STRATEGICKY NA 2 ROKY, ele pod, distr. 2022

, 1. 1. 2022