých, středních i velkých podniků.

Hladina vysokého a velmi vysokého napětí
Zastropované ceny platí pro 80 % nejvyšší měsíční spotřeby za uplynulých 5 let u malých, středních i velké podniky.

Na 100 % spotřeby mají zastropované ceny poskytovatelé veřejných služeb a další určené kategorie.

Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje (POZE) je platné pro všechny podniky.

money

ZEMNÍ PLYN

Odběr plynu do 630 MWh/rok
Zastropování cen plynu se vztahuje na 100 % spotřeby malých a středních podniků.

Odběr nad 630 MWh/rok
Zastropované ceny se uplatní pro 80 % nejvyšší měsíční spotřeby v uplynulých 5 letech u malých, středních i velkých podniků.
Nevztahuje se na dodávku zemního plynu pro výrobu elektřiny.

Na 100 % spotřeby mají zastropované ceny poskytovatelé veřejných služeb a další určené kategorie.

Veřejný sektor

Cenový strop budou mít státní podniky a veřejné služby nastaven na 100 % své spotřeby elektřiny i zemního plynu.

Více informací →

Domácnosti

Všechny domácnosti, které mají nebo budou mít vyšší cenu než je cenový strop, získávají nárok na zastropovanou cenu pro 100 % své spotřeby elektřiny i zemního plynu.

Více informací →

Otázky a odpovědi

 • Jak poznat malý a střední podnik?

  Podnik se může řadit do kategorie malých a středních, pokud zaměstnává méně než 250 lidí, roční obrat je menší než 50 milionů eur a velikost aktiv je nižší než 43 milionů eur. To vše je platné k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období.
  Počet zaměstnanců musí firma splňovat vždy, z dalších dvou požadavků stačí splnit alespoň jeden.

  K určení velikosti podniku můžete využít Uživatelskou příručku k definici MSP od Evropské komise.

 • Je potřeba o zastropování cen žádat? A co je třeba doložit?

  Malé, střední i velké podniky připojené k vysokému a velmi vysokému napětí musí svému dodavateli energií doložit čestné prohlášení zákazníka, že patří mezi malé, střední, velké podniky, veřejné služby nebo organizace, které na zastropování mají nárok. Stejná pravidla platí i pro odběratele plynu. 

  Stručný přehled zastropování pro elektřinu

  Stručný přehled zastropování pro plyn

  Malé a střední podniky dodávají prohlášení pouze jednou přes datovou schránku či v papírové podobě.

  Vzor prohlášení pro malé a střední podniky – elektřina

  Vzor prohlášení pro malé a střední podniky – plyn

  Podmínkou pro uplatnění zastropované ceny za dodávku elektřiny i plynu pro velké podnikatele pro období do 30. 4. 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka (přes datovou schránku či v papírové podobě) podle vzoru prohlášení uvedeného níže. Toto prohlášení je platné pouze do 30. 4. 2023. 

  Vzory prohlášení pro velké podniky – elektřina

  Vzory prohlášení pro velké podniky – plyn

  Pro období po 30. 4. 2023 je podmínkou pro zastropované ceny u velkých podnikatelů dodání prohlášení podle nových vzorů. Platné budou do konce měsíce následujícího po daném čtvrtletí, tzn. do 31.7.2023 a 31.10.2023, kromě prohlášení za poslední čtvrtletí roku 2023, které bude platné pouze do 31. 12 2023. Součástí těchto vzorů prohlášení pro velké podniky je i prohlášení zákazníka, že doručil Ministerstvu průmyslu a obchodu zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu dle přílohy č. 13 nařízení vlády (přímo v textu prohlášení). Tuto zprávu podává prostřednictvím elektronické aplikace portálu ministerstva do konce kalendářního měsíce, ve kterém nejpozději provádí posouzení.

  Za období prvního kalendářního čtvrtletí roku 2023 podává velký podnikatel zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu nejdříve 20. dubna 2023 a nejpozději do 30. dubna 2023 tzn. i dodavateli energií může velký podnikatel zaslat prohlášení nejdříve 20. 4. 2023.

  Za období leden až červen 2023 podává velký podnikatel zprávu ministerstvu do 31. 7. 2023, za období leden až září 2023 do 31. 10. 2023 a za období celého roku 2023 do 30. 4. 2024.

  Nový vzor prohlášení pro velké podniky – elektřina

  Nový vzor prohlášení pro velké podniky – plyn

  Zároveň stále platí, že prohlášení se musí poskytnout nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku. Pro zastropování ceny za dodávky např. v květnu, musí být prohlášení dodáno nejpozději do 30. 4., další potom do 31. 7. a 31. 10. (za každé čtvrtletí zvlášť).

  Vzory a další informace pro poskytovatelé veřejných služeb a ostatní kategorie zákazníků jsme připravili zde.

  Na malé, střední a velké podniky se vztahují i další přílohy jako na ostatní subjekty, například výkaz výrobce tepelné energie, pokud vyrábí teplo z plynu podle pravidel daných nařízením vlády, případně výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny. Subjekty jsou povinné každý měsíc odevzdat příslušný výkaz, na co danou komoditu využily (výroba tepla, elektřiny apod.), pokud žádají o zastropovanou cenu.

  Výkazy zákazníka, který využívá plyn pro výrobu tepla, resp. elektřiny (Přílohy 1, resp. 9 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.), je třeba dodat nejpozději do sedmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu.

  Vzor výkazu výrobce tepelné energie

  Vzor výkazu výrobce elektřiny z plynu

   

 • Jaké jsou podmínky pro zastropování plynu u dodávek tepla?

  Domovní kotelny nebo centrální teplárny, které dodávají teplo do domácností, odevzdají svému dodavateli zemního plynu čestné prohlášení zákazníka a výkaz výrobce tepelné energie.

  Společnosti vlastníků jednotek (SVJ), které spadají do kategorie středního odběratele (630-4200 MWh za rok), musí čestné prohlášení zákazníka a výkaz výrobce tepla odevzdat přes datovou schránku nebo papírově svému dodavateli. Zastropovaná je poměrná část dodávky plynu pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Pokud jsou SVJ maloodběratelé do 630 MWh za rok, čestné prohlášení odevzdávat nemusí a mají zastropovanou celou spotřebu.

  Vzor prohlášení zákazníka

  Výkaz výrobce tepelné energie je třeba dodat každý měsíc nejpozději do sedmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit zastropovaná cena za dodávku plynu.

  Vzor výkazu výrobce tepelné energie

   

 • Co když nemáme smlouvu na energie?

  Dodavatelé poslední instance (ČEZ, E.ON, PRE, Innogy a Pražská plynárenská) mají vůči maloodběratelům tzv. kontraktační povinnost. To znamená, že musí svým zákazníkům nabídnout smlouvu i v případě, že to bude za vysoké ceny. Pak se na ně bude vztahovat zastropování cen.