Prohlédněte si naše tipy na snížení spotřeby a spočítejte si, kolik můžete doma ušetřit.

Pomáháme vám zvládnout růst cen energií

Zastropování cen

Vláda zastropovala ceny silové elektřiny a plynu. Cena elektřiny bude 6,05 Kč/kWh a u plynu 3,03 Kč/kWh, včetně DPH. I Úsporný tarif ještě letos pomůže.

Úspora energií

V době rostoucích cen energií nám záleží na tom, abyste měli všechny potřebné informace a věděli, kde je opravdu efektivní začít šetřit.

Příspěvek na bydlení

Pomůže vám pokrýt náklady na bydlení a to včetně energií. Pro domácnosti, které mají náklady na bydlení vyšší, než je 30 % příjmů celé jejich domácnosti.

Připravili jsme pro vás kompletní přehled státní podpory, která pomáhá pokrýt náklady spojené s nárůstem cen energií.

ZJISTIT VÍCE ->

Nejčastější dotazy k novým ceníkům a úpravě záloh

 • Kde uvidím aktuální výši záloh?

  Aktuální výši Vašich záloh najdete v online Samoobsluze. Zjistíte jejich výši, termíny úhrady i historii plateb. Můžete zde také zadat požadavek na změnu výše záloh.

  Optimální nastavení záloh ověřujeme pravidelně, obvykle s vyúčtováním. Přesto může nastat situace, kdy vzhledem k růstu cen energií upravíme výši záloh a pošleme vám nový platební kalendář. Do obdržení nového platebního kalendáře samozřejmě platí stávající výše záloh.

  V případě, že ještě nemáte vytvořený svůj přístup do samoobsluhy, můžete tak sami učinit přímo tady.

 • Upravíte mi zálohy?

  V souladu s vládním nařízením Vám nastavíme ceny, které odpovídají cenovému stropu. Podle předpokládané spotřeby spočítáme, zda aktuálně nastavené zálohy pokryjí celoroční spotřebu. V případě, že bude třeba zálohy upravit, pošleme Vám včas nový rozpis zálohových plateb, tzv. platební kalendář. Pokud nebude potřeba Vaše zálohy měnit, zůstane vše dle aktuálního rozpisu plateb.

 • V ceníku jsou uvedeny ceny za MWh. Jak si spočítám, o kolik se mi změní cena za celý rok?

  K orientačnímu určení vašich ročních nákladů na elektřinu/zemní plyn potřebujete ceník vašeho produktu. Všechny ceníky jsou ke stažení zde. Ten, který platí pro vaše odběrné místo, jsme vám zaslali. Další položkou nutnou k výpočtu je vaše roční spotřeba. Buď ji znáte, nebo ji najdete v posledním ročním vyúčtování. U elektřiny potřebujete také znát vaši distribuční sazbu a velikost hlavního jističe, což jsou údaje uvedené rovněž ve vyúčtování. U plynu následně postupujte podle modelového příkladu. I při nulové spotřebě platíte měsíční platby.

  Modelový příklad pro elektřinu

  Distribuční sazba: D02d,
  Jistič: 3x25A,
  Spotřeba: 3MWh (3 000 KWh),
  Distribuční území: ČEZ

  Položky v ceníku s jednotkou Kč/MWh: roční spotřebu v MWh vynásobíme v ceníku uvedenou jednotkovou cenou za MWh
  (3 × 7 680,39) = 23 041,17 Kč
  Položky Kč/měsíc: součet celkové fixní ceny a měsíční platby za jistič vynásobíme 12 (počet měsíců v roce):
  (87,20 + 137) × 12 = 2 690,40 Kč
  Položky Kč/A/měsíc: Cenu na podporu výkupu elektřiny (pro domácnosti je stanovena na 495 Kč bez DPH) vynásobíme roční spotřebou:
  3 × 495 = 1 485 Kč
  Celkem bez DPH: 23 041,17 + 2 690,40 + 1 485 = 27 216,57 Kč
  Cekem s DPH (21 %): 27 216,57 × 1,21 = 32 932 Kč

  Modelový příklad pro plyn

  Distribuční území: GasNet, s.r.o.,
  Pásmo spotřeby: do 1,89 MWh,
  Spotřeba: 1,5 MWh (1 500 KWh)

  Položky v ceníku s jednotkou Kč/MWh: roční spotřebu v MWh vynásobíme celkovou v ceníku uvedenou jednotkovou cenou za MWh
  (1,5 x 3187,85) = 4 781,78 Kč
  Položky Kč/měsíc: součet celkové fixní ceny a měsíční platby vynásobíme 12 (počet měsíců v roce):
  93,07 x 12 = 1 116,84 Kč
  Celkem s DPH: 4 781,78 + 1 116,84 = 5 898,62 Kč
  Cekem s DPH (21 %): 5 898,62 x 1,21 = 7 137 Kč

 • Jak se promítá úsporný tarif do mé ceny? Mám nahlásit samoodečet?

  Úsporný tarif představuje jednu z forem vládní pomoci se zvýšenými náklady na energie, která bude uplatňována od 1. 10. 2022 a je rozdělena do dvou etap. V letošním roce je navázána pouze na dodávky elektřiny. V roce 2023 bude poskytnuta finanční podpora na úhradu dodávek plynu i vytápění, o které Vás budeme informovat, jakmile budou známy její konkrétní parametry. Další informace naleznete na stránce Úsporný tarif.

  Orientačně si svůj příspěvek pro rok 2022 a 2023 můžete spočítat v kalkulačce, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

  Samoodečet není nutné provádět. Úsporný tarif vám zohledníme ve vyúčtování.

 • Jak poznáte, kolik elektřiny/plynu spotřebuji před a po změně ceny?

  Při změně ceny za dodávku elektřiny/plynu například po konci fixace nebo při úpravě ceníku provádí odhad stavu elektroměru/plynoměru sám dodavatel. Aktuální stav měřidla stanovujeme vždy kvalifikovaně na základě zákazníkovy předchozí spotřeby v kombinaci s údaji o předpokládané spotřebě pro dané odběrné místo podle takzvaného typového diagramu dodávky, který vyjadřuje průměrný roční průběh spotřeby. Jde o běžnou praxi. Pokud chcete mít spotřebu plně pod kontrolou, pak můžete provést samoodečet k datu změny ceny. Stačí údaj opsat z elektroměru či plynoměru, poslat nám jej prostřednictvím Samoobsluhy a my to ve vyúčtování zohledníme. I meziroční pokles spotřeby, například díky šetření, se kterým vám rádi poradíme, bude poměrně přesně promítnut k datu změny ceny. Kontrolní samoodečet můžete provádět kdykoli během roku. Po zaslání samoodečtu zvláštní fakturu nezasíláme, samoodečet zohledníme v ročním vyúčtování. Pro uznání samoodečtu je potřeba splnit tyto podmínky:

  Samoodečet nesmí být starší než 30 dní.
  Nahlášený stav musí být v souladu s předchozími stavy měřidel zjištěnými samoodečtem či distributorem.

  V případě dvoutarifových distribučních sazeb (D25d, D26D, D27d, D57d) musí odběratel nahlásit stav obou tarifů a musí odečíst hodnotu pouze před desetinnou čárkou.

  Samoodečet nelze uznat, pokud byl již v jeho době naplánován odečet distributorem, nebo pokud již dodavatel vystavil fakturu.

   

 • Proč mi zvyšujete zálohy, když mám vysoký přeplatek?

  Zálohy se snažíme nastavit tak, abychom zákazníka ochránili před vysokým nedoplatkem, který by musel zaplatit při ročním vyúčtování. Při stanovení záloh vycházíme z předchozí spotřeby zákazníka a současně z očekávané spotřeby pro dané odběrné místo.

 • Proč zdražujete, když vláda zastropovala ceny energií?

  Velkou část předpokládané spotřeby našich zákazníků nakupujeme s předstihem, a to jsme dokázali ještě za nižší ceny. Zbývající část ale musíme dokupovat za ceny současné, které jsou stále ještě velmi vysoké. Zvýšené náklady pak musíme promítnout i do cen pro naše zákazníky.

  Zastropování cen energií aktuálně řeší vysoké náklady našich zákazníků na bydlení, ale neovlivňuje ceny, za které energie na burze nakupujeme.

  Pokud by pro Vás byly nárůsty příliš vysoké, podívejte se na přehled nejčastějších forem státní pomoci.

 • Snížíte mi cenu, když cena zemního plynu na burze klesá?

  Případný pokles velkoobchodních cen, za které pro naše zákazníky nakupujeme, budeme samozřejmě reflektovat vydáním nových ceníků s cenou upravenou směrem dolů. Aby se tak mohlo stát, nesmí jít ovšem o krátkodobou změnu trendu. Stejně jako vyčkáváme s úpravou ceny směrem nahoru, což nám umožňuje nákup komodity na dostatečnou dobu dopředu, musíme být obezřetní i při opačném kroku.

  Bohužel s ohledem na předpokládaný vývoj cen na velkoobchodních trzích nemůžeme v nejbližších měsících zásadní pokles cenových hladin očekávat.

Šetřit energiemi má smysl

V době rostoucích cen energií nám záleží na tom, abyste měli všechny potřebné informace a věděli, kde je opravdu efektivní začít šetřit. Proto pro vás hledáme a počítáme stále nové tipy, jak snížit spotřebu elektřiny vaší domácnosti. Našim zákazníkům je dokonce přidáváme do každé faktury.