Projděte si užitečné rady, které vám pomohou lépe zvládat nárůst cen energií.

Pomáháme vám zvládnout růst cen energií

Zastropování cen

Vláda navrhla zastropování cen silové elektřiny a plynu. Cena elektřiny bude 6 Kč/kWh a u plynu 3 Kč/kWh, včetně DPH. I Úsporný tarif ještě letos pomůže.

Úspora energií

V době rostoucích cen energií nám záleží na tom, abyste měli všechny potřebné informace a věděli, kde je opravdu efektivní začít šetřit.

Příspěvek na bydlení

Pomůže vám pokrýt náklady na bydlení a to včetně energií. Pro domácnosti, které mají náklady na bydlení vyšší, než je 30 % příjmů celé jejich domácnosti.

Připravili jsme pro vás kompletní přehled státní podpory, která pomáhá pokrýt náklady spojené s nárůstem cen energií.

ZJISTIT VÍCE ->

Nejčastější dotazy k novým ceníkům a úpravě záloh

 • Jak se promítne úsporný tarif do mé ceny? Mám nahlásit samoodečet?

  Úsporný tarif představuje jednu z forem vládní pomoci se zvýšenými náklady na energie, která bude uplatňována od 1. 10. 2022 a je rozdělena do dvou etap. V letošním roce je navázána pouze na dodávky elektřiny. V roce 2023 bude poskytnuta finanční podpora na úhradu dodávek plynu i vytápění, o které Vás budeme informovat, jakmile budou známy její konkrétní parametry. Další informace naleznete na stránce Úsporný tarif.

  Orientačně si svůj příspěvek pro rok 2022 a 2023 můžete spočítat v kalkulačce, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

  Samoodečet není nutné provádět. Úsporný tarif vám zohledníme ve vyúčtování.

 • Jak poznáte, kolik elektřiny/plynu spotřebuji před a po změně ceny?

  Při změně ceny za dodávku elektřiny/plynu například po konci fixace nebo při úpravě ceníku provádí odhad stavu elektroměru/plynoměru sám dodavatel. Aktuální stav měřidla stanovujeme vždy kvalifikovaně na základě zákazníkovy předchozí spotřeby v kombinaci s údaji o předpokládané spotřebě pro dané odběrné místo podle takzvaného typového diagramu dodávky, který vyjadřuje průměrný roční průběh spotřeby. Jde o běžnou praxi. Pokud chcete mít spotřebu plně pod kontrolou, pak můžete provést samoodečet k datu změny ceny. Stačí údaj opsat z elektroměru či plynoměru, poslat nám jej prostřednictvím Samoobsluhy a my to ve vyúčtování zohledníme. I meziroční pokles spotřeby, například díky šetření, se kterým vám rádi poradíme, bude poměrně přesně promítnut k datu změny ceny. Kontrolní samoodečet můžete provádět kdykoli během roku. Po zaslání samoodečtu zvláštní fakturu nezasíláme, samoodečet zohledníme v ročním vyúčtování. Pro uznání samoodečtu je potřeba splnit tyto podmínky:

  Samoodečet nesmí být starší než 30 dní.
  Nahlášený stav musí být v souladu s předchozími stavy měřidel zjištěnými samoodečtem či distributorem.

  V případě dvoutarifových distribučních sazeb (D25d, D26D, D27d, D57d) musí odběratel nahlásit stav obou tarifů a musí odečíst hodnotu pouze před desetinnou čárkou.

  Samoodečet nelze uznat, pokud byl již v jeho době naplánován odečet distributorem, nebo pokud již dodavatel vystavil fakturu.

   

 • Proč opět v tomto roce zdražujete?

  Výrazné zvýšení cen energií na velkoobchodním trhu, kde pro své zákazníky nakupujeme, se snažíme eliminovat, aby na ně nedopadlo v plné výši. Vycházíme z naší konzervativní nákupní strategie, kdy velkou část spotřeby našich zákazníků nakupujeme s předstihem, což jsme dokázali ještě za nižší ceny. Nicméně zbývající část musíme dokupovat za současné ceny, které trhají všechny historické rekordy, a tak sice neradi, ale musíme zvýšené náklady promítnout i do cen pro koncové zákazníky. Snažíme se naše ceníky upravovat až v poslední možné chvíli a vždy o nejnižší možnou částku, abychom zdražení rozložili v čase a po co nejdelší dobu dodávali energie za nižší ceny.

  Zjednodušeně napsáno, raději upravujeme ceny postupně po malých krocích, což je i pro nás náročnější, než abychom je zvedli razantně a pokryly tím větší období. Považujeme tento postup za jediný správný a ohleduplný k našim zákazníkům.

  Pokud by pro vás byly nárůsty příliš vysoké, připravili jsme pro vás přehled nejčastějších forem státní pomoci

 • Upravíte mi automaticky zálohy?

  Optimální nastavení záloh ověřujeme pravidelně, obvykle s vyúčtováním. Přesto může nastat situace, kdy vzhledem k růstu cen energií upravíme výši záloh a pošleme vám nový platební kalendář. Do obdržení nového platebního kalendáře samozřejmě platí stávající výše záloh.

 • Kde uvidím aktuální výši záloh?

  Aktuální výši Vašich záloh najdete v online Samoobsluze. Zjistíte jejich výši, termíny úhrady i historii plateb. Můžete zde také zadat požadavek na změnu výše záloh.

  V případě, že ještě nemáte vytvořený svůj přístup do samoobsluhy, můžete tak sami učinit přímo tady.

 • Podle čeho upravujete ceny?

  Centropol jako stabilní zodpovědný dodavatel energií vychází z konzervativní nákupní strategie. Snaží se proto co největší objem elektřiny i zemního plynu pro své zákazníky nakupovat s předstihem. Proto se nám dařilo zmírnit dopady prudkého nárůstu cen energií na velkoobchodním trhu na naše zákazníky a úpravy ceníků našich produktů rozložit v čase. Ceny pro koncové zákazníky upravujeme až ve chvíli, kdy není jiné cesty, a vždy o nejmenší možnou částku.

  Cenový růst na energetických burzách je rekordní a trvá již tak dlouho, že jsme museli opakovaně přistoupit ke zvýšení cen našich produktů. Protože ale růst cen energií v Evropě ovlivňuje koncové ceny pro naše zákazníky a vlastně pro všechny domácnosti i podnikatele, snažíme se hledat cesty, jak dopady energetické krize zmírnit.

 • Snížíte mi cenu, když půjde na burze cena dolů?

  Případný pokles velkoobchodních cen, za které pro naše zákazníky nakupujeme, budeme samozřejmě reflektovat vydáním nových ceníků s cenou upravenou směrem dolů. Aby se tak mohlo stát, nesmí jít ovšem o krátkodobou změnu trendu. Stejně jako vyčkáváme s úpravou ceny směrem nahoru, což nám umožňuje nákup komodity na dostatečnou dobu dopředu, musíme být obezřetní i při opačném kroku.

  Bohužel s ohledem na předpokládaný vývoj cen na velkoobchodních trzích nemůžeme v nejbližších měsících zásadní pokles cenových hladin očekávat.

 • V ceníku jsou uvedeny ceny za MWh. Jak si spočítám, o kolik se mi změní cena za celý rok?

  K orientačnímu určení vašich ročních nákladů na elektřinu/zemní plyn potřebujete ceník vašeho produktu. Všechny ceníky jsou ke stažení zde. Ten, který platí pro vaše odběrné místo, jsme vám zaslali. Další položkou nutnou k výpočtu je vaše roční spotřeba. Buď ji znáte, nebo ji najdete v posledním ročním vyúčtování. U elektřiny potřebujete také znát vaši distribuční sazbu a velikost hlavního jističe, což jsou údaje uvedené rovněž ve vyúčtování. U plynu následně postupujte podle modelového příkladu. I při nulové spotřebě platíte měsíční platby.

  Modelový příklad pro elektřinu

  Distribuční sazba: D02d,
  Jistič: 3x25A,
  Spotřeba: 3MWh (3 000 KWh),
  Distribuční území: ČEZ

  Položky v ceníku s jednotkou Kč/MWh: roční spotřebu v MWh vynásobíme v ceníku uvedenou jednotkovou cenou za MWh
  (3 × 7 680,39) = 23 041,17 Kč
  Položky Kč/měsíc: součet celkové fixní ceny a měsíční platby za jistič vynásobíme 12 (počet měsíců v roce):
  (87,20 + 137) × 12 = 2 690,40 Kč
  Položky Kč/A/měsíc: Cenu na podporu výkupu elektřiny (pro domácnosti je stanovena na 495 Kč bez DPH) vynásobíme roční spotřebou:
  3 × 495 = 1 485 Kč
  Celkem bez DPH: 23 041,17 + 2 690,40 + 1 485 = 27 216,57 Kč
  Cekem s DPH (21 %): 27 216,57 × 1,21 = 32 932 Kč

  Modelový příklad pro plyn

  Distribuční území: GasNet, s.r.o.,
  Pásmo spotřeby: do 1,89 MWh,
  Spotřeba: 1,5 MWh (1 500 KWh)

  Položky v ceníku s jednotkou Kč/MWh: roční spotřebu v MWh vynásobíme celkovou v ceníku uvedenou jednotkovou cenou za MWh
  (1,5 x 3187,85) = 4 781,78 Kč
  Položky Kč/měsíc: součet celkové fixní ceny a měsíční platby vynásobíme 12 (počet měsíců v roce):
  93,07 x 12 = 1 116,84 Kč
  Celkem s DPH: 4 781,78 + 1 116,84 = 5 898,62 Kč
  Cekem s DPH (21 %): 5 898,62 x 1,21 = 7 137 Kč

 • Proč nakupujeme drahou elektřinu na burze v Německu, když jsme soběstační a vyvážíme jí?

  Česká republika je součástí evropského liberalizovaného energetického trhu. Jeho ceny určuje burza, která má za normálních okolností tvořit ideální trh a tím pozitivně ovlivňovat cenu. Tam výrobci své produkty prodávají. I případné kontrakty mezi výrobci a dodavateli uzavřené mimo rámec burzy se z výše uvedeného důvodu realizují na burzovních cenových hladinách, případně na úrovních jim velmi podobných. I největší výrobce elektřiny v České republice, ČEZ, který je ze 70 % vlastněn státem prodává elektřinu prostřednictvím burzy za tržní cenu. Diskutovaná možnost, že by stát vykoupil zbývající 30% podíl ČEZu od drobných akcionářů, sám vyráběl elektřinu, kterou by levněji dodával českým spotřebitelům, a teprve přebytky prodával do zahraničí, naráží na legislativní překážky a rovněž by vyžadoval astronomické finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jako schůdnější se jeví varianta státního obchodníka s energiemi, i ta však předpokládá změnu současné energetické legislativy a schválení ze strany EU, protože by představovala zásah do volného trhu.

 • Měníte názvy ceníků, má to nějaký dopad do mé smlouvy?

  Pro usnadnění orientace v naší nabídce jsme sjednotili názvy některých produktů.  Je to pouze administrativní krok, všechny smluvní podmínky zůstávají stejné.

Šetřit energiemi má smysl

V době rostoucích cen energií nám záleží na tom, abyste měli všechny potřebné informace a věděli, kde je opravdu efektivní začít šetřit. Proto pro vás hledáme a počítáme stále nové tipy, jak snížit spotřebu elektřiny vaší domácnosti. Našim zákazníkům je dokonce přidáváme do každé faktury.

Vytápění
5 375 Kč ročně

Užijte si tropy raději u moře

Snižte teplotu na termostatu o 1,5 °C a ušetřete za rok až 5 375 Kč. A dovolená v teple je hned o kus blíž.

Nepsané pravidlo zní jasně, co stupeň dolů, to úspora 6 % nákladů na vytápění. Samozřejmě to neplatí vždy, ale u běžných teplot, které máme doma, to přibližně odpovídá. Je pak jen na vás, jestli budou tropy v obýváku, nebo raději dovolená na pláži.

Doporučené teploty v jednotlivých místnostech
Obývací pokoj: 19-21 °C
Ložnice: 17-19 °C
Dětský pokoj: 19-21 °C
Koupelna: 20-22 °C
Kuchyně: 17-19 °C
Chodba a předsíň: 15-17 °C

V běžném domě o výměře 120 m², kde na vytápění spotřebují asi 18,2 MWh za rok, se jednoduchým otočením kolečka a snížením teploty o 1,5 stupně ušetří 5 375 korun ročně. Další peníze se pak dají ušetřit i tím, když během dovolených teplotu stáhnete všude na nějakých 15-16 stupňů.

Ohřev vody
4 920 Kč ročně

Účet, který zahřeje

Vhodné pro: D25d

Když snížíte ohřev vody v bojleru o 10 stupňů, ušetříte ročně až 4 920 Kč a na teplotě vody to ani nepoznáte.

Horké chvilky od teď už jen ve vaně nebo ve sprše. Nemusíte si je totiž odpustit, abyste ušetřili. Běžte se klidně hned teď podívat, jestli vodu v bojleru zbytečně nepřehříváte. Úplně bohatě stačí na 50 stupňů.

Když pak běžná, čtyřčlenná rodina se 150litrovým bojlerem přetápí zbytečně na 60, vyhazuje ročně 4 920 korun do větru. Vlastně do vody.

No a když pak obě děti opustí hnízdo a rodiče zůstanou s tím zbytečně obrovským kotlem, určitě je k zamyšlení, jestli ho nevyměnit za menší 80litrový. Ten totiž ušetří klidně i 9 327 Kč za rok. A to ještě za předpokladu, že vodu nepřetápíte, jinak to v kombinaci s výměnou může být třeba i 7 440 korun.

Lednička a mrazák
5 420 Kč ročně

Chtějte extra třídu

Vhodné pro: všechny distribuční sazby

Stará lednice je jedním z největších žroutů elektřiny. Vyměňte ji za energeticky úspornou a zeštíhlete účet o 5 420 Kč za rok. 
Oblíbený spotřebič, který poskytuje své služby 24 hodin 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Protože se prakticky nezastaví, je jedním z největších žroutů elektřiny v domácnosti. Správně nachlazený vydrží sloužit dlouho a svou spotřebu drží na uzdě. Pokud lednici necháte dlouho mimo Vaši pozornost, budou její nároky s rostoucím časem stále větší.

Nepodchlazujte – ideální teplotou v chladničce je 5-8 °C, každý další stupeň zvyšuje spotřebu bez většího efektu na trvanlivost potravin. Rozdíl mezi 5 a 3 stupni může být u novějších ledniček 570 Kč za rok. U těch starších pak klidně i 925 Kč ročně.

Netolerujte námrazu – 3-5 milimetrů námrazy v mrazničce zvyšuje spotřebu o 30 %. 1 centimetr potom vytvoří nárůst spotřeby o neuvěřitelných 75 %, což u starších lednic může dělat třeba i 3 000 Kč za rok!

Na věku záleží
Stará chladnička třídy E (dříve B) se s novým spotřebičem třídy A (dříve A+++) nemůže rovnat. Běžně velká lednice s objemem okolo 220 litrů vám i nepodchlazená může na spotřebě „prožrat“ 5 420 Kč ročně navíc.

Na spotřebu chladničky má nakonec vliv i řada dalších aspektů. Jak často ledničku otevíráte? Nesvítí na ní sluníčko? Má kolem sebe dost prostoru pro odvětrávání?

Spočítejte si úsporu přímo pro sebe s pomocí naší tabulky.

LED žárovky
2 720 Kč ročně

Budiž LED světlo!

Vhodné pro: všechny distribuční sazby

Vyměňte obyčejné žárovky za úsporné LED a ušetřete za rok klidně i 2 720 Kč. Investice do nových žárovek se vám navíc vrátí už za několik měsíců.

Bez světla se jen tak někdo neobejde, to je více než jasné. Ale jak se vyhnout temným chvilkám při kontrole vyúčtování? Představte si, že jedna LED žárovka při průměru 3 hodiny svícení za den ušetří oproti té klasické stowattové přibližně 906 korun za rok. Zkuste si schválně projít svůj byt nebo dům. Kolik jich máte na výměnu?

Samozřejmě že ne všechny žárovky svítí 3 hodiny denně a ne všechny mají příkon 100W, ale i tak můžete v běžném bytě 3+1 výměnou 8 žárovek ušetřit v klidu 2 720 Kč za rok. V domě, kde by mohlo být starých žárovek 13, je pak roční úspora skoro 5 032 korun.

Zároveň také nemusíte co půlrok lézt na stůl, židli nebo štafle, abyste měnili věčně praskající staré žárovky. Životnost LED žárovek je totiž 10 let, což je přibližně desetkrát více než u těch klasických.

Spočítejte si úsporu přímo pro sebe s pomocí naší tabulky.