• Výkup elektřiny probíhá v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie
  • Zákon definuje podporu ve formě výkupních cen nebo zelených bonusů.
  • Podporu ve formě výkupních cen zajišťuje povinně vykupující, v případě uzavření smlouvy o výkupu s povinně vykupujícím obchodníkem.
  • Podporu ve formě zelených bonusů zajišťuje OTE, a.s. (Operátor trhu), v případě uzavření smlouvy o výkupu s jakýmkoliv vykupujícím obchodníkem.
  • Při neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy nemá výrobce nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon 165/2012 Sb. §4, odst. 6, písm. a).
  • Neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy je dodávka bez uzavřené smlouvy o výkupu elektřiny (§ 52, odst. 1, písm. a Energetického zákona).
  • Výrobce je účastníkem trhu s elektřinou (§ 22, odst. 1, písm. a Energetického zákona).
  • Účastníci trhu s elektřinou nesou odpovědnost za odchylku a jsou subjekty zúčtování odchylek, nebo mohou odpovědnost za odchylku přenášet na základě smlouvy na jiný subjekt zúčtování odchylek. (§ 22, odst. 2 Energetického zákona).
  • Smlouva o výkupu uzavíraná mezi výrobcem a společností CENTROPOL ENERGY, a.s. splňuje veškeré legislativní povinnosti, které jsou na smluvní vztah mezi výrobcem a vykupujícím obchodníkem kladeny.
  • Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. uzavírá Smlouvu o výkupu pouze s licencovaným výrobcem, který využívá podporu ve formě zelených bonusů. Text smlouvy je k dispozici na vyžádání.