Vážení zákazníci, omlouváme se, ale operátoři na naší zákaznické lince v těchto dnech řeší větší počet požadavků, než je obvyklé. Abyste se vyhnuli čekání na telefonu, využijte naši samoobsluhu.

×

Výkup elektřiny

Odkoupíme od vás přebytečnou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Nabízíme zajímavé ceny a férové podmínky. S námi na elektřině vyděláte.

Výkup elektřiny
od licencovaných výrobců i z mikrozdrojů

Mikrozdroje

Bez licence

Malým a středním výrobcům s mikrozdrojem do 50 kW nabízíme:

 • nejlepší cenu na trhu,
 • smlouvu na dobu neurčitou,
 • minimum administrativy.

V tuto chvíli je výkup elektřiny z mikrozdrojů pozastaven.

Zjistit více →

Střední a velcí výrobci

S licencí

Výrobcům s licencovanou elektrárnou nabízíme výkup:

 • s fixní cenou až na 5 let nebo možností spotové ceny
 • bez časového závazku
 • s možností kombinace s dodávkami.

V tuto chvíli je výkup elektřiny z fotovoltaických elektráren pozastaven.

Zjistit více →

 • Co Vám nabízíme?

  Naše společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. nabízí výrobcům, kteří provozují výrobnu na základě licence na výrobu elektrické energie vydané Energetickým regulačním úřadem a zvolenou formou podpory zeleného bonusu možnost uzavření smlouvy o výkupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. Tím nebude výrobce, z pohledu provozovatele distribuční soustavy, vystaven riziku vyhodnocení dodávky jím vyrobené elektřiny do distribuční soustavy jako neoprávněné.

  Cenu za elektřinu dodanou do distribuční soustavy na základě uzavřené smlouvy mezi výrobcem a naší společností nabízíme u výroben s instalovaným výkonem do 30kWp (včetně) pro rok 2023 ve výši 3500 Kč/MWh. Vzhledem k nastavení výkupní ceny na hranici maximální možné výše požadujeme u výroben s instalovaným výkonem do 30 kWp (včetně), uzavření smlouvy o výkupu (výroba) společně s uzavřením smlouvy o dodávkách (spotřeba).

  Pokud vlastníte výrobnu s instalovaným výkonem nad 30 kWp, je nutné k vytvoření cenové nabídky zaslat hodinový diagram dodávky přebytků výroby do distribuční soustavy za posledních 12 měsíců.

  Pokud máte zájem o uzavření smlouvy o výkupu vyrobené elektřiny se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., nebo potřebujete doplnění informací týkajících se tohoto procesu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese vyrobci@centropol.cz. Text smlouvy je k dispozici na vyžádání.

 • Pravidla pro výkup elektřiny

  Výkup elektřiny probíhá v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie

  Zákon definuje podporu ve formě výkupních cen nebo zelených bonusů.

  Podporu ve formě výkupních cen zajišťuje povinně vykupující, v případě uzavření smlouvy o výkupu s povinně vykupujícím obchodníkem.

  Podporu ve formě zelených bonusů zajišťuje OTE, a.s. (Operátor trhu), v případě uzavření smlouvy o výkupu s jakýmkoliv vykupujícím obchodníkem.

  Při neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy nemá výrobce nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon 165/2012 Sb. §4, odst. 6, písm. a).

  Neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy je dodávka bez uzavřené smlouvy o výkupu elektřiny (§ 52, odst. 1, písm. a Energetického zákona).

  Výrobce je účastníkem trhu s elektřinou (§ 22, odst. 1, písm. a Energetického zákona).

  Účastníci trhu s elektřinou nesou odpovědnost za odchylku a jsou subjekty zúčtování odchylek, nebo mohou odpovědnost za odchylku přenášet na základě smlouvy na jiný subjekt zúčtování odchylek. (§ 22, odst. 2 Energetického zákona).

  Smlouva o výkupu uzavíraná mezi výrobcem a společností CENTROPOL ENERGY, a.s. splňuje veškeré legislativní povinnosti, které jsou na smluvní vztah mezi výrobcem a vykupujícím obchodníkem kladeny.

 • Pravidla pro fakturaci výrobny

  Fakturování přebytků elektřiny probíhá na základě smlouvy o výkupu elektřiny uzavřené mezi výrobcem a společností CENTROPOL ENERGY, a.s. (obchodník), dle dohody lze fakturovat měsíčně, čtvrtletně, pololetně, nebo ročně.

  Vyúčtování dodané elektřiny se uskutečňuje na základě naměřených hodnot, v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční soustavy, evidovaných Operátorem trhu.

  Množství dodané elektřiny za jednotlivé měsíce naleznete na OTE ve výkazech v systému POZE v řádku GCR 6.

  Výrobce účtuje cenu za dodanou elektřinu obchodníkovi a obchodník je povinen tuto cenu hradit.

  Zúčtovací doklad bude vystaven v elektronické podobě.

  Vzorový zúčtovací doklad pro plátce DPH je možné stáhnout ZDE.

  Vzorový zúčtovací doklad pro neplátce DPH je možné stáhnout ZDE.

  Výrobce může využít vlastního vzoru faktury, avšak pouze za předpokladu že bude obsahovat všechny povinné náležitosti, stejně jako navržený vzor faktury.

  V případě plátců DPH musí být zúčtovací doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti, dle nařízení vlády č. 11/2016, které nabylo účinnosti dne 1. 2. 2016.

  Zúčtovací doklad nemusí být opatřen podpisem ani razítkem.

  Zúčtovací doklad zasílá výrobce na e-mailovou adresu uctarna@centropol.cz, popřípadě poštou na adresu naší společnosti.