Dostal jsem k podpisu smlouvu o poskytnutí služeb. Co vše musím podepsat a doložit?

Na formulář Smlouva o poskytování služeb je potřeba uvést datum podpisu a Smlouvu podepsat. Formuláře Předsmluvní informace ke smlouvě o poskytování služeb je potřeba na třetí straně podepsat a všechny tři strany zaslat s podepsanou Smlouvou zpět.