Ceny distribuce elektřiny a plynu

Státem regulovaná část ceny elektřiny a zemního plynu, kterou každoročně definuje a vyhlašuje ERÚ, je pro všechny dodavatele závazná a skládá se z několika částí. Nové ceny pro následující rok jsou vždy zveřejněné do konce listopadu roku předchozího.

Srovnání ročních nákladů na elektřinu
u modelové domácnosti

Pro rok 2023 uvádíme cenu silové elektřiny na úrovni cenového stropu ve výši 5 000 Kč bez DPH/MWh. V roce 2024 jsou zohledněny nové regulované ceny a cena silové elektřiny je kalkulována v průměrné výši 4 050 Kč bez DPH/MWh.

Ve zjednodušených příkladech uvádíme regulované ceny pro území ČEZ Distribuce, a.s.

Zákazníkům na území ČEZ Distribuce, a.s. se u distribuční sazby D02d zvýší cena za 1 MWh o 1 209 Kč, u distribuční sazby D25d činí nárůst ceny 1 MWh 1 107 Kč a u distribuční sazby D57d je navýšení regulované ceny 1 MWh na úrovni 1 048 Kč.

V těchto částkách, které uvádíme včetně DPH 21 procent, je obsaženo znovuzavedení poplatku na obnovitelné zdroje energie (POZE) ve výši 599 Kč, zvýšení ceny systémových služeb a zvýšení variabilní části ceny za distribuci.

Vedle toho zaplatí tito zákazníci více i za rezervovaný příkon (cena za jistič) a to 595 Kč včetně daně za rok u distribuční sazby D02d a při kapacitě hlavního jističe 3×25 A, u distribuční sazby D25d a stejné kapacitě jističe činí navýšení 508 Kč, u distribuční sazby D57d a kapacitě hlavního jističe 3×32 A je to 929 Kč.

Porovnejte roční náklady na elektřinu
v roce 2024 s předchozím rokem 2023

Detailní ceny distribuce pro rok 2024 najdete zde.

Regulovaná část elektřiny

 • Cena za distribuci a systémové služby

  Platba za distribuované množství elektřiny hradí náklady spojené s přepravou elektřiny z elektrárny do odběrného místa a je vázaná na spotřebu v MWh.

  Systémové služby pak financují náklady České energetické přenosové soustavy (ČEPS), tedy náklady na přenos velmi vysokého napětí a regulaci výroby elektřiny.

 • Platba za rezervovaný příkon

  Platba za jistič, vychází z kapacity hlavního jističe v odběrném místě a účtuje se měsíčně. Na jednotlivých distribučních územích je cena mírně odlišná.

 • Poplatky OZE, OTE a daň z elektřiny

  Poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) je v podstatě dotací výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů, vychází ze spotřeby v MWh. Maximální výše je dána zákonem. Pro rok 2023 byla stanovena částka 495 Kč bez DPH/MWh (599 Kč s DPH 21 %).

  Poplatek Operátorovi trhu s elektřinou (OTE) hradí činnost státem vlastněné akciové společnosti, která organizuje krátkodobý trh s elektřinou a plynem, vyhodnocuje odchylky a řeší například formality spojené se změnou dodavatele. Účtuje se měsíčně v řádu jednotek korun.

  Daň za spotřebovanou elektřinu se platí od roku 2008 a zavedena byla jako povinnost v souladu s členstvím ČR v Evropské unii. V roce 2023 činila sazba daně 28,30 Kč bez DPH/MWh.

Srovnání ročních nákladů domácnosti na plyn

Pro rok 2023 uvádíme cenu dodávky zemního plynu na úrovni cenového stropu ve výši 2 500 Kč bez DPH/MWh. V roce 2024 jsou zohledněny nové regulované ceny a cena dodávky zemního plynu je kalkulována v průměrné výši 1 750 Kč bez DPH/MWh.

Ve zjednodušených příkladech uvádíme regulované ceny pro území GasNet, s.r.o.

U zemního plynu kromě distribučního území záleží také na pásmu spotřeby.

Při spotřebě plynu např. 10 MWh ročně se regulovaná platba zvedne ročně o 114 Kč za megawatthodinu. Při spotřebě 20 MWh na distribučním území GasNet růst distribučních poplatků činí 106 Kč za megawatthodinu.

Při spotřebě 10 MWh musí zákazník počítat také s navýšením o dalších 726 Kč včetně daně za fixní platbu za kapacitu. U spotřeby 20 MWh bude toto navýšení činit 850 Kč ročně.

Porovnejte roční náklady na plyn
v roce 2024 s předchozím rokem 2023

Regulovaná část ceny plynu

 • Cena za distribuci

  Platby za přepravu plynu účtované za spotřebovanou MWh jsou odlišné u každého ze čtyř distributorů, kteří mají Českou republiku teritoriálně rozdělenou.

 • Platba za rezervovaný příkon

  Měsíční platba za přistavenou (rezervovanou) kapacitu je  hrazena distributorovi zemního plynu a liší se jednak u jednotlivých distributorů a také podle velikosti ročního odběru (malé roční spotřeby platí nižší měsíční částku, s rostoucí spotřebou se poplatek zvyšuje).

 • Poplatky OTE a daň z plynu

  Poplatek Operátorovi trhu s elektřinou (OTE) hradí činnost státem vlastněné akciové společnosti, která organizuje krátkodobý trh s elektřinou a plynem, vyhodnocuje odchylky a řeší například formality spojené se změnou dodavatele. Účtuje se měsíčně v řádu jednotek korun.

  Daň za spotřebovaný plyn domácnosti neplatí.