Vyhledat na webu
Zavřít

Jak mám postupovat v případě úmrtí?

Život přináší i smutné chvíle. Abychom vám situaci alespoň trochu usnadnili, pomůžeme s přepisem elektřiny či plynu. Provedeme vás všemi potřebnými kroky a vybavíme nezbytnými formuláři.

Spolu to zvládneme.

Pro přepis z důvodu úmrtí či dědictví budete potřebovat:

  • Poslední fakturu původního odběratele (pokud ji máte), případně číslo elektroměru
  • Stav elektroměru k datu přepisu
  • Kopii úmrtního listu původního zákazníka (pokud je k dispozici)
  • Dokument prokazující vlastnické právo k dané nemovitosti, například vyjádření o dědickém řízení či kupní smlouvu

ZDE přepíšete smlouvu jednoduše online nebo můžete zaslat výše zmíněné informace na e-mail obchod@centropol.cz případně na korespondenční adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem. Pokud zvolíte e-mailovou či korespondenční možnost, přiložte prosím dokument Čestné prohlášení pro ukončení smlouvy z důvodu úmrtí a kontaktní údaje nového zákazníka.

V případě, kdy vracíte nemovitost například městu a nebudete smlouvu na nikoho přepisovat, je potřeba smlouvu ukončit.

Pro ukončení smlouvy z důvodu úmrtí budete potřebovat:

  • Kopii úmrtního listu původního zákazníka
  • Čestné prohlášení pro ukončení smlouvy z důvodu úmrtí
  • Stav elektroměru k datu přepisu
  • Kopii dědického usnesení pro vyplacení případného přeplatku po ukončení smlouvy.

Pro ukončení smlouvy všechny výše zmíněné dokumenty zašlete prosím e-mailem na obchod@centropol.cz , nebo poštou na adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem. Pokud jste nemáte dědické usnesení od notáře, zašlete nám ho dodatečně.

Napište nám také korespondenční adresu někoho z pozůstalých, se kterým budeme řešit všechny nutné formality.