Vyhledat na webu
Zavřít

Výkup elektřiny
je dočasně pozastaven

Omlouváme se, ale v těchto dnech jsme výkup elektřiny z mikrozdrojů pozastavili. Pokud nám zanecháte svůj e-mail a telefonní číslo, ozveme se Vám, až výkupy opět obnovíme.

Kontaktujte mne

Sami se Vám ozveme s aktuální nabídkou hned, jak výkupy obnovíme.

Jméno
Odesláním formuláře berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů.

Máte licenci?

Elektřinu vykupujeme také od větších výrobců s licencí. Cenu výkupu stanovíme individuálně na vyžádání. Výkup elektřiny z FVE je dočasně pozastaven.

Vlastní fotovoltaika

Zvýšit vlastní energetické soběstačnost díky vlastní fotovoltaické elektrárně vám pomůžeme od prvního písmene
v projektu až po poslední šroubek na střeše.

Nejčastější otázky našich zákazníků

 • Mohu Centropolu prodávat přebytky, i když není mým dodavatelem elektřiny?

  V případě, že máte dva EAN kódy, jeden na výrobu a jeden na dodávku elektřiny, můžete uzavřít smlouvu na prodej přebytků z fotovoltaiky s libovolným dodavatelem včetně Centropolu.

 • Jak a kde si mohu zažádat o přidělení výrobního EAN?

  EAN kód přiděluje distributor elektřiny, který působí na vašem distribučním území. Pro převážnou část České republiky je to ČEZ Distribuce s výjimkou Prahy, kde je distributorem PRE Distribuce, a Zlínského, Jihomoravského, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina, kde operuje EG.D Distribuce.  U ČEZ Distribuce lze žádat po připojení elektrárny přes Distribuční portál https://dip.cezdistribuce.cz, u PRE Distribuce se po připojení fotovoltaiky žádá prostřednictvím e-mailu poze@pre.cz a EG.D uvádí výrobní EAN kód už ve smlouvě o připojení.

  Co je kombinovaný EAN?

  EAN je alfanumerické kódové označení, které jednoznačně definuje určité odběrné místo. Takzvaný kombinovaný EAN znamená, že v daném odběrném místě je pod jedním kódovým označením evidována jak spotřeba, tak výroba elektřiny z fotovoltaiky. Elektřinu tedy dodává a vykupuje jeden obchodník.

  Je lepší kombinovaný, nebo oddělený EAN?

  Oddělený EAN, tedy samostatný kód pro dodávku elektřiny a samostatný pro její výrobu umožňuje, aby do odběrného místa jeden obchodník energii dodával a jiný vykupoval vyrobenou elektřinu. Oddělený EAN tedy poskytuje větší prostor zajistit si u dvou různých obchodníků optimální cenu pro spotřebu i pro výrobu.

  Jak rozdělit kombinovaný EAN?

  Rozdělení kombinovaného EAN kódu provede na vaši žádost místně příslušný distributor. Rozdělení EAN musíte oznámit svému původnímu obchodníkovi, a to nejpozději 5 pracovních dnů před dnem nabytí jeho účinnosti. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, ode dne rozdělení EAN až do dne registrace nového výrobního EAN kódu na OTE zůstáváte bez obchodníka.

 • Jaká je výpovědní lhůta?

  Na výkup elektřiny se samostatným výrobním EAN kódem se uzavírá smlouva na dobu neurčitou a výpovědní lhůta činí 3 měsíce. U kombinovaného EAN kódu (stejný kód na dodávku i prodej elektřiny) jsou pro výpovědní lhůtu určující podmínky kontraktu na dodávku elektřiny. U smlouvy na dobu neurčitou jsou to standardní 3 měsíce, u fixace dohodnutá délka smluvního období.

 • Kdy mi přijde vyúčtování?

  Vyúčtování výnosů z prodeje přebytků elektřiny z FVE se provádí jednou ročně, vždy k 31. květnu. Výnos z výkupu bude poukázán na Váš bankovní účet do 30 dnů od data vystavení vyúčtování.

 • Je uvedená cena za výkup včetně, nebo bez DPH?

  Jedná se o konečnou cenu bez dalších poplatků.

 • Kde mohu sledovat, kolik moje elektrárna vyrábí?

  Výrobu elektřiny můžete monitorovat ve vašem chytrém mobilu, tabletu nebo prostřednictvím počítače s využitím aplikace, kterou obdržíte po instalaci fotovoltaiky od dodavatele technického řešení. Dodavatel energií tuto aplikaci neposkytuje. ČEZ distribuce umožňuje svým zákazníkům po registraci do distribučního portálu cezdistribuce.cz sledovat velikost přetoků z mikrozdroje do sítě na portálu naměřených dat.

 • Jaký je rozdíl mezi fotovoltaickou elektrárnou s licencí a bez licence?

  Licenci na výrobu elektřiny vydává Energetický regulační úřad. Licence je přitom podle energetického zákona podnikatelským oprávněním, nikoliv povolením k provozování zařízení z technického hlediska. Licence je nutná v případě, že fotovoltaická elektrárna bude připojená k rozvodné síti a její instalovaný výkon překračuje 50 kW.

  Licence na výrobu elektřiny naopak není potřeba v těchto případech:

  1. FVE sice je připojena k elektrifikační soustavě, ale její instalovaný výkon nepřevyšuje 50 kW a vyrobená elektřina je primárně využívaná pro vlastní spotřebu.
  2. Odběrné místo ani FVE nejsou připojené k přenosové soustavě a jedná se o takzvaný ostrovní neboli off-grid systém, kdy je fotovoltaika jediným zdrojem elektřiny. Instalovaný výkon pak není legislativně omezen, nicméně maximální výkon (za plného slunce) by neměl překročit 25 kWp (kilowat-peak), protože u systémů s výkonem přes 30 kWp vstupuje do hry povinnost odvádět z vyrobené elektřiny daň.
 • Mám cenu fixovanou na nějaké období?

  Nikoli, cena se může v čase měnit s ohledem na vývoj trhu.

 • Může mi vzniknout neoprávněná dodávka?

  Každý majitel FVE s přetoky do distribuční soustavy musí mít s vybraným dodavatelem elektřiny smlouvu o výkupu a tento obchodník na sebe bere odpovědnost „za odchylku“, tedy za dodávku elektřiny do sítě. Bez takové smlouvy nelze elektřinu do sítě dodávat a při porušení tohoto zákazu a neoprávněné dodávce vám jako majiteli fotovoltaické elektrárny hrozí finanční sankce.

  Dočasným řešením je blokace přetoku ve střídači, kterou zajistí dodavatel technického řešení.

Další otázky k výkupu

 • Budu platit daň z příjmu?

  Záleží na výši výnosu z výkupu. Ustanovením §10 Zákona o daních z příjmu jsou i příjmy z provozu výroben elektřiny, k nimž není vyžadována licence udělovaná ERÚ, zdaňovány. Od daně jsou tyto příjmy osvobozeny pouze v případě, že jejich úhrn u poplatníka ve zdaňovacím období nepřesáhne 30 000 Kč, a pak se nezahrnují ani do daňového přiznání. Pokud úhrn hranici 30 000 Kč překročí, musí se zdanit celá částka a daňové přiznání je nutné podat. Podle §10 se zdaňuje i stejný příjem dosahovaný několik let po sobě.

  V §38g odst. 1 je uvedena podmínka, kdy je nutno daňové přiznání podat. Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, nebo příjmy, z nichž je vybírána srážková daň.

  Pro podrobnější informace se obraťte na svého daňového poradce.

 • Zpracování smlouvy – průběh procesu

  Podepsanou smluvní dokumentaci zkontrolujeme a pokud bude vše v pořádku, požádáme operátora trhu o registraci Vašeho výrobního místa k Centropolu. Před registrací není možné Vaše přebytky dodávat do elektrizační soustavy a je potřeba příslušným způsobem nastavit střídač. Po ukončení registračního procesu Vám zašleme e-mailem informaci s datem zahájení výkupu. V případě, že registrace proběhne o víkendu nebo ve svátek, informační e-mail odešleme hned první následující pracovní den.

  Pozor, operátor trhu může zaregistrovat Centropol k Vašemu výrobnímu místu nejdříve ke dni, kdy distributor provede registraci Vašeho výrobního EAN kódu. Znamená to, že probíhají dvě na sebe navazující registrace a k tomu administrativní zpracování smluvní dokumentace s ověřením správnosti všech údajů. Celý postup tak může trvat i několik týdnů a my Vám dáme včas vědět, kdy můžete zahájit dodávku Vaší elektřiny do elektrifikační sítě.