Vyhledat na webu
Zavřít

Chci změnit distribuční sazbu elektřiny

Změnou sazby můžete za elektřinu výrazně ušetřit. Nejdříve si ale ověřte, jakou sazbu aktuálně používáte a zda ji máte správně nastavenou.

Změna mezi jednotarifovými sazbami

Máte-li v bytě nastavenou například sazbu D01d, pak je dobré vědět, že je určená jen pro malý odběr elektřiny a dle Cenového rozhodnutí ERÚ přiznaná pouze pro místa spotřeby s proudovou hodnotou hlavního jističe max. do hodnoty 3x63A. Vyplatí se pro roční spotřebu do 650 kWh, tedy třeba na chatě nebo v garáži. V takovém případě je změna distribuční sazby jednoduchá.

Kompletní změnu distribuční sazby můžete provést v Samoobsluze, kde je připraven online formulář pro změnu distribuční sazby a jističe. Vyplníte příslušné parametry a odešlete ke zpracování žádosti.

Přechod na dvoutarifovou sazbu

U dvoutarifových distribučních sazeb je to trochu složitější. Podmínky pro změnu sazeb totiž udává aktuální Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

 1. Kompletní změnu distribuční sazby můžete provést v Samoobsluze, kde je připraven online formulář pro změnu distribuční sazby a jističe. Vyplníte příslušné parametry a odešlete ke zpracování žádosti.
 2. Nebo si stáhněte a vyplňte formulář „Žádost o vystavení stanoviska/smlouvy o připojení“ dle Vašeho distributora (viz níže).
 3. Podepsanou žádost nám pošlete jako sken e-mailem na technicka.podpora@centropol.cz nebo poštou na adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
 4. Vašeho distributora požádáme o vystavení Smlouvy o připojení na základě doloženého a řádně vyplněného formuláře „Žádost o vystavení stanoviska/smlouvy o připojení“.
 5. Na základě podané Žádosti obdržíme do 30 dnů vyhotovenou Smlouvu o připojení, kterou za Vás na základě Plné moci podepíšeme a vrátíme zpět na distribuci.

Smlouvu o připojení pro změnu sazby si můžete na distribuci vyřídit i bez naší součinnosti – v takovémto případě žádáme o zaslání její kopie, jakmile budete mít novou Smlouvu o připojení od distribuce vyhotovenou, jelikož bez doložené Smlouvy, ve které je uvedena potvrzená změna ze strany distribuce, nejsme schopni požadavek dořešit.

 1. Po vyhotovení Smlouvy o připojení oznamte distributorovi porušení plomb v rozvaděči. Telefonní čísla na distributory:
  1. ČEZ Distribuce (ostatní regiony) – tel. 800 850 860
  2. EG.D Distribuce (jižní Čechy a jižní Morava) – tel. 800 22 55 77
  3. PREdistribuce (Hlavní město Praha) – tel. 800 823 823
 1. Elektroinstalační firma připraví Vaši domácnost na používání nízkého a vysokého tarifu. Úpravu Vašeho odběrného místa by měla vždy provádět Vámi vybraná elektroinstalační firma, která je smluvním partnerem daného distributora. Smluvní partnery má v požadavcích pouze PRE distribuce, a to na odkazu https://www.predistribuce.cz/cs/kontakt/elektroinstalacni-firmy Po provedení úprav obdržíte revizní zprávu, kterou prosíme doložit.
 2. Stáhněte si a vyplňte Žádost o změnu smlouvy (viz níže).
 3. Podepsanou žádost společně s kopií Smlouvy o připojení a revizní zprávou (popř. dalšími dílčími doklady pro provedení změny sazby) nám pošlete jako sken e-mailem na technicka.podpora@centropol.cz nebo poštou na adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
 4. Následně požádáme Vašeho distributora o instalaci HDO, případně o výměnu elektroměru a zpětné zaplombování rozvaděče.

Poznámka

U sazby D25d a C25d obvykle nemusíte při instalaci bojleru do 3,5 kW žádat o Smlouvu o připojení.
Na distribučním území EG.D žádáme o Smlouvu o připojení vždy, když se mění velikost hlavního jističe, ať už jde o navýšení či snížení.