Vyhledat na webu
Zavřít

Centropol: dělení dodavatelů na tradiční a alternativní končí. Trh se dělí na férové a na ty ostatní

Hospodářské noviny, 12. 9. 2018

V žádném odvětví ekonomiky nelze dopustit, aby na tom byl ten, kdo porušuje zákon, lépe než poctivý podnikatel. Platí to i pro energetiku, kde se trh postupně proměnil z houfů běhajících obchodníků k sofistikovanějším obchodním modelům. Ty dávají zákazníkům mnohem lepší šanci vybrat si toho pravého dodavatele elektřiny a plynu.

Stejně tak bychom měli nechat na zákazníkovi, co je pro něho největší prioritou. Je to opravdu vždy a za všech okolností nejnižší cena, byť s rizikem nežádoucích důsledků? Nejnižší cena nemusí být realistická, tím méně férová. Může být poznamenána o poznání horším servisem, může s sebou nést riziko budoucího navýšení cen k pokrytí nutné marže, či dokonce krach dodavatele, který přecenil své síly a možnosti. Zákazníci potřebují získat zkušenosti a ujasnit si, co od svého dodavatele vlastně očekávají.

Centropol vnímá budoucnost přímého prodeje v dnešní podobě skepticky. Obchodníci často porušují pravidla, která jsou s podomním prodejem spojena, a zákazníky se snaží získat doslova za každou cenu. A je jedno, zda jde o obchodníka zvonícího na zvonky se smlouvou o dodávce energií v ruce nebo o firmu, která sjednává zprostředkování aukcí, které k zajištění nejlepších podmínek na trhu povětšinou nevedou.

Vyčištění trhu od těchto praktik vnímá Centropol jako úkol dne, v tom je zcela zajedno i s tradičními energetickými společnostmi, jako je ČEZ, E.ON nebo Innogy. Centropol, člen Svazu průmyslu a dopravy a jeden ze zakládajících členů Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE), nabízí ERÚ, ČOI a MPO maximální součinnost v boji proti těm, kdo odmítají respektovat právo zákazníka svobodně se rozhodnout a nehodlají dodržovat zákony.

Avšak etické kodexy ERÚ i ANDE samotnou podstatu problémů odstranit nemohou. Víra v samoregulaci a morální apely není dostačující. Po dobu existence aktuálně převažujících forem přímého prodeje upřednostňujeme regulaci. Tedy taková opatření, která by byla spojena s vymahatelností a kontrolovatelností. Přispět ke kultivaci trhu mohou i případné zákonem stanovené nároky na prodejce energií. Ať už jde o jejich vzdělání nebo možné certifikace garantované státní autoritou nutné pro výkon činnosti. Inspiraci lze hledat například v pojišťovnictví, kde se nekalé praktiky podařilo tímto způsobem výrazně omezit.

I sebelepší prevence však nestačí. Ti, co mají ve svém středu obchodníky, kteří pravidla nectí, by měli být hnáni k odpovědnosti, minimálně být tlačeni ke zjednání okamžité nápravy. Jen tak dojde ke skutečnému omezení tohoto jednání. Centropol klade na své obchodníky mimořádně vysoké profesionální i etické nároky a porušení interních předpisů vede k okamžitému ukončení spolupráce. Cílem každého férového dodavatele by mělo být trvale přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí včetně ochrany zákazníka. Ten by v tomto byznysu rozhodně neměl být slabší stranou.

O společnosti Centropol

Je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem a institucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení CZECH TOP 100. V roce 2017 obrat společnosti Centropol přesáhl sedm miliard korun. Majitelem a jediným akcionářem je český podnikatel Aleš Graf. Centropol je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, České manažerské asociace a jeden ze zakládajících členů Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Další informace na www.centropol.cz