Nové ceny
výkupu elektřiny
od 1. 3. 2024

Základní cena 1 250 Kč/MWh

Cena za veškerou elektřinu dodanou do sítě pro zákazníky, od kterých elektřinu pouze vykupujeme.

Zvýhodněná cena 1 750 Kč/MWh

Základní cena  s bonusem 500 Kč/MWh pro zákazníky, kterým elektřinu do odběrného místa také dodáváme (máme sjednanou smlouvu o poskytování služeb dodávky elektřiny).

Nejčastější dotazy našich zákazníků

 • Mám sjednanou smlouvu o výkupu a chtěl bych využít zvýhodněnou cenu s bonusem 500 Kč. Je to možné?

  Zvýhodněná výkupní cena se skládá ze základní částky 1 250 Kč a bonusu 500 Kč za megawatthodinu pro zákazníky, kteří od nás elektřinu také odebírají.

  Se znalostí průběhu Vaší spotřeby a výroby můžeme přesněji alokovat vyrobenou elektřinu. 

  Zákazníky, kteří s námi nemají uzavřenou smlouvu o dodávce, budeme během února telefonicky kontaktovat s  nabídkou sjednání smlouvy o dodávce elektřiny. Můžete nás kontaktovat i sami na čísle 478 575 555.

 • Mám výkonnější elektrárnu, než odpovídá mému odběrnému místu a současně mám vysoké přetoky. Vykoupíte ode mě veškerou elektřinu?

  Ano, v rámci smlouvy o výkupu elektřiny nám můžete dodat veškerou elektřinu zfotovoltaické elektrárny, kterou v odběrném místě nespotřebujete. 

 • Kdy obdržím vyúčtování za dodanou elektřinu?

  Vyúčtování výnosů z prodeje přebytků elektřiny provádíme jednou ročně, vždy k 31. květnu a posíláme je e-mailem. Výnos z výkupu poukážeme na Váš bankovní účet do 30 dnů od vystavení vyúčtování. 

 • Cena za výkup je konečná nebo si účtujete nějaké další poplatky?

  Cena za výkup je konečná, bez dalších poplatků. 

 • Jaké ceny mohu u výkupu v budoucnu očekávat?

  Výsledná výkupní cena elektřiny je ovlivněna především situací na velkoobchodním trhu s elektřinou.  Dalším ovlivňujícím faktorem je i vzrůstající produkce elektřiny z fotovoltaických elektráren během letních měsíců, kdy se její cena dostává i do záporných hodnot. 

 • Mám kombinovaný EAN a chci ukončit smlouvu o výkupu elektřiny. Co musím udělat?

  V tomto případě máte dvě možnosti, jak smlouvu ukončit.  

  Výpověď smlouvy o výkupu elektřiny podáte k datu účinnosti změny ceny.
  Vzhledem k tomu, že u nás máte sjednanou i smlouvu na dodávku, která je platná,  a můžete ji vypovědět až k datu prolongace, není možné sjednat si  jiného obchodníka na výkup, proto pak nelze posílat přetoky do sítě. Pokud nemáte obchodníka na výkup přetoků, jakýkoliv přetok poslaný do sítě by byla neoprávněná dodávka, která je sankcionovaná ze strany distributora. Nového obchodníka si můžete sjednat, až Vám skončí smluvní vztah u naší společnosti.

  Požádáte svého distributora o rozdělení EAN kódu.
  Jakmile obdržíte výrobní EAN, zašlete nám výpověď s termínem ukončení smlouvy. Např.: výrobní EAN Vám bude platit od 1. 4. 2024, vy si sjednáte novou smlouvu s jiným dodavatelem od 1. 4. 2024 a nám vypovíte smlouvu na výkup k datu 31. 3. 2024.Při tomto postupu nehrozí, že se dostanete do neoprávněné dodávky, která je sankcionována distributorem.  

 • Mám jen výrobní EAN a chci ukončit smlouvu. Jak mám postupovat?

  V případě, že nesouhlasíte se změnou ceny, můžete požádat o ukončení smlouvy k datu platnosti nové ceny, tzn. k 29.2.2024.  

  Písemnou výpověď pošlete nejpozději do 29.2.2024 a jako důvod uveďte nesouhlas se změnou ceny.

  Pokud podáte výpověď po termínu změny ceny, běží standardní 3měsíční výpovědní lhůta dle smlouvy a počítá se od posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém jsme výpověď obdrželi.