Vyhledat na webu
Zavřít

Jak vyřeším nedoplatek?

Naším cílem je nastavit zálohy za dodávku energií tak, aby roční vyúčtování vyšlo co nejpřesněji a bez nedoplatku. Cena elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích vzrostla během několika měsíců o 
stovky procent. Proto jsme museli přistoupit k aktualizaci ceníků našich produktů a při zachování původní výše Vašich záloh by mohl vzniknout nedoplatek. Zajímá vás, co za tímto rapidním nárůstem cen stojí? Odpovědi jsme pro vás shrnuli v tomto článku.

Jak postupovat, pokud mám ve vyúčtování nedoplatek, případně nedokážu platit měsíční zálohy? 

S každým zákazníkem se snažíme jeho aktuální situaci vyřešit individuálně. Přesto může dojít k tomu, že zákazník bude řešit vysoký nedoplatek, případně nebude mít dostatek finančních prostředků na zaplacení záloh. V takové situaci je možné požádat o pomoc stát.

Jak pomoc od státu vypadá a jak o ni zažádat?

Kontaktujte infolinku Ministerstva práce a sociálních věcí na telefonním čísle +420 800 779 900 (provozní doba poradenské linky po a st: 8:00 -17:00, út a čt: 08:00-15:00 a pá: 08:00-13:00), nebo navštivte webové stránky MPSV. Případně se obraťte na místní pobočku Úřadu práce (seznam poboček naleznete ZDE). Pro pomoc s vysokým nedoplatkem za energie je primárně určen příspěvek na bydlení, případně využijte pomoc ve formě doplatku na bydlení či příspěvku na živobytí. S konkrétním postupem a volbou příspěvku Vám pomohou zaměstnanci MPSV. 

Příspěvek na bydlení  

Příspěvek na bydlení je primární pomoc státu domácnostem s náklady na bydlení. Je určen pro rodiny a jednotlivce. Podmínky pro poskytnutí příspěvku: 

  •  Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník bytu nebo domu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci) příp. osoba, která užívá byt na základě služebnosti (dříve věcného břemene) nebo nájemce bytu (podnájemce) 
  • Pokud 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.  
  • Orientační výpočet příspěvku na bydlení (mpsv.cz) Zdroj: stránky MPSV (kalkulačka je zjednodušená a orientační, nezakládá nárok na výplatu dávky ani její výši.) 

Jak o příspěvek na bydlení můžete požádat? 

  • O příspěvek na bydlení lze žádat on-line z domova prostřednictvím Identity občana nebo zasláním e-mailu na adresu příslušného kontaktního pracoviště. E-mail musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem. Podrobný návod k elektronickým žádostem najdete na stránkách Úřadu práce. Pro vyplnění žádost elektronicky klikněte zde.  
  • Žádost můžete podat také osobně nebo na podatelně jednoho z kontaktních pracovišť ÚP ČR.  
  • Tištěný formulář s žádostí můžete zaslat poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště nebo prostřednictvím datové schránky vybraného pracoviště ÚP.  

Doplatek na bydlení  

Doplatek na bydlení je další možností pomoci lidem, kteří i přes poskytnutý příspěvek na bydlení nemohou ze svých prostředků uhradit náklady spojené s bydlením. Doplatek na bydlení je účelově určen na úhradu nákladů na bydlení, tj. nájmu, služeb s bydlením bezprostředně spojených a úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energií. 

Příspěvek na živobytí 

Příspěvek na živobytí je určen na úhradu potřeb osoby (společně posuzovaných osob) na úrovni zabezpečující její základní životní podmínky. Jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod. 

Máte dotaz ohledně plateb a záloh? 

  • Octli jste se kvůli zdražování ve složité situaci? Zavolejte na naši zákaznickou linku 478 575 555, kde společně situaci probereme a navrhneme řešení. 

Máte obavy z jednání s úřady?  

  • Pokud si nevíte rady, jak vyplnit formulář nebo máte obavu z jednání s úřady, máte možnost obrátit se na občanské poradny.
  • Odkaz na jednotlivé pobočky: Poradny (obcanskeporadny.cz) 

Úsporný tarif  

Úsporný tarifzískáteautomaticky. Nic pro to nemusíte udělat. Všechny náležitosti zařídíme my jako Váš dodavatel energií. 

Jak funguje? 

Jedná se o vládní opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií na domácnosti. V principu jde o slevu, kterou tvoří odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie (POZE) a fixní částka odstupňovaná podle distribuční sazby u elektřiny nebo podle pásma spotřeby u zemního plynu. 

Kdy začne platit? 

Úsporný tarif pokrývá následující topnou sezónu a má platnost od 1. října 2022 do 1. dubna 2023 s tím, že může být případně prodloužena. Poplatky za OZE nebudou účtovány od začátku října 2022 do konce prosince 2023.  Úsporný tarif – pomoc vlády ČR všem domácnostem

Vysokým nedoplatkům lze předejít i vhodnými úsporami  

Víme, kde lze ještě ušetřit, proto navštivte tento odkaz Tipy na úspory, kde naleznete jednoduché možnosti, jak ušetřit na vaší fa. za energie.