Vyhledat na webu
Zavřít

Důrazněji kontrolujme, jak jsou dodavatelé zajištěni, říká CENTROPOL ENERGY

Právo, 30. 10. 2021

Stovky tisíc lidí se ocitly v nepříjemné situaci, kdy jejich alternativní dodavatel energií ukončil činnost kvůli mimořádně vysokým cenám, a zákazníci tak zůstali na holičkách. Aby se takové situaci dalo předejít, měli by mít dodavatelé povinnost hlásit dostatečné zásoby energií i kapitálové zajištění kontrolnímu orgánu. Za takovou regulaci dodavatelů se staví také CENTROPOL ENERGY, který dlouhodobě usiluje o kultivaci trhu s energiemi.

CENTRPOL ENERGY je na trhu už téměř 20 let

CENTROPOL ENERGY se stará o své zákazníky už téměř 20 let a nakupuje energie jako ostatní velcí hráči konzervativně a s předstihem. „Naše nákupní strategie je přísně konzervativní, a to nás od alternativních dodavatelů, kteří ukončili činnost odlišuje. Všechny naše zákazníky můžeme ujistit, že pro ně máme elektřinu i plyn nakoupeny v dostatečném množství. Na rozdíl od dodavatelů, kteří své zákazníky ohrozili, CENTROPOL nákupy nenechává na poslední chvíli,“ říká Jiří Matoušek, marketingový ředitel v CENTROPOL ENERGY.

Dodavatel CENTROPOL ENERGY nevsází na nákupy na poslední chvíli a považuje tento přístup za nebezpečný. Naopak i při rostoucích cenách důsledně dodržuje svoji konzervativní nákupní strategii. Ti, kdo tak nečiní, se pak mohou dostat do potíží při rychle rostoucích cenách krátkodobých produktů nákupu elektřiny. Potom nejsou schopni dostát svým závazkům dodávat zákazníkům elektřinu a zemní plyn.

Klíčový je odpovědný přístup k nákupu

Odpovědný přístup k zajištění nákupu, a to i za cenu regulatorní kontroly dodavatelů, je podle Jiřího Matouška nástrojem, který může pomoci takové situace v budoucnu odvrátit. „Trh si dlouhodobě od dodavatelů žádá zodpovědný přístup k nákupu. Jednou z možností je i regulatorní povinnost. Jsme pro to, aby dodavatelé pravidelně kontrolnímu orgánu hlásili, že pro své zákazníky nakoupili dostatek energie a že mají dostatečné kapitálové zajištění pro veškeré závazky vůči zákazníkům,“ zdůrazňuje Jiří Matoušek.

Dodavatelé by podle Jiřího Matouška, ředitele marketingu společnosti CENTROPOL ENERGY, mohli kontrolnímu orgánu předkládat, že mají pro své klienty nakoupeno na 12 měsíců dopředu, a to buď samotnou komoditu nebo její kombinaci s finančním krytím. „K dostatečnému nákupnímu zajištění je třeba, aby dodavatelé energií disponovali také kapitálovou vybaveností v podobě bankovních záruk, které jsou kryté vázanými peněžními prostředky, a dále také depozitem u svého výrobce,“ dodává Jiří Matoušek k představě kontrolního mechanismu.