Vyhledat na webu
Zavřít

SIPO a co o něm potřebujete vědět

SIPO je zkratka. A velmi známá zkratka, která se stala synonymem pro způsob úhrady pravidelných plateb. Znamená Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva (dříve se mu říkalo Sdružené Inkaso Plateb Obyvatelstva) a je to služba poskytovaná Českou poštou. Spočívá v tom, že zkombinuje několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností do jediné platby a rozešle příslušné částky jednotlivým příjemcům. Zpravidla se jedná o platby za energie, nájemné, stravné, rozhlas a televizi, telefon, mobilní služby a podobně.

Snadno, rychle, pohodlně

Službu SIPO provozuje Česká pošta, můžete si ji sjednat na jakékoli pobočce, zvládnete to na počkání a budete potřebovat jen doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz. A také se musíte rozhodnout, jakým způsobem budete SIPO hradit. Následně na začátku každého kalendářního měsíce obdržíte Platební doklad se všemi platbami, které se mají v daném měsíci pokrýt. Platebního doklad můžete dostávat v papírové formě do poštovní schránky nebo v elektronické podobě e-mailem.

Kde se SIPO platí a kolik to stojí?

SIPO je možné hradit na pobočce nebo u doručovatele České pošty, jednorázovým příkazem k úhradě nebo Inkasem z bankovního účtu, vždy je třeba dodržovat předepsané termíny splatnosti. A na kolik jednotlivé úkony poskytované služby přijdou?

Založení, nastavení a změny SIPO – zdarma
Inkaso z bankovního účtu – zdarma
Jednorázový příkaz k úhradě – 18 Kč
Platba na pobočce České pošty se Zákaznickou kartou – 23 Kč
Platba na pobočce České pošty bez Zákaznické karty – 28 Kč
Platba u doručovatele České pošty – 32 Kč
Zaslání Platebního dokladu (PD) e-mailem – zdarma
Zaslání PD poštou při platbě Jednorázovým příkazem k úhradě – zdarma
Předání PD při platbě na pobočce České pošty – zdarma
Zaslání PD poštou při platbě Inkasem – 18 Kč
Potvrzení o uhrazených platbách SIPO (doplňková služba):
Měsíční – 10 Kč
Čtvrtletní – 15 Kč Kč
Pololetní – 25 Kč Kč
Roční – 50 Kč Kč
Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Platba na poště

Po předložení Platebního dokladu uhradíte celou částku na přepážce jakékoli pobočky České pošty, kde vám obratem platbu i potvrdí.

Úhrada u doručovatele

SIPO je po předložení platebního dokladu možné zaplatit i u doručovatele České pošty, potvrzený Platební doklad doručovatel přinese následující pracovní den.

Jednorázový příkaz k úhradě

Platba se jednorázovým příkazem k úhradě poukáže ve prospěch účtu 156080780/0300, kam z aktuálního Platebního dokladu přepíšete: Variabilní symbol, Specifický symbol (spojovací číslo) a předepsaná částka. Pro zjednodušení je možné načíst tyto údaje z Platebního dokladu s využitím QR kódu. Platbu je nutné provést tak, aby částka byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den stanovené splatnosti.

Inkaso z bankovního účtu

Tento typ úhrady vyžaduje, abyste se spojili s vaší bankou, předali jí Spojovací číslo, které dostanete přidělené při sjednání SIPO, a nastavili povolení k inkasu SIPO. Úhrady SIPO pak probíhají každý měsíc, nutností je samozřejmě odpovídající výše finančních prostředků na daném bankovním účtu a nastavený dostatečný limit. Tím je z vaší strany vše vyřešeno. Nestane se, že byste na nějakou platbu zapomněli, zmýlili se v její výši nebo v čísle účtu.