Vyhledat na webu
Zavřít

Často se ptáte

Zadejte hledaný výraz a hned se vám zobrazí řešení pro váš problém

V uplynulých dnech byla medializována otázka kvality zemního plynu distribuovaného na území České republiky v souvislosti s možnými závadami na spotřebičích. K tématu přinášíme stanovisko Českého plynárenského svazu.

Máte několik způsobů, jak hradit platby. Nejpohodlnější způsob placení je, když si zvolíte platbu inkasem. O Vaše platby se pak už postaráme sami. Můžete také využít platbu pomocí QR kódu ve své Samoobsluze.


Je jen na Vás, jakou metodu si zvolíte. Nabízíme následující možnosti úhrady vyúčtování:

 • Inkasem – pro elektřinu ve prospěch účtu 27000297/0100, pro plyn ve prospěch účtu 27100247/0100.
 • Bankovním převodem – pro úhradu elektřiny použijte 27000297/0100, pro plyn 27100247/0100. Nezapomeňte doplnit variabilní symbol.
 • Všechny údaje k platbě naleznete v Samoobsluze v přehledu vyúčtování. Můžete využít i platbu prostřednictvím QR kódu pomocí chytrého telefonu.
 • Složenkou – nezapomeňte doplnit variabilní symbol.

Kvůli rostoucím cenám za energie se mnoho domácností může dostat do finanční tísně. V takovém případě stát poskytuje příspěvek na bydlení, který má lidem s nízkými příjmy usnadnit pokrytí nákladů spojených s bydlením.

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od toho, jaké jsou celkové čisté příjmy vaší rodiny a jaká je výše uhrazených nákladů na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí). Žádat o příspěvek na bydlení můžete až tři měsíce zpětně.

Nárok na příspěvek

Chcete-li si o příspěvek na bydlení požádat, musíte splnit následující podmínky:

 1. Bydlet ve vlastním domě či bytě, popřípadě jej užívat na základě smlouvy
  Může se jednat o smlouvu nájemní, podnájemní nebo byt užíváte na základě služebnosti (tzv. věcného břemene), anebo jste členem bytového družstva.
 2. Výdaje spojené s bydlením máte vyšší než 30 % vašich příjmů.
  Pokud žijete v Praze, na náklady na bydlení vám nestačí 35 % vašich příjmů.
 3. 30 % vašich příjmů je nižších než normativní náklady na bydlení.
  Pokud bydlíte v Praze, 35 % vašich příjmů je nižších než normativní náklady* na bydlení.

  *Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Výpočet příspěvku na bydlení

Pro orientační výpočet vám doporučujeme použít kalkulačku, kterou připravilo MPSV.

Podání žádosti o příspěvek

Nejpohodlnější cestou pro podání žádosti o příspěvek na bydlení je klientská zóna Jenda na webu MPSV. V naší Samoobsluze si můžete stáhnout potvrzení nákladů na energie.

Žádat o příspěvek můžete i osobně na podatelně jednoho z kontaktních pracovišť ÚP ČR.

Z pohodlí vašeho domova můžete také poslat e-mail na adresu příslušného kontaktního pracoviště. Váš e-mail ale musí být podepsaný zaručeným elektronickým podpisem. Využít můžete také datovou schránku příslušného kontaktního pracoviště.

Vyplněný vytištěný formulář můžete zaslat poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště.

Důležité dokumenty

K vyplněné žádosti je třeba přiložit ještě několik dokumentů.

 • kopii, scan nebo fotografie vaší nájemní smlouvy
 • doklady potvrzující náklady na služby a energie (např. kopie složenky, výpis z účtu či rozpis záloh)
 • potvrzení o výši příjmů (např. kopie, scan či fotka výplatní pásky)
 • potvrzení o studiu dětí (pokud Vaše dítě studuje na střední nebo vysoké škole)
 • podepsané prohlášení dalších osob (pokud s Vámi v bytě bydlí někdo další)
 • vyúčtování služeb a energií (v případě, že jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či nedoplatek za energie). Stáhnout si ho můžete v naší Samoobsluze.

Pokud je vaše finanční situace natolik náročná, že vám s proplacením nákladů na bydlení nepomůže ani státní příspěvek na bydlení, je tu pro vás ještě jedno řešení. Stát nabízí další pomoc ve formě tzv. doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení je dávkou ze systému v hmotné nouzi. Bližší informace k získání doplatku na bydlení najdete na stránkách Úřadu práce ČR.

Všechny formy státní pomoci proti zdržování najdete na webu Deštník proti drahotě.

Více než kdy jindy je nyní potřeba přemýšlet, jak snížit svou spotřebu energií v domácnosti. My jsme připravili pár tipů. 

Můžete vyřešit hned 

 • Ohřev vody v bojleru o objemu 152 litrů na teplotu 60 °C, která je naprosto dostačující, stojí ročně o 4 920 Kč méně než ohřev na 65 °C, a na topném tělese přitom navíc nevzniká vodní kámen.  
 • 3 až 5 mm námrazy v ledničce znamená v závislosti na konkrétním typu ročně navíc 530 – 1 325 Kč.  
 • Snížení teploty v ledničce z optimálních 5 °C o jediný stupeň na 4 °C stojí ročně 173–287 Kč. 
 • Led TV, set-top-box, rádio, počítač a notebook v pohotovostním režimu Vás stojí téměř 2 000 Kč.  
 • Každá hodina provozu televize denně představuje ročně (podle velikosti úhlopříčky a typu TV) 396–564 Kč. 

Stačí jen pár změn a můžete ušetřit třeba i 9.000 Kč za rok. 

Je potřeba trochu plánovat a nakupovat 

 • Provoz jediné žárovky o příkonu 60 wattů při 3 hodinách svícení denně vyjde ročně na cca 617 Kč, zatímco provoz LED žárovky stejné svítivosti ročně stojí 62 Kč. 

Větší investice, která se o to víc vyplatí  

 • Rozdíl v nákladech na provoz moderní úsporné ledničky oproti staršímu typu činí ročně až 2 200 Kč. 

Soupis všech úsporných opatření, které jsme pro vás připravili, včetně tabulek a modelových příkladů najdete ZDE.

Ve vyúčtování najdete mnoho čísel a informací, které se mohou zdát nepřehledné. Pokusili jsme se jednotlivé položky vysvětlit. Najeďte nad blok, který vás zajímá a zobrazí se vám naše vysvětlivky.

A jak na vyúčtování elektřiny?

Ve vyúčtování najdete mnoho čísel a informací, které se mohou zdát nepřehledné. Pokusili jsme se jednotlivé položky vysvětlit. Najeďte nad blok, který vás zajímá a zobrazí se vám naše vysvětlivky.

A jak na vyúčtování zemního plynu?

Ano, samoodečet je v Samoobsluze možné zadat. Je tam připraven online formulář k zadání stavu elektroměru nebo plynoměru.

Po přihlášení na domovské stránce (Přehled), si dohledejte online formulář s názvem „Zadat Samoodečet“.

Po otevření formuláře lze zadat samotný odečet pro dané odběrné místo. V horních místech je možné zvolit a filtrovat pro které odběrné místo chcete odečet zadat. Formulář je interaktivní a má k dispozici celou řadu nápověd, které vám pomohou formulář vyplnit.

Po přihlášení do Samoobsluhy stačí na hlavní obrazovce vyhledat sekci Smlouvy. Je možné je dohledat pomocí příslušného vyhledávajícího pole či filtrovat dle komodity pomocí tagů (Elektřina, Plyn).

Pro lepší přehlednost je viditelná adresa odběrného místa a ikona označující příslušnou komoditu. Odběrné místo si můžete pojmenovat dle svého uvážení.

Pro získání detailu o odběrném místě stačí na vybrané kliknout a zobrazí se nová obrazovka, kde přehledně dohledáte potřebné informace. Některé z nich lze na příslušné obrazovce upravit/změnit pomocí změnových online formulářů.

Hned po přihlášení na domovské stránce je přehled vašich plateb a vyúčtování. V úvodním bloku se zobrazuje vaše aktuální platební bilance, která vás v první moment upozorní zda je vše v pořádku uhrazené, nebo se blíží brzy splatnost záloh za energie.

Pokud kliknete v dlaždici na tlačítko „Zobrazit vyúčtování“ dostanete se na přehlednou stránku všech plateb a vyúčtování, kde si můžete prohlédnout historii a podívat se na detail plateb.
Pro lepší přehled můžete zvolit základní filtr, který defaultně zobrazuje všechna vaše vyúčtování a platby ke všem vašim aktivním službám:

 • Období – máte možnost zvolit 3, 6, 12 měsíců nebo vlastní období
 • Stav – Uhrazeno nebo neuhrazeno
 • Typ dokladu – Vyúčtování, záloha, upomínka a ostatní

Každá podaná reklamace má svá pravidla a k některým je třeba doložit potřebný dokument a informace. Nejjednodušší je podat reklamaci v online samoobsluze, kde jsme pro Vás připravili i nápovědy, které Vám pomohou se správným zařazením, a získáte informace, které potřebujete, a to včetně dokumentů pro řešení dané reklamace.

Co je třeba doložit?

 1. Vždy potřebujeme identifikaci zákazníka, odběrné místo a co přesně reklamujete (v samoobsluze je toto vše již součástí formuláře).
 2. Pro nesouhlas se stavy elektroměru/plynoměru je vždy nutné doložit fotografii / předávací protokol či další podklady, kde je patrný stav.
 3. Při reklamaci ceníku ve vyúčtování je vhodné nám doložit i ceník, který máte sjednaný. Ceník potřebujeme kompletně celý, a to zejména z důvodu jeho platnosti. Výstřižek je nedostačující.

Co přesně doložit a jak podat reklamaci se dozvíte v reklamačním řádě.

Zašlete nám samoodečet elektřiny či plynu a my jej předáme na distribuci k vytvoření Mimořádného distribučního odečtu k 31. 12. Odečet je možné zaslat nejdříve 31. 12. aktuálního roku, nejpozději:

 • v případě elektřiny do 25. 1. následujícího roku,
 • v případě plynu do 12. 1. následujícího roku.
 • Samoodečet zašlete na e-mailovou adresu samoodecet@centropol.cz v přiložené tabulce.
 • Do předmětu e-mailu je nutné uvést: MIMOŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ K 31. 12. příslušného roku.

Případně využijte naši samoobsluhu , kde vyberete typ odečtu Mimořádný odečet, je možné zadat pouze datum 31. 12.

Samoodečet Vám pomůže v průběhu roku kontrolovat spotřebu jednotlivých středisek, závodů, prodejen či úseků. Vystavíme Mimořádné vyúčtování společně s přepočtem výše zálohy na následující období.

Samoodečet k vystavení Mimořádného vyúčtování můžete zaslat na e-mailovou adresu samoodecet@centropol.cz v přiložené tabulce.

Případně můžete využít naši samoobsluhu, kde můžete odečet zadat.

Prosíme o správný výběr typu odečtu v případě žádosti o Mimořádné vyúčtování. Je rozhodující použít SAMOODEČET a uvést datum provedeného odečtu. Odečet lze opět zadat do 25 dní od data odečtu u elektřiny a do 12 dní u plynu.

Samoodečet zašleme zároveň na distribuci, aby jej zaevidovala v řádném ročním vyúčtování.

Napište nám

Patříte mezi naše zákazníky? Uveďte prosím požadované údaje, rychleji váš požadavek vyřídíme.