ERÚ se podle soudu dopustil nezákonnosti

14. 7. 2014

CENTROPOL ENERGY žádal, aby Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové z března loňského roku. V něm regulační úřad udělil Centropolu pokutu 80 000 korun za údajně agresivní obchodní praktiky.

Spor se tehdy vztahoval k případu, kdy jeden ze zákazníků podepsal s Centropolem smlouvu o dodávkách plynu. Zákazníka ovšem následně kontaktoval jeho tehdejší dodavatel a přesvědčil ho, aby dodavatele neměnil. Zákazník tedy svůj podpis odvolal. Bohužel administrativní chybou se odstoupení od smlouvy nepodařilo včas zaregistrovat a zákazníkovi CENTROPOL ENERGY dodával po tři týdny plyn. Jakmile byla chyba identifikována, byla sjednána okamžitá náprava a přijata interní opatření k zamezení podobných nedopatření do budoucna. V každém případě ani v jediné fázi jednání se zákazníkem nedošlo k nezákonnému postupu, naopak Centropol udělal maximum pro nápravu administrativního nedopatření.

Energetický regulační úřad ani v rámci odvolacího řízení nerespektoval předložené důkazy ze strany Centropolu a udělil společnosti pokutu. Dodavatel energií se proto obrátil na soud, který mu dal nakonec za pravdu. V rozsudku se uvádí: „Žalovaný (ERÚ) se tedy podle zdejšího soudu při aplikaci zákona o ochraně spotřebitele na zjištěný skutkový stav dopustil nezákonnosti, vyvolané nesprávným výkladem především § 5a zákona o ochraně spotřebitele.“

Rozhodnutí ERÚ bylo zrušeno a vrací se k novému projednání. Žalovaný je povinen respektovat rozhodnutí soudu a zároveň zaplatit náklady řízení ve výši 21 000 korun.

Soud ve svém rozsudku došel k závěru, že v případu nedošlo k naplnění znaků agresivních obchodních praktik. „Aby naplněny byly, muselo by jít o jednání, které svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele,“ uvedl předseda senátu David Raus.

„Je to pro nás pochopitelně satisfakce, protože právě Centropol si zakládá na propracovaném systému práce s obchodníky v terénu a na etickém kodexu, který dodržují. Mrzí nás jen, že muselo dojít až k soudnímu jednání, protože regulátor odmítal slyšet naše argumenty,“ říká obchodní ředitel CENTROPOL ENERGY Lukáš Pokrupa.