Vyhledat na webu
Zavřít

Odborník na energie: z faktury poznáte, kde můžete znatelně a snadno ušetřit

Deník, 24. 2. 2021

Minimálně jednou za rok si všichni prohlížíme vyúčtování za energie, plyn nebo elektřinu. Asi nikdo z nás nejásá, když nám dorazí. Otevíráme ho často s obavami. Pak v lepším případě pocítíme úlevu a radost, když vidíme přeplatek. Když máme doplácet, jsme naopak rozladění. Přitom faktura je zároveň klíč k tomu, jak na energiích ušetřit. Jde to často snadno, aniž bychom museli méně svítit, topit nebo ohřívat vodu. Jen je třeba faktuře správně porozumět, podívat se na ni z jiného úhlu.

„Na faktuře každého zákazníka je několik klíčových čísel, kterým se opravdu vyplatí věnovat pozornost a rozumět jim. Našim zákazníkům a všem dalším, kteří mají zájem, s tím pomáháme. Pro každou domácnost i firmu je to příležitost ušetřit ročně tisíce korun,“ říká Antonín Středa, ředitel úseku Zákaznické administrativy společnosti Centropol, která už 18 let dodává elektřinu a plyn po celé České republice, aktuálně do více než 260 tisíc odběrných míst. Antonín Středa je s Centropolem spojený už čtrnáctým rokem, předtím pracoval několik let v jiných energetických společnostech. 

Jaké je vaše zkušenost s tím, jak dobře zákazníci rozumějí fakturám za energie?

Pro zákazníky, jsou faktury za energie poměrně nepřehledné. Je to dáno zejména dvěma faktory. Jednak tím, že se faktura za elektřinu nebo za plyn skládá z mnoha položek, a také tím, že je legislativně upraveno, co vše musí faktura za elektřinu a za plyn obsahovat. Z tohoto důvodu je na fakturách zobrazeno velké množství jednotlivých položek a čísel, v nichž se většina zákazníků těžko orientuje. V Centropolu se snažíme co nejvíce vzhled faktury a informace v nich obsažené zlidštit, aby se pro zákazníky staly srozumitelnější. A naši zaměstnanci na callcentru nebo zákaznických centrech jsou připraveni položky ve faktuře vysvětlit, a to nejen našim zákazníkům, ale komukoliv, kdo se na ně obrátí. Překládat zákazníkům složitou energetiku bereme jako své poslání.

Jakým číslům na faktuře bychom měli věnovat pozornost, když hledáme úspory?

Každého samozřejmě zajímá celková částka za dodávky energií. Peníze jsou srozumitelné všem. Část zákazníků dobře posoudí i svou spotřebu energie a možnosti, kde by ji mohli případně snížit a díky tomu uspořit. Nejméně zákazníků ovšem věnuje pozornost těm nejdůležitějším parametrům nastavení svých služeb, které mají na celkovou částku zásadní vliv. U elektřiny, kterou odebírá převážná většina domácností i firem, jde zejména o takzvaný stálý plat.

Můžete vysvětlit, co to je?

Stálý plat je částka, kterou zákazník v aktivním odběrném místě platí, i když neodebírá žádnou elektřinu. Tato platba jde distributorovi elektřiny a souvisí s dopravou elektřiny. Stálý plat je dán velikostí jističe a distribuční sazbou. Zákazníci těmto proměnným nevěnují velkou pozornost, což je škoda, protože někdy tvoří i polovinu celkové útraty za elektřinu.

Začněme distribuční sazbou. Jak ji na faktuře najdeme?

Distribuční sazby se dělí na jednotarifové a dvoutarifové. Dvoutarifové sazby vznikly, aby pomohly řízení provozu energetické sítě a je u nich také potřeba splnit technické požadavky. Cena za distribuci elektřiny je odlišná podle toho, zda ji odebíráte v době platnosti nízkého nebo vysokého tarifu. Distribuční sazby pro domácnosti začínají písmenem D a pro podnikatele písmenem C. Distribučních sazeb je několik. Jejich přehled a další podrobné informace o nich najdete například na stránkách Centropolu (www.centropol.cz). Na faktuře má konkrétní sazba označení například D01d.

Můžete uvést příklad, který ukáže, jak je distribuční sazba pro výpočet konečné ceny za elektřinu důležitá?

Příkladů je celá řada. Za všechny můžeme uvést distribuční sazbu u chat a chalup. Když má zákazník nastavenou například sazbu D25d a využívá boiler, který ovšem zapíná jen v době, kdy tam je, vyplatí se mu změna na D02d. A pokud chatu navštěvujete především o víkendech, je nejlepší sazba D61d, kdy nízký tarif platí právě o víkendech. Stejně tak se distribuční sazbu vyplatí zkontrolovat u garáží, kůlen či zahrad, které mají svůj elektroměr. Vzhledem k předpokladu nízké spotřeby je zde většinou nejvýhodnější sazba D01d.

Distribuční sazba byla každému odběrnému místu elektřiny přidělena v minulosti podle charakteru tehdejší spotřeby. Je dobré ji porovnat se současným využitím, mnohdy se zákazníkům vyplatí změna, která pak často znamená finanční úsporu. Dopad změny můžeme ukázat na novém domě. Během jeho stavby je rozumné mít nastavenou distribuční sazbu D01d. Ta je ideální pro minimální spotřebu. Když už v domě ovšem zákazník začne bydlet, využívá elektřinu i k vytápění a celková spotřeba výrazně vzroste, zbytečně hodně vyskočí i faktura, protože distribuční sazba D01d má vysokou cenu za každou KWh. Mnohem výhodnější proto bude některá ze sazeb, která počítá s velkou spotřebou a ohřevem vody i pro topení.

Následující příklady ukazují, kolik je možné vhodným nastavením distribuční sazby uspořit.

Příklad, kdy zákazník zapomněl změnit distribuční sazbu po dostavbě rodinného domu. Rozdíl na ceně za distribuci, spotřeba 4,5 MWh / rok. Distribuční území ČEZ Distribuce. Jistič 3×25 A

CENY ZA DISTRIBUCIDISTRIBUČNÍ SAZBA D25dDISTRIBUČNÍ SAZBA D01d
Roční spotřeba 4,5 MWhcena ve vysokém tarifu bez DPHcena v nízkém tarifu bez DPHměsíční fixní poplatek bez DPHcena ve vysokém tarifu bez DPHcena v nízkém tarifu bez DPHměsíční fixní poplatek bez DPH
Cena celkem za rok bez DPH1 719,6135,911362 173,12x41
Cena celkem za rok bez DPH5 806,90 Kč10 271,04 Kč
Cena celkem za rok s DPH 21%7 026,35 Kč12 427,96 Kč
Úspora za rok díky vhodně / včas nastavené distribuční sazbě5 401,61 Kčx

Příklad, kdy zákazník má chatu, na kterou jezdí především na víkendy a na ohřev vody má boiler. Rozdíl na ceně za distribuci, spotřeba 2 MWh / rok. Distribuční území ČEZ Distribuce. Jistič  3×25 A.

CENY ZA DISTRIBUCIDISTRIBUČNÍ SAZBA D25dDISTRIBUČNÍ SAZBA D61d
Roční spotřeba 2 MWhcena ve vysokém tarifu bez DPHcena v nízkém tarifu bez DPHměsíční fixní poplatek bez DPHcena ve vysokém tarifu bez DPHcena v nízkém tarifu bez DPHměsíční fixní poplatek bez DPH
Cena celkem za rok bez DPH1 719,6135,911362 702,62141,7958
Cena celkem za rok bez DPH3 883,43 Kč1 619,79 Kč
Cena celkem za rok s DPH 21%4 698,95 Kč1 959,94 Kč
Úspora za rok díky vhodně nastavené distribuční sazbě 2 739,01 Kč

Jak na faktuře poznáme hodnotu svých jističů a jak důležitá je tato hodnota pro stanovení ceny za jističe?

Existují jednofázové a třífázové jističe, přičemž většina novějších bytů a domů má třífázové, které dohromady pomocí tří kabelů rozkládají kapacitu jističů pro celé odběrné místo. Na faktuře jističe poznáte podle označení, které může mít podobu například 1x25A (ampér) nebo 3x25A. Nevhodná velikost jističů se do ceny u domácnosti může projevit i rozdílem větším než tisíc korun za rok. Většina lidí přitom řeší jen případ, kdy jističe vypadávají. Když jim vše funguje, tak často ani netuší, že platí zbytečně více.

Tabulka měsíčních plateb za jistič ukazuje příklady možných úspor.

Jak to poznají?

Nejlepší je zeptat se svého, ale zároveň i jiného dodavatele energií. Zejména v případě, že se zákazníkem jejich dodavatel sám aktivně nekomunikuje, je určitě lepší oslovit i dalšího dodavatele. Ideálně přímo přes web nebo zákaznickou linku. Když zavolají k nám do Centropolu, poradíme nejen s jističi či distribuční sazbou, ale i se samotnou cenou elektřiny. Nebo plynu, pokud zákazník využívá plyn. Pro zákazníka je samozřejmě nejlepší obvolat více dodavatelů a udělat si srovnání.

Čemu ještě se na faktuře za elektřinu kromě výsledné částky, jističe a distribuční sazby vyplatí věnovat pozornost?

Pokud má zákazník větší přeplatek nebo nedoplatek, měl by si raději zkontrolovat stav elektroměru, zda mu souhlasí s odečtem, který mu byl vyfakturován. Může se stát, že se distributor spletl při odečtu nebo byl stav elektroměru stanoven pouze odhadem, bez skutečného odečtu. Ať je důvod jakýkoliv, pokud se zákazník obrátí na nás, rádi s ním problém s fakturou i odečtem vyřešíme. Odečet elektroměru sice provádí distributor, ale dodavatel elektřiny tyto záležitosti řeší za zákazníka u distributora sám.

I když se faktura zdá být bez chyby, je důležité, aby se zákazník zajímal o jednotkovou cenu silové elektřiny. To je položka, kterou může výběrem dodavatele elektřiny ovlivnit. Tato položka se udává v Kč/MWh, je to tedy cena v korunách za megawatthodinu. V současnosti přibližně 75 % domácností ještě nikdy nezměnilo dodavatele elektřiny. Přitom právě tito zákazníci mají většinou její cenu vyšší, než by mohli mít. Porovnáním ceny z faktury si může každý ověřit, zda mu jiný dodavatel nabídne cenu výhodnější.

Ceny za distribuci včetně DPH, území ČEZ Distribuce, platnost od 1.1.2021 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)

Jistič interval (měsíční plat za příkon, ceny v Kč včetně DPH)D01dD02dD25dD26dD27dD35dD45dD56dD61dD57d
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně19,3653,2465,34110,1165,34139,15163,35163,3527,83151,25
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně31,4685,91105,27175,45105,27222,64261,36261,3644,77242
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně38,72107,69131,89219,01131,89278,3326,7326,755,66302,5
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně49,61134,31164,56274,67164,56347,27408,98408,9870,18377,52
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně62,92171,82210,54350,9210,54445,28522,72522,7289,54484
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně78,65215,38262,57438,02262,57556,6653,4653,4111,32621,94

Co je klíčové sledovat na vyúčtování u plynu?

Faktura za plyn je snad ještě složitější než za elektřinu. Fakturuje se totiž v kWh (kilowatthodinách) případně MWh (megawatthodinách), ale plynoměr má číselník, kteří měří spotřebu v m3. Ve faktuře tedy ještě probíhá přepočítání spotřeby z m3 na MWh. Objemový koeficient je 0,9961 a jeho využití při výpočtu ukazuje tabulka. Objemový koeficient ve výpočtu zohledňuje tlak a teplotu plynu. Spalné teplo je ovlivněno kvalitou plynu. Tyto hodnoty se mírně liší mezi jednotlivými odběrnými místy. Naštěstí je ve faktuře i údaj o plynoměru a stavu číselníku, takže ho doporučuji zkontrolovat jako u elektřiny. Opět je zde vhodné, aby se zákazník zajímal o jednotkovou cenu dodávky plynu, kterou může výběrem dodavatele plynu ovlivnit a tím výrazně ušetřit.Pokud zákazník plynem vytápí, tak změnou dodavatele často ušetří tisíce korun ročně.

Příklad přepočtu stavu plynoměru na megawatthodiny (MWh)

spotřeba na plynoměru v m3objemový koeficientskutečná spotřeba v m3 (spotřeba na plynoměru * objemový koeficient)spalné teplospotřeba v kWh (skutečná spotřeba v m3 * spalné teplo)spotřeba v MWh
10000,9961996,110,6901   10 648,4110,64841

Tabulka ukazuje příklady možných úspor u rodinného domu vytápěného zemním plynem.

Rodinný dům vytápěný zemním plynem

výše roční spotřeby plynu v MWhProdukt s nižší cenovou hladinou a cenou i závazkem na 3 rokyNa trhu běžný produkt na dobu neurčitou (ceník 1)Na trhu běžný produkt na dobu neurčitou (ceník 2)roční úspora na dodávce plynu (cena včetně DPH) až
roční platba za dodávku plynu včetně DPH
1211 09313 86714 593-3 499
1715 22519 00319 814-4 588
2320 01025 16726 079-6 069
3025 59232 35833 389-7 797

Jak spotřebitel pozná důvěryhodného dodavatele, který mu opravdu dlouhodobě nabídne dobré podmínky?

První vodítko je, jestli zákazníkovi potenciální dodavatel vše srozumitelně a trpělivě vysvětlí. Nižší ceny obvykle nabízejí společnosti, které vznikly až po liberalizaci trhu, tedy přibližně před osmnácti lety, jako náš Centropol. Takzvaní tradiční dodavatelé se také snaží zákazníkům vycházet vstříc cenou, ale mají často vysoké náklady na provoz, a tím složitější situaci plynoucí z jejich velikosti. Nejlepší je osobní zkušenost, proto doporučujeme, aby si spotřebitel nového dodavatele vyzkoušel návštěvnou na jeho zákaznickém centru nebo navštívil webové stránky a získal telefonní číslo. Všem samozřejmě doporučíme, aby kontaktovali naše kolegy v Centropolu, protože úspory na energiích umíme doručit drtivé většině lidí, kteří se na nás obrátí. V neposlední řadě je důležitá známka dobrého dodavatele energie, že podepsal Deklaraci dodavatelů elektřiny a plynu. Ta podporuje poctivé a profesionální dodavatele a stojí na straně zákazníků například tím, že stanovuje pravidla pro změnu dodavatele.