Vyhledat na webu
Zavřít

Jak získám příspěvek na bydlení?

Kvůli rostoucím cenám za energie se mnoho domácností může dostat do finanční tísně. V takovém případě stát poskytuje příspěvek na bydlení, který má lidem s nízkými příjmy usnadnit pokrytí nákladů spojených s bydlením.

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od toho, jaké jsou celkové čisté příjmy vaší rodiny a jaká je výše uhrazených nákladů na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí). Žádat o příspěvek na bydlení můžete až tři měsíce zpětně.

Nárok na příspěvek

Chcete-li si o příspěvek na bydlení požádat, musíte splnit následující podmínky:

 1. Bydlet ve vlastním domě či bytě, popřípadě jej užívat na základě smlouvy
  Může se jednat o smlouvu nájemní, podnájemní nebo byt užíváte na základě služebnosti (tzv. věcného břemene), anebo jste členem bytového družstva.
 2. Výdaje spojené s bydlením máte vyšší než 30 % vašich příjmů.
  Pokud žijete v Praze, na náklady na bydlení vám nestačí 35 % vašich příjmů.
 3. 30 % vašich příjmů je nižších než normativní náklady na bydlení.
  Pokud bydlíte v Praze, 35 % vašich příjmů je nižších než normativní náklady* na bydlení.

  *Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Výpočet příspěvku na bydlení

Pro orientační výpočet vám doporučujeme použít kalkulačku, kterou připravilo MPSV.

Podání žádosti o příspěvek

Nejpohodlnější cestou pro podání žádosti o příspěvek na bydlení je klientská zóna Jenda na webu MPSV. V naší Samoobsluze si můžete stáhnout potvrzení nákladů na energie.

Žádat o příspěvek můžete i osobně na podatelně jednoho z kontaktních pracovišť ÚP ČR.

Z pohodlí vašeho domova můžete také poslat e-mail na adresu příslušného kontaktního pracoviště. Váš e-mail ale musí být podepsaný zaručeným elektronickým podpisem. Využít můžete také datovou schránku příslušného kontaktního pracoviště.

Vyplněný vytištěný formulář můžete zaslat poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště.

Důležité dokumenty

K vyplněné žádosti je třeba přiložit ještě několik dokumentů.

 • kopii, scan nebo fotografie vaší nájemní smlouvy
 • doklady potvrzující náklady na služby a energie (např. kopie složenky, výpis z účtu či rozpis záloh)
 • potvrzení o výši příjmů (např. kopie, scan či fotka výplatní pásky)
 • potvrzení o studiu dětí (pokud Vaše dítě studuje na střední nebo vysoké škole)
 • podepsané prohlášení dalších osob (pokud s Vámi v bytě bydlí někdo další)
 • vyúčtování služeb a energií (v případě, že jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či nedoplatek za energie). Stáhnout si ho můžete v naší Samoobsluze.

Pokud je vaše finanční situace natolik náročná, že vám s proplacením nákladů na bydlení nepomůže ani státní příspěvek na bydlení, je tu pro vás ještě jedno řešení. Stát nabízí další pomoc ve formě tzv. doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení je dávkou ze systému v hmotné nouzi. Bližší informace k získání doplatku na bydlení najdete na stránkách Úřadu práce ČR.

Všechny formy státní pomoci proti zdržování najdete na webu Deštník proti drahotě.