Vyhledat na webu
Zavřít

Často se ptáte

Zadejte hledaný výraz a hned se vám zobrazí řešení pro váš problém

Konečný odečet je důležitý pro vyúčtování skutečné spotřeby při ukončení smlouvy nebo při přepisu na jinou osobu.

Stačí opsat aktuální stav z elektroměru nebo plynoměru, poslat nám je a my ho předáme distributorovi k zaevidování do konečného vyúčtování. Konečný odečet lze zadat nejpozději do 3 pracovních dní od data ukončení smlouvy. Po tomto termínu stanoví distribuce Odhad spotřeby.

V případě konečného odečtu pro zemní plyn odešlete e-mail na konecnyodecetplyn@centropol.cz , pro elektřinu na konecnyodecet@centropol.cz .

Kontrolní odečet Vám pomůže při změně produktu, změně ceny na konci roku nebo změně technických parametrů.

Stačí opsat aktuální stav z elektroměru nebo plynoměru, poslat nám jej a my ho předáme distributorovi k zaevidování do řádného vyúčtování. Jedná se o záznam spotřebované energie. Kontrolní odečet lze zadat do 25 dní od data odečtu u elektřiny a do 12 dní u plynu. Tento typ odečtu můžete zadat i přímo v online samoobsluze. Kontrolní samoodečet můžete zaslat kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Maximální počet je 10 odečtů za jeden kalendářní rok.

Kontrolní odečet Vám pomůže kontrolovat spotřebu v průběhu roku (například konec a začátek topné sezóny, odjez na dovolenou, pronájem bytu, apod.).

Při odečtu zadejte čísla, která vidíte na elektroměru nebo plynoměru. Pokud nevíte číslo měřidla, najdete jej na posledním vyúčtování spotřeby.

Každé Vaše odběrné místo má zpravidla jednou za rok řádné vyúčtování. Vystavujeme ho na základě odečtů, které nám poskytuje Váš distributor dle regionu, kde se Vaše odběrné místo nachází.

Důležitou součástí ročního vyúčtování je Platební kalendář, který slouží také jako daňový doklad, kde najdete rozpis záloh na následující období. Každý Platební kalendář má evidenční číslo daňového dokladu, které naleznete v záhlaví. Můžete jej najít také v online samoobsluze.

Na Vaši žádost Vám vystavíme Mimořádné vyúčtování na základě samoodečtu. Tento samoodečet zároveň předáme na distribuci k zaevidování v řádném ročním vyúčtování. V průběhu roku můžete zaslat až 12 samoodečtů. Tyto i jiné odečty můžete provádět online v samoobsluze.

Instrukce k zadávání odečtů naleznete v kapitole: Samoodečty a hromadné odečty

K ukončení účetního období roku Vám můžeme vystavit Mimořádné vyúčtování k 31.12.

Každé VašKaždé Vaše odběrné místo má zpravidla jednou za rok řádné vyúčtování. Vystavujeme ho na základě odečtů, které nám poskytuje Váš distributor dle regionu, kde se Vaše odběrné místo nachází.

Mapa distribučních území elektřiny

Mapa distribučních území elektřiny

Mapa distribučních území plynu

mapa distribučních oblastí pylnu
  • Rozložení spotřeby můžete ovlivnit zasláním kontrolního odečtu elektroměru/plynoměru.
  • Pokud je Váš elektroměr nebo plynoměr při odečtu nedostupný, zanechá Váš distributor oznámení o zapsání stavu na dostupné místo, případně nahlášení stavu na telefonní linku – uvedenou na oznámení.
  • Pokud samoodečet neuvedete či nenahlásíte na telefonní linku, nahradí skutečný odečet odhadem spotřeby.
  • Zálohy, které jste uhradili do data odečtu, jsou ve vyúčtování zohledněny.
  • Na řádném vyúčtováním od nás obdržíte rozpis nových záloh na následující vyúčtovací období.
  • Výše zálohy je stanovena na základě Vaší spotřeby energie v předchozím období a zohledňuje i vývoj cen energií, charakter odběru a případné změny na odběrném místě.

Dobu trvání smlouvy naleznete ve Vašich smluvních podmínkách, ve vyúčtování nebo v samoobsluze u detailu smlouvy.

Smlouvu i vyúčtování můžete dohledat a stáhnout v naší Samoobsluze.

Smlouvy máte možnost podepsat elektronicky v samoobsluze bez zbytečného papírování v sekci “ Elektronické dokumenty“. Všechny smlouvy máte následně ke stažení v samoobsluze.

Pokud však preferujete papírovou formu.

Na formulář Smlouva o poskytování služeb je potřeba uvést datum podpisu a Smlouvu podepsat. Formuláře Předsmluvní informace ke smlouvě o poskytování služeb je potřeba na třetí straně podepsat a všechny tři strany zaslat s podepsanou Smlouvou zpět. Smlouvy máte možnost podepsat elektronicky v samoobsluze bez zbytečného papírování v sekci “ Elektronické dokumenty“.

Potřebujete přepsat smlouvu na elektřinu nebo plyn na někoho jiného z důvodu stěhování, úmrtí nebo pronájmu / koupě / prodeje nemovitosti?

 Pak se jedná o přepis odběrného místa – na jedné adrese se střídají dva různí zákazníci. Se zákazníkem vyřešíme situaci, ať už odebírá energie od nás nebo od jiného dodavatele. Všechny tyto situace umíme vyřešit i pomocí průvodce, který Vám pomůže s vyplněním potřebných dokumentů zde.

 V případě, že jste u jiného dodavatele, vyřídíme tento požadavek společně se změnou dodavatele a dohodneme se s původním dodavatelem na ukončení smlouvy. 

Snažíme se přepis provést obvykle do 2 až 4 týdnů. Záleží hlavně na tom, jak rychle nový zákazník podepíše smlouvu o dodávce a pošle nám ji zpátky. Když při přepisu zároveň měníte dodavatele energií, pak to může trvat i déle. V takovém případě se totiž musíme dohodnout na ukončení smlouvy s původním dodavatelem.

Záleží na tom, jakou životní událost v rámci přepisu řešíte. Doporučujeme navštívit stránku, kde jsme soupis dokumentů pro jednotlivé situace připravili.

Např. při úmrtí je potřeba doložit úmrtní list nebo dědické usnesení a při stěhování nájemní nebo kupní smlouvu.

Stavy elektroměru nebo plynoměru jsou důležité pro původního dodavatele. Ten k těmto nahlášeným stavům uzavře fakturační období a u nového odběratele tímto stavem začíná počáteční stav.

Stavy můžete uvést do žádosti o přepis, předávacího protokolu a nebo čestného prohlášení (v případě, že nejste v kontaktu s původním zákazníkem).

Stavy elektroměru nebo plynoměru jsou důležité pro původního dodavatele. Ten k těmto nahlášeným stavům uzavře fakturační období a u nového odběratele tímto stavem začíná počáteční stav.

Co se mohlo stát?

Distribuce může stavy neakceptovat z několika důvodů, např. Zadaný stav je menší než předchozí stav odečtu v systému ČEZ Distribuce, a. s.; nebo k danému termínu již existuje zadaný odečet a tím další není přijat.

Napište nám

Patříte mezi naše zákazníky? Uveďte prosím požadované údaje, rychleji váš požadavek vyřídíme.