Vyhledat na webu
Zavřít

Sdílení elektřiny

Novela energetického zákona umožní sdílet elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Výsledkem by měly být:

  • nižší výdaje ze energie,
  • větší energetická nezávislost,
  • pozitivní dopad na životní prostředí.

Přebytky
elektřiny
sdílejte

Odběrná místa s vlastní fotovoltaikou získají možnost zaúčtovat přebytky vyrobené elektřiny na jiné odběrné místo, např. na chatu, k rodičům na byt atd. Mohou se tak vytvořit skupiny složené z vlastníků bytových jednotek, několika domácností v rámci rodiny, zástupců škol, školek a úřadů nebo provozoven a poboček jedné firmy.

Komunitní energetika a sdílení vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů

Za sdílenou elektřinu budou odběratelé v předávacích místech platit kromě stálého měsíční platu dodavateli pouze distribuční poplatek, tedy regulovanou složku ceny elektřiny. Rozvoj komunitní energetiky se neobejde bez přizpůsobení distribuční sítě a vytvoření elektroenergetického datového centra (EDC), kde bude nutné shromažďovat všechny informace potřebné k řízení a účtování decentralizované energetiky.

 

money

AKTIVNÍ ZÁKAZNÍK

Sdílení elektřiny až pro 10 odběrných míst

Institut aktivního zákazníka umožňuje vznik skupiny s až deseti předávacími místy po celé České republice, která si vyrobenou elektřinu budou sdílet. U sdílení elektřiny prostřednictvím skupiny aktivního zákazníka vzniká povinnost oznámit EDC nebo OTE takzvaný alokační klíč, tedy rozdělení vyrobené elektřiny mezi jednotlivá odběrná místa.

Aktivní zákazníci i všichni členové jejich skupin si také musí pořídit zařízení na průběhové měření neboli chytrý elektroměr ke stanovení objemu vyrobené a odebrané elektřiny. Instaluje jim ho zdarma příslušný distributor elektřiny.

 

money

ENERGETICKÁ SPOLEČENSTVÍ

Sdílení elektřiny až pro 1 000 odběrných míst

Pouze na území obce s rozšířenou působností. Cílem je poskytnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů různým subjektům v dané oblasti. A zdaleka se nemusí omezovat jen na jedinou obec nebo město. Sdílení je možné na správním území až tří obcí s rozšířenou působností, v případě hlavního města je to katastrální oblast celé Prahy.

Energetické společenství může mít až tisíc členů, takže určující je především kapacita konkrétního výrobního zdroje. I těch se samozřejmě může spojit víc, ideálně odlišných typů, aby se výroba energie rozprostřela v čase.

Ke spuštění chybí jen pár kroků

květen 2024

Schválení popisu náležitostí Řádu EDC

červen 2024

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

červen 2024

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětví

1. 8. 2024

Zahájení provozu Elektroenergetického datového centra (EDC)

Sdílení elektřiny v bytovém domě

Od 1. 1. 2023  je to možné pouze v rámci jednoho domu pod jedním hlavním domovním vedením, kterým je objekt neboli dům připojen k veřejné distribuční soustavě.

Jedná se o sdílení nespotřebované elektřiny v tzv. vůdčím odběrném místě. Může to být jak jeden z bytů, tak např. společné prostory. Vedle tohoto odběrného místa jsou v domě ještě jednotlivé byty, tzv. přidružená odběrná místa. Přebytek nespotřebovaný ve vůdčím odběrném místě je podle předem určeného alokačního klíče rozdělován mezi jednotlivá přidružená odběrná místa. Každé z těchto odběrných míst má i nadále možnost zvolit si dodavatele.

Vlastníci bytového domu si nechali instalovat fotovoltaiku na střechu. Vyrobenou elektřinu chtějí využít ve společných prostorech na světla, výtah apod. Co se nevyužije, spotřebují tzv. přidružená místa. V tomto případě se jedná o sdílení vyrobené elektřiny s využitím takzvaného vůdčího místa, které je možné už v letošním roce.

Po instalaci solární elektrárny na bytovém domě se stanoví jedno vůdčí odběrné místo, provozovatel zdroje, k němuž se připojí fotovoltaika a následně přidružená odběrná místa, která se zúčastní sdílení podle daného alokačního klíče.

Všechna zúčastněná odběrná místa musí mít nainstalovány elektroměry s průběhovým měřením. Nevýhodou je, že přidružená odběrná místa mohou čerpat elektřinu až tehdy, když je uspokojen odběr vůdčího odběrného místa a stále něco zbývá, nebo když vůdčí odběrné místo v daném okamžiku nic nespotřebovává.

Komunitní sdílení energie

Od 1. 7. 2024 bude možné sdílení energie napříč odběrnými místy v rámci celé České republiky. Je to ovšem podmíněno vznikem energetického datového centra – EDC. Tzv. aktivní zákazník, kterému v jednom odběrném místě vznikne přebytek vyrobené energie, ho bude moci poskytnout jinému odběrnému místu kdekoliv v republice. Tzn. od jeho spotřeby se odečte jinde vzniklý přebytek.

Sdílení v roli aktivního zákazníka

Petr nainstaloval fotovoltaiku na střechu chaty, která je na hodně šikovném slunném místě v jižních Čechách. Protože tam s rodinou bývá o víkendech a v létě, počítá s tím, že jakmile to bude možné, elektřinu vyráběnou na chatě přes týden využije ve svém bytě ve městě. Je možné, že jí bude dostatek i pro bráchu, který s rodinou žije v bytě u Pardubic.

FVE vyrobí 3 MWh ročně, spotřeba na chatě bude kolem 1 MWh, takže 2 MWh může spotřebovat Petr nebo jeho bratr ve svém bytě.

Za takto sdílenou elektřinu budou Petr i jeho bratr ve svých bytech platit kromě stálého měsíčního
platu dodavateli pouze distribuční poplatek, tedy regulovanou složku ceny elektřiny.

vyuctovani

Uvažujete o pořízení fotovoltaiky

Jakou výši investice si vyžádá fotovoltaická elektrárna a jaká je její orientační návratnost si spočítejte pomocí naší kalkulačky.

Fotovoltaika se slevou pro zákazníky Centropolu

U našich prověřených partnerů získáte odbornou konzultaci, cenovou nabídku se slevou, zpracovaný projekt, žádost o dotaci, její vyřízení a samotnou instalaci.