Vážení zákazníci, omlouváme se, ale operátoři na naší zákaznické lince v těchto dnech řeší větší počet požadavků, než je obvyklé. Abyste se vyhnuli čekání na telefonu, využijte naši samoobsluhu. Pokud vám letos končí závazek, budeme vás brzy kontaktovat s novou nabídkou a cenou ještě více pod stropem. Více informací

Souhlas se zpracováním osobních údajů v aplikaci

Beru na vědomí, že k poskytnutí Služby, tak jak je definovaná v Podmínkách využití aplikace, jsou nezbytné moje osobní údaje, které budou zpracovávány v souladu s Podmínkami využití aplikace na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely plnění smlouvy o poskytnutí Služby a případně pro provedení opatření před uzavřením smlouvy a dále beru na vědomí, že můžu být ze strany CENTROPOL ENERGY a.s. v rámci výše specifikovaného účelu telefonicky kontaktován. Prohlašuji, že osobní údaje, které jsem uvedl jsou pravdivé a týkají se pouze mé osoby, nikoliv osob třetích. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování osobních údajů společností Centropol Energy a.s., které jsou v aktuálním znění včetně poučení o mých právech, které ve vztahu ke zpracování osobních údajů mám, dostupné zde a byl/a jsem informován/a o tom, že v případě jakýchkoliv dotazů ohledně aplikace můžu kontaktovat provozovatele prostřednictvím e-mailu obchod@centropol.cz.