Vyhledat na webu
Zavřít

Víme, jak snížit účet za energie správnou volbou jističe a distribuční sazby a kdy uvažovat o změně dodavatele

Právo, 20. 2. 2021

Náklady na bydlení tvoří nejvýznamnější část rozpočtu českých domácnosti a velký díl z nich představují výdaje na energie. U středně velkého bytu vyjde obvykle ohřev vody, svícení a topení na 4 500 korun měsíčně, u rodinného domu je to podle jeho velikosti a energetické náročnosti ještě o pětinu až třetinu více. Čtyřčlenná rodina tak za energie ročně snadno vydá částku převyšující 50 tisíc korun.

Rodiče nás vychovávali k tomu, abychom energiemi neplýtvali a my to zase učíme své děti. Šetříme elektřinou, plynem i vodou, což je správně. Vyplatí se ale zaměřit také například na to, zda distributorům neplatíme zbytečně více za nesprávně nastavené důležité proměnné, kterými jsou u elektřiny platby za jistič a distribuční sazbu. U plynu i elektřiny je také užitečné podívat se na cenu, kterou hradíme svým dodavatelům.

Všichni bychom byli rádi, aby nám dodávky energie spolehlivě fungovaly a zároveň nás stály co nejméně peněz. Ovšem ve skutečnosti velká část domácností každý rok tisíce korun přeplácí. Stačilo by přitom málo a tyto peníze by mohly zůstat v rodinném rozpočtu.

Často jen změnou dodavatele plynu a elektřiny zároveň ušetří čtyřčlenná domácnost pět tisíc korun ročně. K tomu pak optimalizací distribuční sazby a jističů u elektřiny, pokud je nemá správně nastavené, další tisícikoruny. Ukazují to příklady v tabulkách, které jsme sestavili s českou energetickou společností Centropol.

Vyplatí se být aktivní a udělat změnu

Nejvíce peněz energie stojí obvykle ty domácnosti, které pouze hradí zálohy a faktury a o nic dalšího se příliš nezajímají. Pokud zákazník vytápí rodinný domek či větší byt plynem, zároveň ještě nikdy nezměnil dodavatele plynu a má navíc s tím stávajícím smlouvu na dobu neurčitou, ušetří přechodem k novému dodavateli obvykle více než tři tisíce korun ročně. Podobné je to u elektřiny.

Pokud není zákazník aktivní, má spíše malou šanci, že dosáhne na nejlepší podmínky. Když se naopak začne zajímat o nabídky jiných dodavatelů a srovnávat, zjistí, že může ušetřit značnou částku. Jak za hlavní domácnost, ale také za energie spojené s druhým bytem, chatou či chalupou nebo garáží. Na trhu existují dodavatelé, kteří mají pro nemovitosti s nízkou roční spotřebou speciální produkt. Například Centropol takový produkt nabízí a má u něj nastavený nízký měsíční fixní plat.

Jen samotná změna dodavatele elektřiny a plynu vám tedy může přinést značné úspory, aniž byste museli měnit své vybavení nebo návyky. Ceny od různých společností na trhu se totiž liší a porovnáním konkrétních nabídek zjistíte, že v některých případech i dost znatelně.

Tabulka ukazuje příklady možných úspor u rodinného domu vytápěného zemním plynem.

výše roční spotřeby plynu v MWhProdukt s nižší cenovou hladinou a cenou i závazkem na 3 rokyNa trhu běžný produkt na dobu neurčitou (ceník 1)Na trhu běžný produkt na dobu neurčitou (ceník 2)roční úspora na dodávce plynu (cena včetně DPH) až
roční platba za dodávku plynu včetně DPH
1211 09313 86714 593-3 499
1715 22519 00319 814-4 588
2320 01025 16726 079-6 069
3025 59232 35833 389-7 797

Dále se zaměříme na elektřinu, konkrétně na položky účtované distributorem elektřiny. Ty jsou často nazývány jako platba za dopravu elektřiny. Významného snížení výdajů lze v některých případech dosáhnout změnou distribuční sazby a velikosti jističe. Pomůžeme vám se v nich zorientovat.

Český dodavatel energií Centropol, který má osmnáctiletou tradici a více než 260 tisíc odběrných míst po celé České republice, má v tomto ohledu mnoho zkušeností a sází na otevřenost.

„Vedle nízkých cen za elektřinu a plyn, které našim zákazníkům poskytujeme, jim hledáme i další možnosti úspor. Vzhledem k tomu, že platby za distribuci tvoří u elektřiny i více než 50 % nákladů hrazených ve vyúčtování, pomáháme také s optimalizací jističů a distribuční sazby.

Pro zákazníky jsou to složitější témata, která se snažíme nejprve srozumitelně vysvětlit a následně pomoci se změnou,“ přibližuje přístup Centropolu její marketingový ředitel Jiří Matoušek. 

Zkratky, které se vyplatí znát

Distribuční sazbu má nastavenou každý, kdo platí účty za elektřinu. Sazby se dělí na jednotarifové a dvoutarifové. Dvoutarifové vznikly proto, aby pomohly řízení provozu energetické sítě a je u nich také potřeba splnit technické požadavky. Cena za distribuci elektřiny je odlišná podle toho, zda ji zákazník odebírá v době platnosti nízkého nebo vysokého tarifu. Distribuční sazby pro domácnosti začínají písmenem D a pro podnikatele písmenem C. Podrobný přehled distribučních sazeb najdete na www.centropol.cz.

V čase se může charakter spotřeby změnit i tím, jak se vyvíjí využívání nemovitosti. Když například vzniká úplně nový dům, máte obvykle přidělenu distribuční sazbu D01d. Ta je ideální pro minimální spotřebu. Když už v domě ovšem začnete bydlet, využíváte elektřinu i k vytápění a celková spotřeba výrazně vzroste, zbytečně hodně vyskočí i faktura, protože distribuční sazba D01d má vysokou cenu za každou KWh.

Mnohem výhodnější proto bude některá ze sazeb, která počítá s větší spotřebou a ohřevem vody i pro topení. Na distribuční sazbu se vyplatí zaměřit také u chat a chalup. Když tam máte nastavenou například D25d a využíváte bojler, který ovšem zapínáte jen v době, kdy tam jste, je výhodná změna na D02d.

A pokud chatu navštěvujete především o víkendech, je nejlepší sazba D61d, kdy nízký tarif platí právě o víkendech. Stejně tak se distribuční sazbu vyplatí zkontrolovat u garáží, kůlen či zahrad, které mají svůj elektroměr. V souvislosti s výší jističe a předpokládanou nízkou spotřebou je zde většinou nejvýhodnější sazba D01d.

Následující příklady ukazují, kolik je možné vhodným nastavením distribuční sazby uspořit.

Příklad, kdy zákazník zapomněl změnit distribuční sazbu po dostavbě rodinného domu. Rozdíl na ceně za distribuci, spotřeba 4,5 MWh / rok. Distribuční území ČEZ Distribuce. Jistič 3×25 A

CENY ZA DISTRIBUCIDISTRIBUČNÍ SAZBA D25dDISTRIBUČNÍ SAZBA D01d
Roční spotřeba 4,5 MWhcena ve vysokém tarifu bez DPHcena v nízkém tarifu bez DPHměsíční fixní poplatek bez DPHcena ve vysokém tarifu bez DPHcena v nízkém tarifu bez DPHměsíční fixní poplatek bez DPH
Cena celkem za rok bez DPH1 719,6135,911362 173,12x41
Cena celkem za rok bez DPH5 806,90 Kč10 271,04 Kč
Cena celkem za rok s DPH 21%7 026,35 Kč12 427,96 Kč
Úspora za rok díky vhodně / včas nastavené distribuční sazbě5 401,61 Kčx

Příklad, kdy zákazník má chatu, na kterou jezdí především na víkendy a na ohřev vody má boiler. Rozdíl na ceně za distribuci, spotřeba 2 MWh / rok. Distribuční území ČEZ Distribuce. Jistič  3×25 A.

CENY ZA DISTRIBUCIDISTRIBUČNÍ SAZBA D25dDISTRIBUČNÍ SAZBA D61d
Roční spotřeba 2 MWhcena ve vysokém tarifu bez DPHcena v nízkém tarifu bez DPHměsíční fixní poplatek bez DPHcena ve vysokém tarifu bez DPHcena v nízkém tarifu bez DPHměsíční fixní poplatek bez DPH
Cena celkem za rok bez DPH1 719,6135,911362 702,62141,7958
Cena celkem za rok bez DPH3 883,43 Kč1 619,79 Kč
Cena celkem za rok s DPH 21%4 698,95 Kč1 959,94 Kč
Úspora za rok díky vhodně nastavené distribuční sazbě 2 739,01 Kč

Správný jistič zajistí úspory

Podobně jako vhodnou distribuční sazbou může každý zákazník hodně peněz ušetřit i volbou správného jističe. To je další významný faktor, který většina spotřebitelů sice moc nevnímá, ale do celkové faktury se promítá.

Většina lidí se o jističe zajímá až v momentě, kdy jim vypadávají. „Velká část zákazníků ovšem ani neví, že mají jističe zbytečně naddimenzované. Za jejich snížení se přitom distributorovi neplatí, pouze elektroinstalační firmě za výměnu, a každý měsíc by mohli na faktuře ušetřit. Pokud je odběrné místo bez topení a ohřevu vody elektřinou, tak se pro rodinný dům jeví zcela dostatečný třífázový jistič 3 x 25 A.

Pokud má někdo vyšší, je to podezřelé. Buď je to dáno historicky tím, že tam dříve měli náročnější spotřebiče, nebo mají jednu fázi zbytečně zatíženou a vyplatilo by se jim přepojit některé spotřebiče do méně využitých fází, a tím si umožnit snížení proudové hodnoty jističe,“ vysvětluje Antonín Středa, ředitel úseku Zákaznické administrativy společnosti Centropol.

Důležitá není jen hodnota, ale i správné využití. Většina novějších bytů a domů má už jističe třífázové, ale některých menších bytech stále najdeme i jističe jednofázové. Rozdíl mezi oběma variantami se dá snadno popsat i tak, že jednofázový jistič znamená jeden kabel pro všechny spotřebiče v daném odběrném místě. Třífázový jistič má k dispozici kabely tři. Když je využit jistič 1 x 25 A, je do odběrného místa vedena elektřina jedním kabelem s omezením proudového zatížení na 25 A.

Když třífázový, jsou to kabely tři s omezením proudového zatížení na 25 A na každém z nich. Ovšem ne všichni s touto kapacitou správně pracují a vytěžují všechny kabely (fáze) rovnoměrně. Pokud někdo například vytápí elektřinou, měl by mít jednotlivé spotřebiče rovnoměrně rozdělené na tři fáze. Když má například šest topných těles, měl by mít na každém kabelu dvě a k jednotlivým fázím přidat rovnoměrně ostatní spotřebiče. Vždy se vyplatí usilovat o co nejvyváženější rozdělení.

Tabulka cen jističů ukazuje příklady možných úspor.

Ceny za distribuci včetně DPH, území ČEZ Distribuce, platnost od 1.1.2021 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)

Jistič interval (měsíční plat za příkon, ceny v Kč včetně DPH)D01dD02dD25dD26dD27dD35dD45dD56dD61dD57d
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně19,3653,2465,34110,1165,34139,15163,35163,3527,83151,25
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně31,4685,91105,27175,45105,27222,64261,36261,3644,77242
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně38,72107,69131,89219,01131,89278,3326,7326,755,66302,5
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně49,61134,31164,56274,67164,56347,27408,98408,9870,18377,52
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně62,92171,82210,54350,9210,54445,28522,72522,7289,54484
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně78,65215,38262,57438,02262,57556,6653,4653,4111,32621,94

Stejně jako u distribuční sazby se v průběhu života vyvíjejí i potřeby zákazníků u jističů. Ty se vyplatí optimalizovat průběžně, kdykoli u vás nastane změna, protože tím můžete každý další měsíc ušetřit. Příkladů změn může být mnoho, za všechny zmiňme zákazníka, který ve svém domě v minulosti provozoval menší truhlářskou dílnu. S tím se samozřejmě pojí i potřeba využívat náročná zařízení na opracování dřeva a pro ně bylo potřeba zajistit dostatečné jističe.

Proto tento zákazník před deseti lety zvolil velikost jističe 3 x 40 A. Tehdy bylo toto nastavení ideální, ovšem před třemi lety šel zákazník do důchodu a dílnu už nevyužívá. Na provoz celého domu mu bohatě stačí slabší jistič 3 x 25 A. Podobnou proměnou potřeb může projít zákazník, který v minulosti topil elektřinou a pak přešel na plyn nebo kotel na biomasu.

Doporučuji zákazníkům požádat nového nebo i stávajícího dodavatele nejen o nabídku ceny elektřiny, ale i o kontrolu vhodnosti distribuční sazby a jističe. V některých případech je možné díky optimalizaci získat opravdu významnou roční úsporu,“ vysvětluje Jiří Matoušek.

Pokud si hodnotou svého jističe nebo nastavenou distribuční sazbou nejste jisti, obraťte se na svého dodavatele. Využít můžete také nabídku českého dodavatele elektřiny a plynu Centropol, který se vám bude věnovat, i když ještě nejste jeho zákazníkem.