Vážení zákazníci, omlouváme se, ale operátoři na naší zákaznické lince v těchto dnech řeší větší počet požadavků, než je obvyklé. Abyste se vyhnuli čekání na telefonu, využijte naši samoobsluhu.

×

Nastavený cenový strop

Maximální cena silové elektřiny je 5 Kč za kWh a 2,50 Kč za kWh u dodaného zemního plynu v období od 1. 1. do 31. 12. 2023. Uvedené ceny jsou bez DPH a distribuce. Cenový strop není nijak omezen výší spotřeby.

 

money

ELEKTŘINA

Hladina nízkého napětí
Zastropované ceny platí pro 100 %
spotřeby.

Hladina vysokého a velmi vysokého napětí
Zastropované ceny platí pro 100 % spotřeby.

Stálý měsíční plat bude max. 130 Kč měsíčně bez ohledu na výši spotřeby.

Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje (POZE) je platné až do konce roku 2023.

money

ZEMNÍ PLYN

Odběr do 630 kWh/roku
Zastropování cen pro 100 % spotřeby

Odběr nad 630 MWh/roku
Zastropované ceny pro 100 % spotřeby

Bez omezení spotřeby.

Stálý měsíční plat bude max. 130 Kč měsíčně bez ohledu na výši spotřeby.

Malé a střední podniky

Zastropování cen pro malé, střední a velké podniky na hladině nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí a při odběru plynu.

 

Více informací →

Domácnosti

Všechny domácnosti, které mají nebo budou mít vyšší cenu než je cenový strop, získávají nárok na zastropovanou cenu pro 100 % své spotřeby elektřiny i zemního plynu.

Více informací →

Otázky a odpovědi

 • Je potřeba o zastropování cen žádat? A co je třeba doložit?

  Pro účtování zastropovaných cen musí některé subjekty dokládat čestné prohlášení zákazníka, výkaz výrobce tepelné energie nebo výkaz výrobce elektřiny z plynu.

  Stručný přehled pro elektřinu

  Stručný přehled pro plyn

  Prohlášení pošlete dodavateli elektřiny nebo plynu vždy do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, kdy bude zastropování cen startovat.

  Zmíněné prohlášení se dokládá pouze jednou přes datovou schránku či v papírové podobě.

  Dle přechodného ustanovení nařízení vlády se první prohlášení může odevzdávat až do 16.1.2023. Jinak pro ostatní měsíce je termín do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny nebo plynu.

  Vzor prohlášení pro školy, zdravotní a sociální služby, provozovatele vodovodu a kanalizace, poskytovatele kulturních služeb

  Vzor prohlášení pro veřejné zadavatele – subjekty s kódem RES zařazeným pod 11001

  Vzor výkazu výrobce tepelné energie

  Vzor výkazu při výrobě elektřiny z plynu

  V případě, že patříte mezi subjekty, které musí výkaz dokládat, je nutné dodat ho vždy každý měsíc nejpozději do sedmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu.

 • Kde si ověříme, že máme nárok na zastropování?

  Využijte rejstříků daných organizací.

  Pokud si potřebujete ověřit, že patříte do kategorie subjektů s kódem RES podřazeným pod 13000, použijte tento odkaz.

  Sportovní organizace, které jsou zapsané v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu.

  Poskytovatelé kulturních služeb jsou uvedeni zde: https://www.statistikakultury.cz/poskytovatele-kulturnich-sluzeb/.

 • Co když nemáme smlouvu na energie?

  Nechte nám své telefonní číslo. My se s vámi spojíme a připravíme nabídku právě pro vaše odběrné místo.

  Dodavatelé poslední instance (ČEZ, E.ON, PRE, Innogy a Pražská plynárenská) a další dodavatelé, kteří splňují stanovené podmínky (více než 50 tis. odběrných míst), tedy i my mají vůči subjektům z veřejného sektoru tzv. kontraktační povinnost. To znamená, že musí svým zákazníkům nabídnout smlouvu i v případě, že to bude za vysoké ceny. Pak se na ně bude vztahovat zastropování cen.

Zavoláme vám

Hledáte nového dodavatele energií? Vyplňte nám své číslo, zavoláme zpět.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Odesláním čísla berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů