Vyhledat na webu
Zavřít

Podmínky využití aplikace

Provozovatelem aplikace je společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO 254 58 302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou B 1457 („CPE“), která uživatelům aplikace („Uživatel“) poskytuje prostřednictvím aplikace služby srovnání nabídek v oblasti energií (zejména zemního plynu a elektřiny) a služeb elektronických komunikací a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup / odběr těchto služeb či produktů (dále jen „Služby“). Instalace a využívání aplikace pro zajištění Služby je zdarma. Služba spočívá v načtení údajů z faktury stávajícího dodavatele energií (zejména zemního plynu a elektřiny) a elektronických komunikací Uživatele do aplikace, a to prostřednictvím nahrání fotografie této faktury a v následném vyhodnocení možnosti finančních úspor, pokud by Uživatel uzavřel obdobnou smlouvu s CPE.  Za účelem využití Služby je nezbytné, aby Uživatel poskytnul své osobní údaje a další doplňující informace, které Uživatel prostřednictvím aplikace dobrovolně zpřístupní CPE k poskytnutí Služby. Sdělení osobních údajů Uživatelem je dobrovolné.  Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele však není možné Službu poskytnout. CPE Uživatelem poskytnuté údaje včetně osobních v rozsahu: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, oslovení, případně rodné číslo (pokud nám to zákon umožňuje), datum narození a další údaje, které se vztahují k odběrnému místu a platbám blíže specifikovaným v odkaze níže zpracovává pro účely poskytnutí Služby podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu nezbytnou a případně také v rámci provedení opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR na žádost Uživatele, a to po dobu 6 měsíců od jejich poskytnutí, případně po dobu delší, pokud je to v souvislosti s konkrétním případem nezbytné (např. při déle trvajícím jednání o uzavření smlouvy). Uživatel bere na vědomí, že pro účely jednání o uzavření smlouvy může být ze strany CPE kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně poučení o právech subjektů údajů lze nalézt na webových stránkách www.centropol.cz/gdpr.