Vyhledat na webu
Zavřít

Ceny distribuce elektřiny a plynu

Státem regulovaná část ceny elektřiny a zemního plynu, kterou každoročně definuje a vyhlašuje ERÚ, je pro všechny dodavatele závazná a skládá se z několika částí. Nové ceny pro následující rok jsou vždy zveřejněné do konce listopadu roku předchozího.

Státem regulované ceny distribuce

I přesto, že ceny silové elektřiny na trhu klesají a dodavatelé mohou nakupovat za nižší ceny, státem regulovanou část ceny nijak ovlivnit nemohou. Jedná se o složku ceny, kterou každý rok stanoví Energetický regulační úřad a vláda její úpravu vždy schvaluje.

Kromě daně a poplatku za obnovitelné zdroje se skládá z ceny distribuce, systémových služeb a platby za rezervovaný příkon. Distributoři, svůj díl z této složky použijí na posílení distribuční soustavy, opravy po meteorologických kalamitách či na výměny dosluhujících komponentů.

Porovnejte si roční náklady na elektřinu

Pro rok 2023 uvádíme cenu silové elektřiny na úrovni cenového stropu ve výši 5 000 Kč bez DPH/MWh. V roce 2024 jsou zohledněny nové regulované ceny a cena silové elektřiny je kalkulována v průměrné výši 4 050 Kč bez DPH/MWh.

Ve zjednodušených modelových příkladech uvádíme regulované ceny pro území ČEZ Distribuce, a.s.

Zákazníkům na území ČEZ Distribuce, a.s. se u distribuční sazby D02d zvýší cena za 1 MWh o 1 209 Kč, u distribuční sazby D25d činí nárůst ceny 1 MWh 1 107 Kč a u distribuční sazby D57d je navýšení regulované ceny 1 MWh na úrovni 1 048 Kč.

V těchto částkách, které uvádíme včetně DPH 21 %, je obsaženo znovuzavedení poplatku na obnovitelné zdroje energie (POZE) ve výši 599 Kč, zvýšení ceny systémových služeb i variabilní části ceny za distribuci.

Vedle toho zaplatí tito zákazníci více i za rezervovaný příkon (cena za jistič) a to 595 Kč včetně daně za rok u distribuční sazby D02d a při kapacitě hlavního jističe 3×25 A, u distribuční sazby D25d a stejné kapacitě jističe činí navýšení 508 Kč, u distribuční sazby D57d a kapacitě hlavního jističe 3×32 A je to 929 Kč.

Detailní ceny distribuce pro rok 2024 najdete zde.

Regulovaná část elektřiny

 • Cena za distribuci a systémové služby

  Platba za distribuované množství elektřiny hradí náklady spojené s přepravou elektřiny z elektrárny do odběrného místa a je vázaná na spotřebu v MWh.

  Systémové služby pak financují náklady České energetické přenosové soustavy (ČEPS), tedy náklady na přenos velmi vysokého napětí a regulaci výroby elektřiny.

 • Platba za rezervovaný příkon

  Platba za jistič, vychází z kapacity hlavního jističe v odběrném místě a účtuje se měsíčně. Na jednotlivých distribučních územích je cena mírně odlišná.

 • Poplatky OZE, OTE a daň z elektřiny

  Poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) je v podstatě dotací výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů, vychází ze spotřeby v MWh. Maximální výše je dána zákonem. Pro rok 2023 byla stanovena částka 495 Kč bez DPH/MWh (599 Kč s DPH 21 %).

  Poplatek Operátorovi trhu s elektřinou (OTE) hradí činnost státem vlastněné akciové společnosti, která organizuje krátkodobý trh s elektřinou a plynem, vyhodnocuje odchylky a řeší například formality spojené se změnou dodavatele. Účtuje se měsíčně v řádu jednotek korun.

  Daň za spotřebovanou elektřinu se platí od roku 2008 a zavedena byla jako povinnost v souladu s členstvím ČR v Evropské unii. V roce 2023 činila sazba daně 28,30 Kč bez DPH/MWh.

Porovnejte si roční náklady na plyn
v minulém roce s rokem 2024

Pro rok 2023 uvádíme cenu dodávky zemního plynu na úrovni cenového stropu ve výši 2 500 Kč bez DPH/MWh. V roce 2024 jsou zohledněny nové regulované ceny a cena dodávky zemního plynu je kalkulována v průměrné výši 1 750 Kč bez DPH/MWh.

Ve zjednodušených příkladech uvádíme regulované ceny pro území GasNet, s.r.o.

U zemního plynu kromě distribučního území záleží také na pásmu spotřeby.

Při spotřebě plynu např. 10 MWh ročně se regulovaná platba zvedne ročně o 114 Kč za megawatthodinu. Při spotřebě 20 MWh na distribučním území GasNet růst distribučních poplatků činí 106 Kč za megawatthodinu.

Při spotřebě 10 MWh musí zákazník počítat také s navýšením o dalších 726 Kč včetně daně za fixní platbu za kapacitu. U spotřeby 20 MWh bude toto navýšení činit 850 Kč ročně.

Regulovaná část ceny plynu

 • Cena za distribuci

  Platby za přepravu plynu účtované za spotřebovanou MWh jsou odlišné u každého ze čtyř distributorů, kteří mají Českou republiku teritoriálně rozdělenou.

 • Platba za rezervovaný příkon

  Měsíční platba za přistavenou (rezervovanou) kapacitu je  hrazena distributorovi zemního plynu a liší se jednak u jednotlivých distributorů a také podle velikosti ročního odběru (malé roční spotřeby platí nižší měsíční částku, s rostoucí spotřebou se poplatek zvyšuje).

 • Poplatky OTE a daň z plynu

  Poplatek Operátorovi trhu s elektřinou (OTE) hradí činnost státem vlastněné akciové společnosti, která organizuje krátkodobý trh s elektřinou a plynem, vyhodnocuje odchylky a řeší například formality spojené se změnou dodavatele. Účtuje se měsíčně v řádu jednotek korun.

  Daň za spotřebovaný plyn domácnosti neplatí.