Vyhledat na webu
Zavřít

Kdy se stávající burzovní ceny elektřiny a plynu propíší do ceníků pro domácnosti

ElektřinaPlyn

Prosincové i lednové nižší ceny elektřiny a plynu se do nově vydávaných ceníků promítají velmi rychle. Stabilní obchodníci, jako je Centropol, energie nakupují průběžně a každý jeden nákupní měsíc je důležitý. Představme si zjednodušený příklad produktu s fixací ceny na jeden rok, pro který dodavatel v každém měsíci roku předcházejícího nakupuje 1/12 budoucí spotřeby.

Nová cena je složena z průměrných cen za předchozích 12 měsíců. Tabulka ukazuje průměrné ceny referenčního produktu CAL 2024 v jednotlivých měsících, z nichž vychází celková průměrná cena 138,6 EUR/MWh (3 450 Kč).

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
18116414014813913814114013012911697
CAL 2024 – elektřina (cena v EUR)

K této ceně je potřeba přičíst tvarování křivky spotřeby, cenu za odchylku, případné jištění kurzu koruny a marži dodavatele. Koncová cena silové elektřiny bez DPH tak vychází kolem
4 000 Kč/MWh.

Záleží ale také na konkrétní nákupní strategii daného dodavatele energií. Obecně pokles velkoobchodních cen motivuje spíš k pozdějšímu nákupu komodit, a tak nově vydávané ceníky mohou mít cenu ještě nižší. Dodavatelé většinou upravují ceníky fixovaných produktů v kvartálních intervalech, což je také nejdelší interval pro aktualizaci cen.

Novým zákazníkům můžeme nabídnout nižší ceny dříve než stávajícím

Současná situace povede ke krátkodobému zvětšování rozdílu mezi cenami pro stávající a pro nové zákazníky. Pro nové zákazníky dodavatel nakupuje obvykle později (anebo ne s takovým předstihem) a díky tomu se nižší ceny rychleji promítnou do nabídky. Stávající zákazníci se tak dostanou na nižší cenu odrážející pokles cen komodit na velkoobchodním trhu o několik měsíců později ve srovnání s nabídkami pro nové zákazníky. Při růstu cen na velkoobchodních trzích je situace opačná a nabídky pro nové zákazníky jsou vyšší než pro obnovování smluv pro zákazníky stávající.

Smlouvy na dobu neurčitou mají z pohledu nákupu komodity charakter jednoletého produktu, na který se nakupuje průběžně po celý předcházející rok. Postup stanovení ceny ale neplatí vždy, i my v Centropolu jsme v loňském roce s ohledem na vývoj velkoobchodních cen a na obchodní strategii naše ceníky na dobu neurčitou upravovali směrem dolů opakovaně. Aktuální příznivý vývoj na energetických trzích je tak dobrým předpokladem pro další snižování cen.

Příkladem akviziční nabídky je ceník Fixně pro začátek na 1,5 roku s průměrnou cenou silové elektřiny ve výši 3 450 Kč bez DPH/MWh z konce prosince minulého roku a nová cena Fixně online pro začátek na 1,5 roku pro online sjednání na webu centropol.cz ve výši 3 303 Kč/MWh, která platí od 19. 1. 2024.

Zemní plyn je specifický tím, že cena ve vydávaných cenících je více ovlivněna cenou, za níž se nakupuje pro vtláčení do plynových zásobníků.

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
7263556055535557   40
CAL 2024 – zemní plyn (cena v EUR)

Cena plynu pro spotřebu v roce 2026 je ovlivněna už cenou v lednu 2025 a to mezi 36 a 40 EUR/MWh, tedy o 45 % méně než před rokem. O něco nižší cenu má dnes plyn nakupovaný pro vtláčení do plynových zásobníků v létě tohoto roku (33–35 EUR).

Pokud situace vydrží, čeká nás poměrně zajímavý pokles ceny plynu pro další topnou sezónu.

Publikováno 24. 1. 2024