Zastropování cen energií pro firmy

Od 1. ledna 2023 je stanoven cenový strop i pro firmy. Jak velkou část spotřeby energií pokryje nastavená maximální cena, určí hladina napětí u elektřiny a pásmo spotřeby u zemního plynu.

Poskytovatelé veřejných služeb a další určené kategorie odběratelů mají cenový strop automaticky nastaven na 100 % spotřeby elektřiny a zemního plynu.

CZ elektřina 2023

Cal-23

Cena 371.97 EUR/MWh

2.27%

Plyn 2023

Cal 23

Cena 139.59 EUR/MWh

2.49%

Aktuální vývoj cen komodit na burze.

Cenový strop pro malé a střední podniky

Maximální cena silové elektřiny je 5 Kč za kWh a 2,50 Kč za kWh u dodaného zemního plynu
v období od 1. 1. do 31. 12. 2023. Uvedené ceny jsou bez DPH a distribuce. 

money

ELEKTŘINA

Hladina nízkého napětí
Zastropované ceny platí pro 100 % spotřeby malých, středních i velkých podniků.

Hladina vysokého a velmi vysokého napětí
Zastropované ceny platí pro 80 % nejvyšší měsíční spotřeby za uplynulých 5 let u malých a středních podnikatelů.

Velké podniky mají na 100 % spotřeby zastropované ceny v případě, že patří mezi poskytovatele veřejných služeb a další určené kategorie. Ostatní budou mít cenový strop pro 80 % své spotřeby.

Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje (POZE) je platné pro všechny podniky.

money

ZEMNÍ PLYN

Odběr plynu do 630 MWh/rok
Zastropování cen plynu se vztahuje na 100 % spotřeby malých a středních podniků.

Odběr nad 630 MWh/rok
Zastropované ceny se uplatní pro 80 % nejvyšší měsíční spotřeby v uplynulých 5 letech u malých a středních podniků.

Velké podniky mají na 100 % spotřeby zastropované ceny v případě, že patří mezi poskytovatele veřejných služeb a další určené kategorie. Ostatní budou mít cenový strop pro 80 % své spotřeby.

Veřejný sektor

Cenový strop budou mít státní podniky a veřejné služby nastaven na 100 % své spotřeby elektřiny i zemního plynu.

Více informací →

Domácnosti

Všechny domácnosti, které mají nebo budou mít vyšší cenu než je cenový strop, získávají nárok na zastropovanou cenu pro 100 % své spotřeby elektřiny i zemního plynu.

Více informací →

Otázky a odpovědi

 • Jak poznat malý a střední podnik?

  Podnik se může řadit do kategorie malých a středních, pokud zaměstnává méně než 250 lidí, roční obrat je menší než 50 milionů eur a velikost aktiv je nižší než 43 milionů eur. To vše je platné k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období.
  Počet zaměstnanců musí firma splňovat vždy, z dalších dvou požadavků stačí splnit alespoň jeden.

  K určení velikosti podniku můžete využít Uživatelskou příručku k definici MSP od Evropské komise.

 • Je potřeba o zastropování cen žádat? A co je třeba doložit?

  Malé a střední podniky připojené k vysokému a velmi vysokému napětí musí svému dodavateli energií doložit čestné prohlášení zákazníka, že patří mezi malé a střední podniky, veřejné služby nebo organizace, které na zastropování mají nárok. Stejná pravidla platí i pro odběratele plynu.
  Dle přechodného ustanovení nařízení vlády se první prohlášení může odevzdávat až do 16.1.2023. Jinak pro ostatní měsíce je termín do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny nebo plynu.

  Odevzdávat toto prohlášení je možné přes datovou schránku či v papírové podobě.

  Vzor prohlášení zákazníka – elektřina
  Vzor prohlášení zákazníka – plyn

 • Jaké jsou podmínky pro zastropování plynu u dodávek tepla?

  Domovní kotelny nebo centrální teplárny, které dodávají teplo do domácností, odevzdají svému dodavateli zemního plynu čestné prohlášení zákazníka a výkaz výrobce tepelné energie.

  Společnosti vlastníků jednotek (SVJ), které spadají do kategorie středního odběratele (630-4200 MWh za rok), musí čestné prohlášení zákazníka a výkaz výrobce tepla odevzdat přes datovou schránku nebo papírově svému dodavateli. Zastropovaná je poměrná část dodávky plynu pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Pokud jsou SVJ maloodběratelé do 630 MWh za rok, čestné prohlášení odevzdávat nemusí a mají zastropovanou celou spotřebu.

  Vzor prohlášení zákazníka

  Výkaz výrobce tepelné energie je třeba dodat každý měsíc nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit zastropovaná cena za dodávku plynu.

  Výkaz – část A

  Výkaz – část B

  Výkaz – část C

   

 • Co když nemáme smlouvu na energie?

  Dodavatelé poslední instance (ČEZ, E.ON, PRE, Innogy a Pražská plynárenská) mají vůči maloodběratelům tzv. kontraktační povinnost. To znamená, že musí svým zákazníkům nabídnout smlouvu i v případě, že to bude za vysoké ceny. Pak se na ně bude vztahovat zastropování cen.

 • Kde je možné najít aktuální informace?

  Nejnovější informace jsou vždy na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo i na webu energiezamene.cz.

 • Co firma, která na strop nedosáhne?

  Velké podniky, na které se cenový strop nevztahuje, mohou čerpat podporu z tzv. Dočasného krizového rámce. Zásadní podmínkou pro získání této dotace je připojení firmy k hladině vysokého či velmi vysokého napětí nebo roční odběr plynu vyšší než 630 MWh a energetická náročnost podniku. Energetický náročný podnik je ten, jehož náklady na energie odpovídají alespoň 3 % z jeho výnosů. Podpora bude hlavně pro firmy z oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství nebo těžebního a zpracovatelského průmyslu.

  Firmy, které nejsou energeticky náročné, ale za období od 1. 2. do 31. 12. 2022 se jim ve srovnání s předchozím rokem zdvojnásobily náklady na energie, mohou o pomoc požádat také.

 • Co bude třeba doložit v případě velkoodběratelů?

  Veškeré detaily pro získání podpory z Dočasného krizového rámce budou známé až s výzvou daného programu.