Vyhledat na webu
Zavřít

Fotovoltaika i tepelné čerpadlo na klíč

Kompletní dodávku zařízení zajišťují naši partneři Viapower s. r. o. a Enado s.r.o. Odborná konzultace, příprava projektu, vyřízení žádosti o dotaci, profesionální instalace. Pro zákazníky Centropolu sleva
až 20 000 korun.

Mám zájem o nabídku

Pro zákazníky Centropolu sleva
až 20 000 korun

Jako dodavatel energií se snažíme našim zákazníkům nabídnout vždy něco navíc. Ve spolupráci s našimi partnery zprostředkujeme dodávku špičkových řešení v obnovitelné energetice:

fotovoltaická elektrárna (se slevou 15 000 Kč)
tepelné čerpadlo
rekuperace
klimatizace
wallbox (se slevou 5 000 Kč)

Kompletní realizace od projektu přes vyjednání dotace až po instalaci zařízení.

Dotační program Nová zelená úsporám bude mít od 15. 2. 2024 nové podmínky.
Zjistit více ->

K projektům však přistupujeme jinak. Dbáme na jednoduchost a individuální
přístup ke každému klientovi, projektu, objektu. Důležitá je pro nás dodávka projektů od A po Z a to i s návazností na další technologie nemovitosti. Zakládáme si na funkčnosti a spokojenosti. Vždy rádi uděláme krok navíc.

V oboru působíme už řadu let, a tak dobře víme, co zákazníky trápí a čeho se obávají. Nabízíme kvalitní a spolehlivé technologie, kvalitní instalace, dlouhodobý servis a k tomu navíc přátelský přístup. Uvědomujeme si, že tou nejlepší reklamou je pozitivní reference zákazníka, a proto se k zákazníkům chováme tak, abychom si ji zasloužili.

cesko-kraje

Naši partneři poskytují své služby v těchto krajích

vyuctovani

Návratnost fotovoltaiky

Jakou výši investice si vyžádá fotovoltaická elektrárna a jaká je její orientační návratnost si spočítejte pomocí naší kalkulačky.

Fotovoltaika se zvýhodněním

FVE
pro ohřev vody

Solární ohřev vody je určen pro domácnosti s vyšší spotřebou vody. Systém není vybaven baterií, návratnost investice je přibližně 5 let.

Úspora díky Centropolu
93 000 Kč včetně dotací
Modelové kalkulace

FVE
s ukládáním do baterie

Vyrobená elektřina slouží pro provoz běžných domácích spotřebičů. Přebytky elektrické energie se ukládají do baterie pro pozdější využití.

Úspora díky Centropolu
215 000 Kč včetně dotací
Modelové kalkulace

FVE
s wallboxem  

Systém s ukládáním přebytků elektřiny do baterie a optimalizací domácí sítě doplněný o dobíjecí stanici pro elektromobil – wallbox.

Úspora díky Centropolu
20 000 Kč včetně dotací
Modelové kalkulace

Co našim zákazníkům přinášíme

 • Realizace projektů včetně dodávky technologií

  Fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, klimatizace, rekuperace, nabíjecí stanice a další. Zajištění všech potřebných povolení, projektová dokumentace, žádost o dotace, kvalitní montáž. Vše na klíč a s respektem k individuálním potřebám zadavatele.

  Centropol není dodavatelem řešení. Svým zákazníkům doporučujeme pro instalaci fotovoltaické elektrárny vybrané partnery .

 • Poradenství a konzultace

  Návrhy optimálního využití obnovitelných zdrojů pro domácnosti, majitele bytových domů i developery.

 • Koordinace a příprava projektů

  Detailní zpracování harmonogramu, zajištění návaznosti jednotlivých technologií, zabezpečení všech dodávek a subdodavatelských prací pro úspěšnou realizaci projektu.

 • Výkup vyrobené elektrické energie

  Přebytky vyrobené a nespotřebované elektřiny od zákazníků vykoupíme.

  Dodavatel zpracuje nabídku vč. doby návratnosti pro řešení s přetokem a bez přetoků.

  Při rozhodování, jakou variantu zvolit, je třeba vzít v úvahu spotřebu, proces schvalování dotací a proces přihlášení FVE u distributora a vše detailně konzultovat s dodavatelem řešení.

  Více informací o výkupu najdete tady.

 • Smlouva na dodávku elektřiny a zálohy

  Na smlouvu o dodávce energie instalace FVE vliv nemá.

  Zálohu na spotřebu elektřiny nelze zrušit.  S instalací fotovoltaické elektrárny se sice sníží spotřeba, ale nastanou okamžiky, kdy budete odebírat energii ze sítě, a proto i nadále musíte hradit poplatky distributorovi. Některé platby vycházejí ze spotřebované energie (jednotka v MWh), některé se platí za časové období (zpravidla měsíčně, například podle velikosti jističe). Stále se  účtuje také měsíční fixní poplatek pro dodavatele.

  V první fázi je možné snížit zálohy o 20 % a další úprava proběhne při pravidelném vyúčtování, kde výpočet záloh zohlední sníženou spotřebu.

Nechte nám na sebe kontakt. Spojíme se s vámi
a připravíme pro vás nabídku na míru.

Nejčastější otázky k FVE

 • Pro koho má solární elektrárna smysl?

  Fotovoltaická elektrárna ať už samostatná (určená jen pro ohřev vody), v provedení s bateriovým úložištěm (tedy s možností ukládání elektřiny pro využití například v nočních hodinách či při výpadku dodávky elektrického proudu) nebo v kombinaci s tepelným čerpadlem přináší dvě zásadní výhody:

  1. Ochrana proti zdražování. Pokud se bude dále zvyšovat cena elektřiny, bude se zkracovat návratnost investice a domácnost, která má solární elektrárnu, tak bude mít pod lepší kontrolou své výdaje než odběrné místo závislé jen na dodávkách elektřiny od dodavatele.
  2. Zvýšení soběstačnosti. V kombinaci se záložním zdrojem v podobě baterie, do které je možné vyrobenou elektřinu uložit pro spotřebování ve večerních a nočních hodinách, a při úsporném nakládání s energiemi lze docílit minimálního odběru elektřiny ze sítě. Záložní zdroj pomůže nahradit elektřinu i při případném výpadku dodávky.

  Obecně se vyplatí pro všechny majitele rodinných domků, kde činní návratnost investice 7 a méně let. Neznamená to, že nedoporučujeme instalovat fotovoltaickou elektrárnu tam, kde je návratnost investice třeba 10 i více let. Dnes instalační firmy nabízejí záruku na fotovoltaické panely 25 až 30 let a garantují, že po tuto dobu neklesne jejich výkonnost pod 80 % jejich původního výkonu. Na mechaniku (střídače) poskytují běžně záruku v délce 10 let. Na baterii 10 let s tím, že po tuto dobu neklesne pod 70 % původní kapacity.

   

  Před instalací tepelného čerpadla je vhodné, aby objekt byl dobře zateplen. Nahrazovat tepelným čerpadlem stávající vytápění zemním plynem je možné, ale vzhledem k situaci, kdy není poskytována dotace na přechod z plynového zdroje vytápění, je žádoucí celou investici konzultovat s odborníkem. Majitelům rodinných domků, kteří vytápějí a ohřívají vodu zemním plynem se obvykle vyplatí fotovoltaická elektrárna pro snížení výdajů za elektřinu.

 • Jak zvolit velikost instalace a jakou plochu jednotlivé instalace s určitými výkony zaujímají?

  Velikost instalace se odvíjí od požadovaného výkonu a typu střechy. Panely umisťované na ploché střechy se s pomocí speciální konstrukce naklánějí na jih ideálně pod úhlem 15°. Mezi panely je nutné nechat rozestupy, aby si vzájemně nestínily. Na výrobu každé 1 kWp je tak potřeba počítat přibližně 7 m² plochy panelů. Pro fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 5 kWp je třeba plocha 35 m², na instalaci 10 kWp  70 m2 a tak dále. Tato čísla jsou orientační a velmi záleží na rozložení střechy a technologii na ní (komíny, výdechy klimatizace atd.) U sedlových střech s příhodnou orientací (ideálně na jih) a správným sklonem (optimálně 35°) se panely instalují paralelně se střechou a plocha potřebná pro výrobu 1 kWp je asi 5 m². Fotovoltaická elektrárna o výkonu 3 kWp tak vyžaduje plochu přibližně 15-17 m², výkon 10 kWp odpovídá ploše 50-60 m².

 • Vyplatí se baterie a jak vlastně fungují?

  Určitě ano. Zájem o instalaci vlastní fotovoltaické elektrárny strmě roste. V  roce 2021 byla nejčastěji vybíraným řešením výrobna elektřiny o výkonu 6,3 kWp kombinovaná s třífázovým hybridním střídačem a bateriovým úložištěm s kapacitou do 18,5 kWh. Pro zařízení s bateriovým úložištěm se rozhodlo přes 90 procent zájemců o FVE z kategorie domácností, což je o 12 procent víc než v roce 2020. Baterie eliminuje problém s případnými výpadky v dodávkách elektřiny a umožňuje rovněž ukládání přebytků pro spotřebu později během dne. U bezbateriových systému se přebytky spotřebovávají stálým ohřevem vody nebo dodáváním elektřiny do rozvodné sítě. Instalace FVE vždy předpokládá smlouvu o připojení s provozovatelem distribuční soustavy, který pro ni v síti rezervuje výkon a odpovídá za odchylky v dodávkách elektrické energie, a případně smlouvu s obchodníkem s elektřinou pro eventuální odprodání přebytků. Baterie umožňuje během dne energii akumulovat a spotřebovávat ji večer a v noci, což přináší vyšší energetickou nezávislost, jistotu dodávky elektřiny, maximální využití vlastního zdroje a zkrácení doby návratnosti celé investice.

  Baterie slouží jako úložiště vyrobené elektřiny. Elektřina vyrobená panelem je primárně ihned spotřebována. Co se nespotřebuje, je ukládáno do baterie. Pokud je naplněna kapacita baterie, je uspokojena i spotřeba a stále se vyrábí, dochází k přetoku do distribuční sítě. Pokud přetok do distribuční sítě není sjednán, omezuje se výkon střídače.

  Když je nižší výkon panelu a baterie je plná, spotřeba se primárně pokrývá z panelu a dodatečná spotřeba se čerpá z baterie.

 • Jak funguje FVE v zimě a jaká je údržba panelů?

  Evropský informační portál PVGIS uvádí, že modelová fotovoltaická elektrárna (situovaná v Praze na sedlové střeše orientované na jih se sklonem 35° o výkonu 1 kWp) vyrobí za rok přibližně 1,1 MWh elektřiny. Vrcholu výkonu dosahuje v jarních a letních měsících, kdy od dubna do srpna může měsíčně vyrobit 123 až 132 kWh. Paradoxně s rostoucí teplotou panelů klesá jejich výkon a pokud se rozpálí na 50 °C, jejich výkon klesne až o 20 procent v porovnání s teplotou 25 °C. V podzimních a zimních měsících výkon solární elektrárny klesá, ale prakticky nikdy není nulový. Nízká teplota zvyšuje výkon při nižší míře oslunění, takže se i v listopadu, prosinci a lednu pohybuje v rozmezí 37 až 42 kWh měsíčně. Výkon fotovoltaiky ovlivňuje i region, v severních Čechách slunce svítí méně než 1 000 hodin ročně, na jižní Moravě je to v průměru o 300 hodin za rok víc. Panely pokryté sněhem (ale i listím, ptačím trusem a podobně) samozřejmě elektřinu nevyrábějí. Ale sníh z panelů díky jejich hladkému povrchu a naklonění obvykle rychle samovolně sklouzne, takže „přerušení“ výroby elektřiny z tohoto důvodu bývá jen krátké.

  Panely jsou bezúdržbové. Doporučujeme kontaktovat svou pojišťovnu a zahrnout panely do pojistné smlouvy.

 • Jaký je postup pro získání dotace?

  Dotaci lze získat na pořízení a montáž nové FVE, na výměnu zdroje vytápění, na dobíjecí stanici i na zpracování odborného posudku. Navíc je možné získat i kombinační bonus (10 000 Kč), když je veškerá investice zahrnuta v jedné žádosti.

  Zákazník zaplatí celou částku a přibližně do 2 měsíců po podání žádosti o proplacení mu je vrácena část prostředků.

  V rámci dotace lze získat:

  • FVE – max. 200 tisíc Kč v závislosti na výši instalovaného výkonu
  • Tepelné čerpadlo – 80 tisíc Kč
  • Tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody – 100 tisíc Kč
  • Všechny výše uvedené částky se pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj navyšují o 10 %
  • Wallbox (dobíjecí bod) – 15 tisíc Kč na jeden, lze žádat nejvýše o dva dobíjecí body
  • Kombinační bonus – 10 tisíc Kč

  Pozor! Na zákazníky, kteří změní vytápění z plynu na tepelné čerpadlo, se dotace nevztahuje!

   

 • Jaká je cena FVE a jak se sníží spotřeba po její instalaci?

  Cena solární elektrárny se odvíjí od velikosti instalovaného výkonu a typu řešení.

  Spotřeba se sníží v průměru o 50–80 % podle použitého řešení.

 • Na jaký typ střechy je možné panely umístit?

  Konstrukce pro fotovoltaické panely je možno umístit na většinu střech s běžnou krytinou. Výjimkou jsou krytiny z vláknocementových šablon (eternit, cembrit atd.). U nich je obtížné zabránit poškození střechy při montáži konstrukce FVE a případná výměna poškozených šablon je náročná.

  Předpokládaná zátěž je maximálně 15-20 kg/m2.

 • Jak dlouho vydržíme bez proudu v případě výpadku na straně dodavatele či distributora?

  Záleží na ročním období, míře spotřeby, spotřebitelském chování a zda máte baterii či ne. Pokud dojde k výpadku elektřiny, je vhodné změnit/omezit spotřebu, a lze tak vydržet až 2 dny.

 • Budu muset kontaktovat distributora, mám vůči němu oznamovací povinnost?

  Veškeré úkony směrem k distributorovi za vás provede náš partner v rámci dodávky celého řešení. Pro typ žádosti je rozhodující způsob připojení mikrozdroje k distribuční soustavě. Podle něj se podává buď žádost o zjednodušené připojení (bez přetoků), nebo o standardní připojení (s přetoky).

  V případě, že budete přetoky prodávat, zvažte rozdělení EAN kódu.

  Co je kombinovaný EAN?

  EAN je alfanumerické kódové označení, které jednoznačně definuje určité odběrné místo. Takzvaný kombinovaný EAN znamená, že v daném odběrném místě je pod jedním kódovým označením evidována jak spotřeba, tak výroba elektřiny z fotovoltaiky. Elektřinu tedy dodává a vykupuje jeden obchodník.

  Je lepší kombinovaný, nebo oddělený EAN?

  Oddělený EAN, tedy samostatný kód pro dodávku elektřiny a samostatný pro její výrobu umožňuje, aby do odběrného místa jeden obchodník energii dodával a jiný vykupoval vyrobenou elektřinu. Oddělený EAN tedy poskytuje větší prostor zajistit si u dvou různých obchodníků optimální cenu pro spotřebu i pro výrobu.

  Jak rozdělit kombinovaný EAN?

  Rozdělení kombinovaného EAN kódu provede na vaši žádost místně příslušný distributor. Rozdělení EAN musíte oznámit svému původnímu obchodníkovi, a to nejpozději 5 pracovních dnů před dnem nabytí jeho účinnosti. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, ode dne rozdělení EAN až do dne registrace nového výrobního EAN kódu na OTE zůstáváte bez obchodníka.

 • Doporučujete nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu s přetoky?

  Nechte si od dodavatele zpracovat nabídku vč. doby návratnosti pro řešení s přetokem a bez přetoků, a následně se můžete rozhodnout. Vezměte v úvahu vaši budoucí spotřebu, proces schvalování dotací a proces přihlášení FVE u distributora a vše detailně konzultujte s dodavatelem řešení.