Projděte si užitečné rady, které vám pomohou lépe zvládat nárůst cen energií.

Chci změnit distribuční sazbu elektřiny

Změnou sazby můžete za elektřinu výrazně ušetřit. Nejdříve si ale ověřte, jakou sazbu aktuálně používáte a zda ji máte správně nastavenou.

Změna mezi jednotarifovými sazbami

Máte-li v bytě nastavenou například sazbu D01d, pak je dobré vědět, že je určená jen pro malý odběr elektřiny a dle Cenového rozhodnutí ERÚ přiznaná pouze pro místa spotřeby s proudovou hodnotou hlavního jističe max. do hodnoty 3x63A. Vyplatí se pro roční spotřebu do 650 kWh, tedy třeba na chatě nebo v garáži. V takovém případě je změna distribuční sazby jednoduchá.

Kompletní změnu distribuční sazby můžete provést v Samoobsluze, kde je připraven online formulář pro změnu distribuční sazby a jističe. Vyplníte příslušné parametry a odešlete ke zpracování žádosti.

Přechod na dvoutarifovou sazbu

U dvoutarifových distribučních sazeb je to trochu složitější. Podmínky pro změnu sazeb totiž udává aktuální Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

 1. Kompletní změnu distribuční sazby můžete provést v Samoobsluze, kde je připraven online formulář pro změnu distribuční sazby a jističe. Vyplníte příslušné parametry a odešlete ke zpracování žádosti.
 2. Nebo si stáhněte si a vyplňte formulář „Žádost o vystavení stanoviska/smlouvy o připojení“ dle Vašeho distributora (viz níže).
 3. Podepsanou žádost nám pošlete jako sken e-mailem na technicka.podpora@centropol.cz nebo poštou na adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
 4. Vašeho distributora požádáme o vystavení Smlouvy o připojení na základě doloženého a řádně vyplněného formuláře „Žádost o vystavení stanoviska/smlouvy o připojení“.
 5. Na základě podané Žádosti obdržíme do 30 dnů vyhotovenou Smlouvu o připojení, kterou za Vás na základě Plné moci podepíšeme a vrátíme zpět na distribuci.

Smlouvu o připojení pro změnu sazby si můžete na distribuci vyřídit i bez naší součinnosti – v takovémto případě žádáme o zaslání její kopie, jakmile budete mít novou Smlouvu o připojení od distribuce vyhotovenou, jelikož bez doložené Smlouvy, ve které je uvedena potvrzená změna ze strany distribuce, nejsme schopni požadavek dořešit.

 1. Po vyhotovení Smlouvy o připojení oznamte distributorovi porušení plomb v rozvaděči. Telefonní čísla na distributory:
  1. ČEZ Distribuce (ostatní regiony) – tel. 800 850 860
  1. EG.D Distribuce (jižní Čechy a jižní Morava) – tel. 800 22 55 77
  1. PREdistribuce (Hlavní město Praha) – tel. 800 823 823
 1. Elektroinstalační firma připraví Vaši domácnost na používání nízkého a vysokého tarifu. Úpravu Vašeho odběrného místa by měla vždy provádět elektroinstalační firma, která je smluvním partnerem daného distributora. Po provedení úprav obdržíte revizní zprávu, kterou prosíme doložit.
 2. Stáhněte si a vyplňte Žádost o změnu smlouvy (viz níže).
 3. Podepsanou žádost společně s kopií Smlouvy o připojení a revizní zprávou (popř. dalšími dílčími doklady pro provedení změny sazby) nám pošlete jako sken e-mailem na technicka.podpora@centropol.cz nebo poštou na adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
 4. Následně požádáme Vašeho distributora o instalaci HDO, případně o výměnu elektroměru a zpětné zaplombování rozvaděče.

Poznámka

U sazby D25d a C25d obvykle nemusíte při instalaci bojleru do 3,5 kW žádat o Smlouvu o připojení.
Na distribučním území EG.D žádáme o Smlouvu o připojení vždy, když se mění velikost hlavního jističe, ať už jde o navýšení či snížení.