Podporujeme rodiny s dětmi i seniory

Energie pomáhá je neziskový projekt, který se zaměřuje hlavně na posílení vztahů napříč generacemi.

Pomáháme těm, kteří to potřebují nejvíc

  • Pravidelně vyhlašujeme literární soutěže na základních a středních školách s tématy stáří a mezigenerační dialog.
  • Podporujeme rozvoj multigeneračních center, zapojení seniorů do dobrovolnické činnosti a další projekty, na kterých spolupracují mladí lidé s generací svých rodičů a prarodičů.
  • Pořádáme benefiční koncerty, na kterých se podílejí nemocné nebo hendikepované děti.

Kde Energie pomáhá?

Podpoříme jakýkoli zajímavý projekt nestátní neziskové organizace i příspěvkové organizace zřizované městem či obcí kdekoli v ČR.

Přidejte se také, podpoříme vás

Mgr. Lenka GRAF
Donátorka projektu Energie pomáhá, Centropol

Vzájemný respekt a úcta mezi generacemi se každým rokem ze společnosti pomalu vytrácejí. Projektem Energie pomáhá chceme přispět k obnovení a posílení mezigeneračního dialogu nejen v rodinách, ale také na celospolečenské úrovni. Věříme, že podporou nejrůznějších společných aktivit studentů a seniorů můžeme přispět k ozdravení celé společnosti.