Vyhledat na webu
Zavřít

Energetické poradenství nabývá na významu

Hospodářské noviny, 17. 9. 2018

Volba správné distribuční sazby může ušetřit desítky procent.

Dodavatelé spolu soutěží, kdo dodá nejlevnější energie, kdo získá více zákazníků. Ale kromě samotné ceny hraje velmi významnou roli i správné nastavení služeb, tedy poradenství. Vyžaduje to však trávit více času se zákazníkem, ptát se ho, bavit se s ním o jeho bydlení nebo podnikání. Odměnou nám bude rostoucí počet těch, kdo ocení kvalitní servis a vědí, že je třeba ho zaplatit. Možná je to bude stát pár stovek ročně navíc ve srovnání s nejlevnější nabídkou na trhu, ale i ta jim je nanic, když bude služba v základu špatně nastavená.

Zdaleka ne všechny domácnosti či provozovny využívají k vytápění plyn. Zejména v rodinných domech část z nich stále častěji kombinuje nové technologie, například v podobě solárních panelů, které pak významně ovlivňují spotřebu elektřiny. Stačí však i akumulační vytápění. Účet za elektřinu pak roste a změna dodavatele často není tím hlavním, na čem lze získat úsporu. Z našich zkušeností vyplývá, že chyba často bývá v nevhodně zvolené distribuční sazbě. A týká se to nejen domácností, ale i podnikatelů. Pro představu, poslední případ se týkal drobné provozovny, kde měsíční zálohy na elektřinu činí 15 tisíc korun. Změna distribuční sazby ušetří tomuto podnikateli 30 tisíc korun ročně, tedy více než 16 %.

A proč má distribuční sazbu zvolenou špatně? Protože se zákazníka při sjednávání dodávek nikdo neptal. Nikdo se nezajímal o provoz, průběh spotřeby elektřiny nebo jednotlivé spotřebiče. Je naprosto zřejmé, že v těchto otázkách je a bude zákazník vždy slabší stranou, která nedisponuje potřebnými znalostmi. Je na nás, dodavatelích, abychom si řekli, zda se chceme zákazníkovi věnovat, dát mu kus svého času, nebo je pro nás jen čárkou na seznamu.

Jen cílenou kultivací trhu, vzděláváním zákazníků, obchodníků a všech aktérů, kteří mají s dodávkami elektřiny něco společného, dosáhneme lepší energetické gramotnosti, která je v České republice velmi malá.

Michaela Prošková,

manažerka podpory a rozvoje obchodu Centropolu